Addeira Screenit Självtest UVI 3 st

Addeira Screenit Självtest UVI 3 st

Webbpris

129:-

Finns i lager

Säljs endast online

Om produkten

  • Snabbfakta

  • Självtest för detektering av urinvägsinfektion
  • Påvisar leukocyter, blod, nitrit och protein i urin
  • Svar inom 2 minuter
  • Detaljerad produktbeskrivning

  • Addeira Screenit Självtest UVI är ett hemtest som detekterar urinvägsinfektion. Testet består av en provsticka som i kontakt med urin kan påvisa utslag för leukocyter, nitrit, blod och protein i urinen. Resultatet fås inom två minuter och vid positivt provsvar för leukocyter, blod, nitrit eller protein bör läkare kontaktas för vidare utredning och eventuell behandling. CE-märkt självtest. Medicinteknisk produkt. Förpackning med tre engångstester.
  • Testremsa, plastkopp, färgkarta, bipackssedel.

  • Samla upp urin i den medföljande plastkoppen eller använd en ren kopp som inte innehåller spår av rengöringsmedel eller diskmedel. Fyll hela koppen med urin. 1. Öppna foliepåsen och ta ut testremsan. Rör inte testfältet. Det rekommenderas att testet utförs direkt efter att påsen öppnats. 2. Doppa testremsan i urinet. OBS. Håll ned testremsan och se till att alla fyra testfälten (färgkartorna) är nedsänkta i cirka 1–2 sekunder. 3. Ta upp testremsan och torka av eventuellt överskott av urin mot behållarens kant eller med en pappersservett för att undvika att andra kemikalier blandas från omgivningen. 4. Vänta i 2 minuter. Avläs inte resultatet efter 3 minuter. Avläs resultatet för varje parameter separat och jämför färgen med den medföljande färgkartan. Det rekommenderas att urinprovet tas under tidig morgon eftersom urinen är mest koncentrerad då. Urinen som används för testet får inte komma i kontakt med vatten från toaletten eller något medel. Testet är endast avsett för kvinnor och får ej utföras under menstruation eller inom tre dagar efter menstruation. Urinprovet får heller inte kontamineras med kroppsvätskor eftersom det kan ge ett missvisande resultat.