Propyless® Kutan emulsion 200mg/g Burk med pump, 510g
Läkemedel

Propyless® Kutan emulsion 200mg/g Burk med pump, 510g

Propylenglykol

Webbpris

289:-

Butikspris

299:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Mjukgörande emulsion och används för att behandla torr hud av olika slag
 • Har en viss antimikrobiell effekt mot vissa svampar och bakterier
 • Stryks på vid behov eller två till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten. Läs alltid bipacksedeln innan användningen
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Propyless är en mjukgörande emulsion med vattenbindande egenskaper och viss antimikrobiell effekt mot vissa svampar och bakterier. Propyless används för att behandla torr hud av olika slag. Propyless kan användas som behandling av torr hud för kropp, händer och ansikte i behov av återfuktning. Propyless innehåller propylenglykol som har uppmjukande och vattenbindande egenskaper samt viss antimikrobiell effekt. Krämbasen har mjukgörande, skyddande effekter samt stärker hudbarriären. Propyless kan användas av hela familjen från 0 år. Formulan är lättinsmord och svider inte. Kladdfri. Funkar därför bra för håriga kroppsdelar. Läs alltid bipacksedel innan användning.
 • Apotekets varuid

  1052856
 • EAN

  7350068604737
 • Varunummer

  399565
 • Verksamt ämne

  Propylenglykol
 • Kategori

 • Medvetna val

  Vegansk
 • Varumärken

 • 1g kutan emulsion innehåller: Propylenglykol 200 mg, karbomer, xantangummi, glycerol, bensylalkohol, vitt vaselin, cetylalkohol, stearinsyra, palmitinsyra, glucate SS, glucamate SSE-20, glycerolmonostearat, natriumhydroxid, aluminiummagnesiumsilikat, dimetikon, silikon, renat vatten.

 • Emulsionen appliceras vid behov eller från två till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten. Stryk på och massera in emulsionen så att huden känns fuktig och mjuk men ej kladdig. Det är bättre att smörja tunt och ofta än tjockt och sällan. Efter bad eller dusch är det viktigt att smörja in sig eftersom en del av de naturliga fuktighetsbevarande ämnen som normalt finns i huden kan ha tvättats bort. Insmörjning bör ske inom några minuter efter dusch eller bad, då fuktighet fortfarande finns kvar i huden. Kan användas för kropp, händer och ansikte.
 • Källa: 

  FASS
 • Propyless

  200 mg/g kutan emulsion

  propylenglykol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Propyless är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Propyless
  3. Hur du använder Propyless
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Propyless ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Propyless är och vad det används för

  Propyless är en mjukgörande emulsion som har vattenbindande egenskaper och viss antimikrobiell effekt mot vissa svampar och bakterier. Propyless används för att behandla torr hud av olika slag.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Propyless

  Använd inte Propyless

  • om du är allergisk mot propylenglykol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Propyless får inte appliceras i hörselgången eller på brännskadad hud.

  Graviditet och amning

  Inga kända risker under graviditet.

  För att det ammande barnet inte i onödan ska exponeras för propylenglykol bör Propyless inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det finns inget som tyder på att Propyless påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Propyless innehåller cetylalkolhol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem)

  Propyless innehåller 200 mg/g propylenglykol som kan ge hudirritation. Använd inte läkemedlet till nyfödda (yngre än 4 veckor) med öppna sår eller stora ytor med skadad hud (så som brännskador), utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

  Propyless innehåller 8 mg/g bensylalkohol som kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.

  3. Hur du använder Propyless

  Emulsionen stryks på vid behov eller två till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten. Stryk på och massera in emulsionen så att huden känns fuktig och mjuk men ej kladdig. Det är bättre att smörja tunt och ofta än tjockt och sällan. Efter bad eller dusch är det också viktigt att smörja in sig, eftersom en del av de naturliga fuktighetsbevarande ämnen som normalt finns i huden kan ha tvättats bort. Insmörjning bör ske inom några minuter efter dusch eller bad, då fuktighet fortfarande finns kvar i huden.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Övergående sveda och värmekänsla. Detta förekommer oftast i början av behandlingen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Propyless ska förvaras

  Burk: Förvaras vid högst 30 °C.

  Tub: Förvaras vid högst 25 °C.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är propylenglykol 200 mg/g

  • Övriga innehållsämnen är karbomer, xantangummi, glycerol, bensylalkohol, vitt vaselin, cetylalkohol, stearinsyra, palmitinsyra, glucate SS, glucamate SSE-20, glycerolmonostearat, natriumhydroxid, aluminiummagnesiumsilikat, dimetikon, silikon, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit till ljust grå emulsion i tub (100 g) eller burk med pump (300 g, 480 g eller 510 g).

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Karo Pharma AB

  Box 16184

  103 24 Stockholm


  Tillverkare

  Farmaclair

  440 avenue du Général de Gaulle

  14200 Hérouville St Clair

  Frankrike

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-06-07.