ISOPROPYLALKOHOL 100 ml Unimedic

ISOPROPYLALKOHOL 100 ml Unimedic

Webbpris

57:-

Butikspris

60:-

Finns i lager

Om produkten

 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Rengörings- och lösningsmedel. 99,7 % Isopropylakohol.
 • Apotekets varuid

  55500
 • EAN

  7350061150347
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Isopropylalkohol

 • Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Får inte utsättas för öppen låga.Rökning förbjuden. Använd ögonskydd. Undvik att inandas ångor.