Canoderm kräm 5% 100 g
Läkemedel

Canoderm kräm 5% 100 g

Urea

Webbpris

125:-

Butikspris

159:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • För behandling av torr hud och för att förebygga återfall av atopiskt eksem
 • Mjukgörande och fuktighetsbevarande hudkräm
 • Innehåller fuktighetsbindande ämnet karbamid
 • Källa: 

  FASS
 • Canoderm 5 % kräm

  Karbamid (ureum)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  Detta läkemedel är receptfritt. Canoderm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD CANODERM 5 % KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?
  2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM 5 % KRÄM
  3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM 5 % KRÄM
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR CANODERM 5 % KRÄM SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD CANODERM 5 % KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

  Canoderm är en vit mjukgörande kräm som innehåller 5 % karbamid. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.


  Canoderm används för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst och för att förebygga återfall av atopiskt eksem.

  2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM 5 % KRÄM

  Använd inte Canoderm 5 % kräm:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot karbamid eller något av övriga innehållsämnen i Canoderm.

  Var särskilt försiktig med Canoderm 5 % kräm

  • Undvik att smörja kräm i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.

  Graviditet och Amning

  Canoderm kan användas under graviditet och amning.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Canoderm påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Canoderm 5 % kräm

  Canoderm kräm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

  Canoderm kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

  Detta läkemedel innehåller 50 mg propylenglykol per gram.


  3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM 5 % KRÄM

  Fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst:

  Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

  Förebyggande av återfall av atopiskt eksem:

  Krämen smörjes in minst två gånger dagligen samt helst efter kontakt med vatten.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Canoderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Krämen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  5. HUR CANODERM 5 % KRÄM SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är karbamid 50 mg/g.

  • Övriga innehållsämnen är medellångkedjiga triglycerider, polysorbat 60, cetostearylalkohol, hydrerad rapsolja, propylenglykol, karbomer, dimetikon, fast paraffin, glycerolpolymetakrylat, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), natriumlaktatlösning, mjölksyra, glycerylstearat, polyoxyetylenstearat, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar utseende

  Läkemedlets utseende: Vit kräm

  Förpackningsstorlekar:

  Plasttub (polyeten), 30 g, med skruvlock.

  Plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.

  Plasttub (polyeten), 210 g, med snäpplock.

  Plastburk (polypropen) med pump, 380 g.

  Plastburk (polypropen) med pump, 500 g.

  Plastburk (polypropen), refillburk till plastburk med pump, 500 g.

  Dubbelförpackning 600 g innehållande plastburk (polypropen) med pump, 500 g + plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning

  ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby


  Tillverkare:

  Bioglan AB, Malmö, Sverige

  Medgenix Benelux NV, Vliegfeld 21, B-8560 Wevelgem, Belgien

  Denna bipacksedel godkändes senast: 2020-11-03