Inotyol salva 30 g
Inotyol salva 30 g
Läkemedel

Inotyol salva 30 g

Ichtammol, Titandioxid, Zinkoxid

Webbpris

54:-

Butikspris

79:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för behandling av icke infekterade hudåkommor t.ex. skrubb- och skavsår, självsprickor, hudrodnad/irritation och "röda stjärtar samt för behandling av vissa eksem och vid brännskador
 • Fet salva som är mjukgörande och skyddande. Lindrar sveda och klåda vid hudirritation
 • Kontakta sjukvården om besvären inte blir bättre
 • Källa: 

  FASS
 • Inotyol

  salva

  ichtammol/zinkoxid/titandioxid

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Inotyol måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD INOTYOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?
  2. INNAN DU ANVÄNDER INOTYOL
  3. HUR DU ANVÄNDER INOTYOL
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR INOTYOL SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD INOTYOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

  Inotyol är en fet salva som verkar mjukgörande och skyddande och som lindrar sveda och klåda vid hudirritation.


  Inotyol används för behandling av icke infekterade hudåkommor t.ex. skrubb- och skavsår, självsprickor, hudrodnad/irritation och inom barnavården ("röda stjärtar"). Inotyol används också för behandling av vissa eksem och vid brännskador.


  Observera att läkaren kan ha ordinerat Inotyol för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

  2. INNAN DU ANVÄNDER INOTYOL

  Använd inte Inotyol:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot ichtammol, zinkoxid, titandioxid eller något av övriga innehållsämnen i Inotyol.

  • till vätskande och infekterade sår.

  Graviditet och Amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Inotyol kan användas under graviditet. Inotyol kan användas under amning, dock ej på bröstvårtorna.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inotyol påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Viktig information om något innehållsämne i Inotyol

  Inotyol salva innehåller ullfett, som kan ge lokal hudreaktion (t.ex. kontakteksem). Detta läkemedel innehåller doftämnen med d-limonen och linalol. D-limonen och linalol kan orsaka allergiska reaktioner.

  3. HUR DU ANVÄNDER INOTYOL

  Rengör och lufttorka före påstrykning av salvan. Påstrykes en till flera gånger dagligen. Kan täckas med kompress och gasbinda för att förhindra att kläderna fläckas ned. Annan användning enligt läkares anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Inotyol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har rapporterats spontant sedan produkten lanserades, men frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data:

  Hudutslag på grund av överkänslighet t.ex. kontakteksem.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR INOTYOL SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är: ichtammol, zinkoxid och titandioxid.

   1 g salva innehåller 15 mg ichtammol, 150 mg zinkoxid och 50 mg titandioxid.

  • Övriga innehållsämnen är: ullfett, vitt vaselin, flytande paraffin, lavendelolja och renat vatten

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar utseende

  Förpackningsstorlek: Aluminiumtub, 50 gram och 30 gram

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Viatris AB

  Box 23033

  104 35 Stockholm

  Tillverkare

  Laboratoires URGO

  ZI Excellence 2000

  21800 Chevigny-Saint-Sauveur

  Frankrike

  Denna bipacksedel godkändes senast: 2022-12-27