Canoderm kutan emulsion 5% 350 g
Läkemedel

Canoderm kutan emulsion 5% 350 g

Urea

Webbpris

175:-

Butikspris

225:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För behandling av torr hud
 • Mjukgörande och fuktighetsbevarande hudkräm
 • Innehåller fuktighetsbindande ämnet karbamid
 • Apotekets varuid

  8412
 • EAN

  7319865395446
 • Varunummer

  539544
 • Verksamt ämne

  Urea
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Källa: 

  FASS
 • Canoderm

  5% kutan emulsion

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD CANODERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?
  2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM
  3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. FÖRVARING AV CANODERM

  Vad innehåller Canoderm?

  Canoderm innehåller 5% karbamid i en mjukgörande emulsion. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  ACO HUD NORDIC AB

  Box 622

  194 26 Upplands Väsby

  Tillverkare

  CCS AB, Borlänge, Sverige

  Bioglan AB, Malmö, Sverige

  Medgenix Benelux nv, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgien

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar:

  Plastburk med pump, 350 g.

  Plastburk med pump, 700 g.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras


  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är karbamid 50 mg/g (5 %).

  - Övriga innehållsämnen är fraktionerad kokosnötolja, cetostearylalkohol, polysorbat 60, hydrerad rapsolja, glycerol, karbomer, dimetikon, lättflytande paraffin,glycerolpolymetakrylat, propylenglykol, propylparahydroxibensoat (E 216), och metylparahydroxibensoat (E218), natriumlaktatlösning, mjölksyra, stearinsyra, renat vatten.

  1. VAD CANODERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

  Läkemedlets utseende:

  Vit emulsion

  Vad används Canoderm för?

  Canoderm används för att behandla torr hud av olika ursprung.

  2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM

  Använd inte Canoderm:

  - om du är allergisk mot karbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).  Var särskilt försiktig med Canoderm

  Undvik att smörja emulsionen i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.

  Graviditet

  Canoderm kan användas under graviditet och amning.

  Amning

  Canoderm kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Canoderm påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.

  Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Canoderm

  Canoderm innehåller propyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda). Canoderm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

  3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM

  Doseringsanvisning

  Smörj in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Emulsionen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26 751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se

  5. FÖRVARING AV CANODERM

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn


  Förvaras vid högst 25o C


  Används före utgångsdatum som anges på burken efter Utg.dat.:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Denna bipacksedel godkändes senast: 2018-04-27