Addeira Dr. Yglo vårtfryspenna
Addeira Dr. Yglo vårtfryspenna
Addeira Dr. Yglo vårtfryspenna

Addeira Dr. Yglo vårtfryspenna

Webbpris

239:-

Butikspris

259:-

Finns i lager

Om produkten

  • Snabbfakta

  • Kräver endast en behandling för att enkelt och smidigt ta bort vårtor hemma
  • Effektiv frysteknik för borttagning av handvårtor och fotvårtor
  • Unik träffsäkerhet
  • Detaljerad produktbeskrivning

  • Addeira Dr. Yglo vårtfryspenna är en effektiv vårtbehandling som snabbt och effektivt tar bort vårtor. Vårtpennan använder en effektiv frysteknik som endast kräver en behandling. Vårtfryspennan fryser vårtan direkt där den sitter på fingret, handen eller foten. Fryspennan gör ingen skada på omgivande hud. Med unik träffsäkerhet.
  • En trycksatt behållare fylld med 50 ml (vid tillverkningsdatumet) komprimerad, flytande dimetyleter (gasen). En applikationsenhet (en applikator).

  • Dosering & användning Kan användas på barn från 4 år. Läs bipacksedeln noga. 1. Sätt fast applikatorn på aerosolbehållaren med metallspetsen uppåt. Tryck inte ner på applikatorn förrän det ska kylas ner. 2. Placera aerosolbehållaren på ett plant, hårt underlag och tryck ner det vita applikatorn i 3 sekunder. Låt sedan behållaren stå i 5 sekunder. Var noga med att undvika kontakt med metallspetsen när du trycker ner applikatorn. 3. Ta bort applikatorn från aerosolbehållaren med metallspetsen uppåt. 4. Applicera metallspetsen på handvårtan i 20 sekunder eller på fotvårtan i 40 sekunder. Se till att metallspetsen täcker så mycket av handvårtan eller fotvårtan som möjligt. Trycksatt behållare; kan brista vid uppvärmning. Får inte genomborras eller brännas efter användning. Får inte utsättas för värme, gnistor, heta ytor eller eld. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen eld eller annan antändningskälla. Förvaringsinstruktioner Förvaras utom syn- och räckhåll för barn mellan 10-25°C. Får inte utsättas för temperaturer som överstiger 50 °C eller direkt solljus.Trycksatt behållare; kan brista vid uppvärmning. Får inte genomborras eller brännas efter användning. Får inte utsättas för värme, gnistor, heta ytor eller eld. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen eld eller annan antändningskälla.