Lecrolyn ögondroppar 40 mg/ml 5 ml

Läkemedel

Lecrolyn ögondroppar 40 mg/ml 5 ml

Kromoglicinsyra

Webbpris

74:-

Butikspris

95:-
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

  • Snabbfakta

  • Ögondroppar som behandlar kliande, rinnande eller röda ögon vid allergi
  • Verkar både förebyggande och när problemen börjat. Undvik kontakt med kontaktlinser
  • För vuxna och barn, även gravida och ammande. Kontakta sjukvården om du inte blir bättre inom ett par dagar
  • Detaljerad produktbeskrivning

  • Mot rodnad, klåda och ökat tårflöde vid allergi. För vuxna och barn.
  • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat. 1 ml lösning innehåller 40 mg natriumkromoglikat. Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, glycerol, dinatriumedetatdihydrat, polyvinylalkohol och vatten för injektionsvätskor.

  • Lecrolyn ögondroppar används vid behandling av allergiska ögonbesvär såsom pollenallergi med t.ex. rodnad, klåda och ökat tårflöde. Rekommenderad dos är: Lecrolyn 40 mg/ml: 1–2 droppar i vardera ögat 2 gånger om dagen för vuxna och barn. Behandlingen inleds vid de första symtomen och pågår under hela pollensäsongen. Kontakta läkare om inte förbättring skett inom några dagar. Lecrolyn innehåller bensalkoniumklorid. Kan ge ögonirritation. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Avlägsna kontaktlinser före applikation och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen. Kan missfärga mjuka kontaktlinser. Information om hur man ska droppa finns i bipacksedeln.