VagiVital VS Självtest för Vaginala Infektioner
VagiVital VS Självtest för Vaginala Infektioner
VagiVital VS Självtest för Vaginala Infektioner
VagiVital VS Självtest för Vaginala Infektioner

VagiVital VS Självtest för Vaginala Infektioner

Webbpris

129:-

Finns i lager

Om produkten

  • Snabbfakta

  • Självtest för bakteriell vaginos & candida
  • Svar inom 30 sek
  • 92% träffsäkerhet
  • Detaljerad produktbeskrivning

  • VagiVital VS är ett självtest som används vid misstanke om svampinfektion eller bakteriell vaginos. Självtestet görs enkelt hemma och hjälper till att identifiera typ av vaginal infektion. Svar fås omedelbart och testet behöver inte skickas till ett laboratorium för analys. Testet är enkelt att genomföra och är både säkert och effektivt. 1 st.
  • • 1 styck svabb individuellt förpackade i aluminiumförpackningar. • 1 användarinstruktion. (En klocka som mäter sekunder behövs men medföljer inte i förpackningen)

  • 1. För in den gula delen av testet försiktigt tills handtaget når den yttre vaginan (ungefär 5 cm in i vaginan) och rotera svappen fler gånger. Rör inte vid vaginans ingång. 2. Dra ut självtestet från din vagina. Var försiktig och undvik att den gula delen kommer i kontakt med något. 3. Kontrollera att du fått med en synbar mängd av sekret. En otillräcklig mängd av sekret på självtestet kan medföra ett falskt negativt resultat. 4. Vänta i 10 sekunder och kontrollera en eventuell färgförändring från gult till blått eller grönt på testets spets. 5. Avläsningen bör ske 10 sekunder efter att man tagit ut svabben. Ett positivt resultat är stabilt upp till 30 minuter. Notera att om du upptäcker fläckar av blod på svabben är testet ogiltigt och du bör kontakta din läkare.