solvenix

Solvenix

Solvenix är ett receptfritt växtbaserat läkemedel som används för symtomlindring av kronisk venös insufficiens, även känt som störningar i det venösa blodflödet i benen. Solvenix är ett växtbaserat läkemedel som innehåller extrakt av frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) och bör tas dagligen för optimal effekt. Solvenix kan användas av vuxna över 18 år efter att kronisk venös insufficiens har konstaterats av läkare.

Hur används Solvenix?

Den rekommenderade doseringen för vuxna över 18 år är 1 depotkapsel morgon och kväll. Kapslarna sväljes hela tillsammans med vätska. Om magbesvär uppkommer rekommenderas att kapslarna tas tillsammans med mat. Innan man börjar använda Solvenix ska kronisk venös insufficiens vara konstaterad av en läkare. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan symtomlindring märks.