Natural Cycles Planera Graviditet Startkit

Natural Cycles Planera Graviditet Startkit

Webbpris

699:-

Finns i lager

Säljs endast online

Om produkten

  • Snabbfakta

  • Startkit med allt du behöver för att planera din graviditet
  • 6 månaders app-prenumeration, 10 ägglossningstest och 5 graviditetstest
  • Hjälper dig att hitta dina mest fertila dagar för att öka chanserna att bli gravid
  • Detaljerad produktbeskrivning

  • Natural Cycles Planera Graviditet Startkit är ett kit bestående av termometer, ägglossningstester, graviditetstester och prenumeration av Natural Cycles app. Appen är ett hjälpverktyg bestående av en smart algoritm som genom att analysera den basala kroppstemperaturen hittar din ägglossning. På så sätt identifierar den dina mest fertila dagar för att maximera chanserna till att bli gravid. Tempetraturen mäter du så fort du vaknat med basaltermometern och lägger in temperaturen i appen som kommer att visa din dagliga fertilitetsstatus. Med hjälp av den informationen kommer appen att förelå dagar då det är bra att ta ett ägglossningstest för att bekräfta ägglossning. Samt när algoritmen konstaterat befruktning kommer du att få ett medelande om att ta ett graviditetstest för att bekräfta graviditeten. När ett positivt graviditetest är registrerat kommer Natural Cycles status ändras till ett läge där du följer din graviditet. Natural Cycles personliga applikation ger värdefull information som bidrar med djupare kunskap om din kropp och menscykel. Du får även notifikationer när PMS och mens är på väg samt prognoser för flera cykler framåt.
  • 1 basaltermometer 6 månaders prenumeration på Natural Cycles App 10 ägglossningstest 5 graviditetstest 1 Get started booklet 3 Bruksanvisningar (1 för Natural Cycles App, 1 för ägglossningstest, 1 för graviditetstest).

  • Daglig morgonrutin: 1. Mät temperaturen så snart du vaknar på morgonen 2. Lägg in temperaturen i Natural Cycles app 3. Appen visar dig din dagliga fertilitetsstatus Appen kommer att föreslå dagar då det är bra att ta ett ägglossningstest för att bekräfta ägglossning. När algoritmen konstaterat befruktning, kommer ett meddelande om att ta ett graviditetstest för att bekräfta. När ett positivt graviditetstest är ifyllt kommer Natural Cycles ändras till “Följ din graviditet".