Hjärtats handdesinfektion 85% Oparf 500ml

Hjärtats handdesinfektion 85% Oparf 500ml

Webbpris

69:-

Finns i lager

Om produkten

  • Snabbfakta

  • Handdesinfektion som är effektiv mot bakterier och virus
  • Använd för att minska smittspridning vid exempelvis toalettbesök, förkylning och på resor
  • Oparfymerad
  • Detaljerad produktbeskrivning

  • Hjärtats Handdesinfektion är en bakteriedödande handsprit för händerna. Innehåller 85 vol% alkohol och är effektiv mot bakterier, jästsvampar, höljeförsedda virus inklusive coronavirus samt vissa nakna virus som murine norovirus (calicivirus/vinterkräksjuka). Används exempelvis vid toalettbesök, före måltider eller när du snabbt vill rengöra händerna under dagen. Berikad med återfuktande glycerin som motverkar uttorkning av huden. Oparfymerad. 500 ml. Produkten uppfyller kraven för EN 1500, EN 14476, EN 13727 och EN 13624. FARA. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation sök läkarhjälp. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
  • Verksamma ämnen: 679 g/kg Etanol 131 g/kg Propan-2-ol

  • Använd på torra händer. Ta minst 3 ml motsvarar minst 2 pumptryck) och gnid in noggrant i händerna i minst 30 sek. Gnid tills händerna är torra.