Taggar: astma

7 vanliga frågor om astma – astmasköterskan svarar

Tungt att andas? Piper det i luftrören eller har du långvarig hosta? Om du har astma är det viktigt att få rätt behandling för att kunna leva ett symtomfritt liv. Här svarar Margareta Nyman, legitimerad astmasköterska hos Min Doktor, på några av de vanligaste frågorna kring astma.


Vad är astma?

– Astma är en inflammatorisk förändring i luftrören som gör att musklerna kring luftrören enklare drar ihop sig och slemhinnan inuti luftrören svullnar. Det kan orsaka hosta och göra det svårare att andas.

 

Vilka är de vanligaste symtomen vid astma?

– Symtom på astma är långvarig hosta, att du upplever att du ständigt är förkyld, att du har sämre ork vid fysisk ansträngning, en pipande eller väsande andning eller att du upplever att inte få tillräckligt med luft i lungorna. Det är vanligt att astmatiska besvär kommer i perioder och du kan känna dig helt symtomfri mellan gångerna. Har du symtom kan du kontakta din vårdcentral för att bli utredd för astma. Sök alltid vård direkt om du får mycket svårt att andas.

 

Vilka olika typer finns det av astma?

Man skiljer på så kallad allergisk och icke-allergisk astma, där du vid allergisk astma får astmatiska besvär när du kommer i kontakt med något som du är allergisk mot. Vid icke-allergisk astma får du besvär utan koppling till allergi. Man kan också ha förkylningsastma, där du bara får besvär när du är förkyld, och ansträngningsastma som ger besvär vid fysisk ansträngning.

 

Astma hos barn

Bland barn är astma en vanlig sjukdom som kan vara både kronisk och försvinna med åldern. Om ditt barn uppvisar symtom av astma är det viktigt att utreda det via sjukvården. Hos barn är det vanligast med allergisk astma och därför gör man i samband med astmautredningen även en allergiutredning. Om ditt barn är astmatiker kan det hjälpa att undvika det allergiframkallande ämnet eller exempelvis rök, damm, parfymer eller kall luft.


Vad beror astma på?

– Enkelt förklarat kan man säga att astma uppstår när någon form av irritation når luftvägarna. Det kan handla om exempelvis kall luft, rökning eller starka dofter, men det kan också vara en följd av allergi, förkylning eller fysisk ansträngning, beroende på vilken typ av astma du har. Astma kan debutera när som helst i livet. Många som får diagnosen som små barn kan växa ifrån det, men astman kan tyvärr komma tillbaka i vuxen ålder.

 

Hur går en astmautredning till?

– Astma diagnostiseras genom en utredande spirometri, det vill säga ett andningstest, som sker antingen på vårdcentral eller lungmottagning. Spirometri används för att mäta mängden luft du kan blåsa ut, och hur snabbt du kan blåsa ut den. Vid astma blir luftrören trängre, och då är det svårare att snabbt blåsa ut luften.

 

Hur kan jag behandla och lindra min astma?

– Man behandlar astma genom inhalationer av kortison och/eller luftrörsvidgande mediciner. Målet med behandlingen är att inte ha några symtom kvar av astman. 

 

– Hos Min Doktor kan du numera också få digital uppföljning och behandling av din astma tillsammans med AsthmaTuner. Då får du låna hem en digital lungfunktionsmätare som du sedan använder för att mäta din lungfunktion varje dag. Baserat på ditt resultat får du sedan individuella behandlingsrekommendationer. Den här typen av individanpassad behandling är ett fantastiskt hjälpmedel som gör det enklare för de som är drabbade av astma att slippa besvär.

Läs mer om hur Min Doktor kan hjälpa dig med astma.

  

Hur är det att leva med astma?

– Du kan leva ett bra och normalt liv trots astma. Efter att du fått diagnosen får du en behandlingsplan av en astmasköterska eller läkare, och följer du den och tar dina inhalationer enligt ordination kan du leva ett fullt normalt liv med mycket fysisk aktivitet utan symtom från astman. Om du är rökare bör du dock sluta röka eftersom det försämrar astman avsevärt och kan leda till att man drabbas av lungsjukdomen KOL och andra dödliga sjukdomar.

 

Positivt med motion

Lungfunktionen och luftvägarna mår i regel bättre av att man är aktiv och därför ska man inte undvika att röra på sig om man har astma. Att ta astmamediciner innan man ger sig ut kan underlätta träningen för många och det är även bra att värma upp ordentligt innan – särskilt om det är kallt.

*Källa: Hjärt- och lungfonden. 

Läs mer: Individanpassad behandling för astma hos Min Doktor

 

 


Taggar: astma

Rekommenderade artiklar

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.