Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Solvezink® Brustablett 45mgZn2+ Plaströr, 4x25tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Zinksulfat Varunummer: 382747 Apotekets varuid: 12820
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Solvezink är och vad det används för

  Solvezink innehåller zinksulfat. Zink finns normalt i små mängder i människokroppen och är nödvändigt för många kroppsfunktioner. Sårläkning går långsammare vid brist på zink. Solvezink återställer kroppens depåer av zink hos dem som lider av zinkbrist.

  Solvezink används för läkning av bensår hos patienter med zinkbrist. Solvezink används också vid acrodermatitis enteropathica (ärftlig hud- och tarmsjukdom orsakad av zinkbrist).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Solvezink

  45 mg Zn2+ brustabletter
  zinksulfat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Solvezink är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Solvezink
  3. Hur du tar Solvezink
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Solvezink ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Solvezink är och vad det används för

  Solvezink innehåller zinksulfat. Zink finns normalt i små mängder i människokroppen och är nödvändigt för många kroppsfunktioner. Sårläkning går långsammare vid brist på zink. Solvezink återställer kroppens depåer av zink hos dem som lider av zinkbrist.


  Solvezink används för läkning av bensår hos patienter med zinkbrist. Solvezink används också vid acrodermatitis enteropathica (ärftlig hud- och tarmsjukdom orsakad av zinkbrist).

  2. Vad du behöver veta innan du tar Solvezink

  Ta inte Solvezink

  • om du är allergisk mot zinksulfat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Solvezink.


  Zinkbehandling kan påverka kroppens upptag av koppar. Kopparnivåerna i kroppen bör därför kontrolleras vid höga doser eller långvarig behandling med Solvezink.

  Andra läkemedel och Solvezink

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Vissa antibiotika (t ex fluorokinoloner och tetracykliner) kan påverka eller påverkas av behandlingen med Solvezink.

  Solvezink med mat och dryck

  För att minska risken för illamående bör du ta tabletten omedelbart efter måltid.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Det finns inga kända risker vid användning av Solvezink under graviditet.


  Amning

  Zink går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Solvezink förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Solvezink innehåller sorbitol och natrium

  Sorbitol: Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  Natrium: Detta läkemedel innehåller 106 mg natrium per brustablett. Detta bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur du tar Solvezink

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Brustabletten bör tas omedelbart efter måltid.


  Vanlig dos vid sårläkning:

  Vuxna: 1 brustablett löses upp i ett glas vatten 3 gånger per dygn.


  Vanlig dos vid acrodermatitis enteropathica:

  Vuxna och barn över 30 kg: 1 brustablett löses upp i ett glas vatten 3 gånger per dygn.

  Barn mellan 10-30 kg: ½ brustablett löses upp i ett glas vatten 3 gånger per dygn.

  Barn under 10 kg: ½ brustablett löses upp i ett glas vatten 1 gång per dygn.

  Om du har tagit för stor mängd av Solvezink

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Solvezink orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Halsbränna, illamående och diarré.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Nässelfeber, utslag och klåda.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Solvezink ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i originalförpackning. Röret måste tillslutas väl efter varje användning. Fuktkänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är zinksulfat motsvarande 45 mg zink (Zn2+).

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol (sötningsmedel) 115,5 mg, sackarinnatrium (sötningsmedel) 10 mg, mannitol 139 mg, vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfritt natriumkarbonat, povidon, natriumcitrat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Solvezink brustabletter är vita, runda och 18 mm i diameter.


  Förpackningsstorlek: Plaströr 4 x 25 brustabletter

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm


  Tillverkare:

  Hermes Arzneimittel GmbH, Wolfratshausen, Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–10–08


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.