ICA, Apotek Hjärtat och Röda Korset i ett nationellt samarbete för att leverera mat och läkemedel

Hjärtats främsta uppdrag är att säkra tillgång på läkemedel. I dessa tider behöver vi hitta fler sätt att hjälpa dem som behöver det allra mest. Därför inleder Hjärtat och ICA nu ett nationellt samarbete tillsammans med Röda Korset, för att hjälpa riskgrupper att få hem mat och medicin. Apotek Hjärtat och ICA skänker också 12 miljoner kronor till Röda Korset för att kunna hjälpa fler under coronakrisen.

 


Är du i riskgrupp och behöver hjälp?

Kontakta din kommun för vad som gäller i just ditt område.

 

Röda Korsets stödtelefon under coronakrisen

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Röda Korset har en stödtelefon där du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Läs mer här.

 

Röda Korsets insatser för att sprida hjälp

Röda Korset är på plats i Sverige och världen för att hindra spridningen och hjälpa drabbade. Här kan du läsa om vad de gör.

 

Genom samarbetet kan ICA, Apotek Hjärtat och Röda Korset tillsammans öka tillgängligheten av mat och läkemedel på lokal och nationell nivå för riskgrupper. ICA har sedan tidigare ett långsiktigt samarbete med Röda Korset. Det arbetet ska stärkas ytterligare genom att stötta Röda Korset, som har unik erfarenhet från andra krissituationer runt om i världen samt expertis och organisation att hantera och genomföra stödinsatser.

 

Röda Korset har tillsammans med ett antal andra organisationer fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att stötta landets kommuner med stöd till isolerade riskgrupper. Röda Korset har aktiviteter för att hjälpa människor som behöver stöd och samordnar frivilliga, som bland annat hjälper riskgrupper att handla mat och läkemedel.

 

Det finns sedan tidigare möjlighet att hämta ut sina receptbelagda läkemedel via ombud med fullmakt på apoteken. För den som inte har ett ombud, har Apotek Hjärtat tagit fram en process för engångsfullmakter som möjliggör för Röda Korsets volontärer att agera ombud.

 

– I den rådande kris som vi befinner oss i finns det riskgrupper och sjuka som av olika anledningar inte har möjlighet att e-handla eller ska besöka sitt apotek eller sin matbutik, tillsammans säkrar vi tillgängligheten på så väl läkemedel som mat för de som behöver det mest, säger Anders Nyberg, vd på Apotek Hjärtat. 


Apotek Hjärtat och ICAs stöd kommer att gå till Röda Korsets arbete tillsammans med andra frivilligorganisationer för att stötta kommuner att tillgodose mat till riskgrupper, men även till Röda Korsets tillfälliga stödtelefon, närvarande krisstöd utanför sjukhus och särskilda insatser i socioekonomiskt utsatta områden under coronakrisen.

 

–  Det är i kriser som vår medmänsklighet behövs som mest och alla kan bidra på något sätt. Tillsammans med ICA och Apotek Hjärtat kan vi hjälpa ännu fler människor och skydda de mest sårbara i Sverige som drabbas av den rådande coronakrisen, säger Martin Ärnlöv generalsekreterare Svenska Röda Korset.

 

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.