Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Precosa Kapsel, hård 250mg Glasburk, 20kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Saccharomyces boulardii Varunummer: 000166 Apotekets varuid: 23616
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Precosa är och vad det används för

  Precosa består av en jästsvamp (Saccharomyces Boulardii)

  i frystorkad form som hindrar bakteriernas skadliga effekt på tarmslemhinnan.

  Vuxna:

  Precosa används som tillägg till antibiotikabehandling för att förhindra Clostridium difficile-orsakad diarré (CDD) och att förebygga antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper.

  Barn:

  Att förebygga antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Precosa

  250 mg hårda kapslar
  Saccharomyces Boulardii

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Precosa är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa
  3. Hur du använder Precosa
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Precosa ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Precosa är och vad det används för

  Precosa består av en jästsvamp (Saccharomyces Boulardii)

  i frystorkad form som hindrar bakteriernas skadliga effekt på tarmslemhinnan.


  Vuxna:

  Precosa används som tillägg till antibiotikabehandling för att förhindra Clostridium difficile-orsakad diarré (CDD) och att förebygga antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper.


  Barn:

  Att förebygga antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa

  Använd inte Precosa

  • om du är allergisk mot Saccharomyces Boulardii eller jäst eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Du ska inte använda Precosa om du har en central venkateter inopererad.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller, apotekspersonal innan du använder Precosa.

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Precosa.

  Graviditet och amning

  Saccharomyces Boulardii passerar tarmen utan att tas upp i kroppen och kan därför inte påverka fostret.

  Saccharomyces Boulardii går inte över i modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Precosa påverkar inte din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vad ska du undvika när du använder Precosa?

  Effekten av behandlingen kan påverkas om Precosa används samtidigt med vissa medel mot svamp. Tala därför om för din läkare om du tar andra läkemedel samtidigt.


  3. Hur du använder Precosa

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Behandlingen bör påbörjas inom 48 - 72 timmar efter första intaget av antibiotika och pågå i minst 3 dagar efter diskontinuerlig antibiotikabehandling men högst 4 veckor.


  Rekommenderad dos är:

  Vuxna

  • Tillägg till behandling för profylax mot recidiv vid Clostridium difficile-orsakad diarré (CDD): 1000 mg dagligen, vilket betyder 2 kapslar (250 mg) morgon och kväll.

  • Profylax mot antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper:

   1000 mg dagligen, vilket betyder 2 kapslar (250 mg) morgon och kväll.

  Användning för barn

  • Profylax mot antibiotikaassocierad diarré (AAD) i riskgrupper:

   Barn ≥ 3 år: 500 mg dagligen, vilket betyder 1 kapsel (250 mg) morgon och kväll.

   Barn 2-3 år: 250 mg dagligen, vilket betyder 1 kapsel (250 mg) dagligen.

  Om du har tagit för stor mängd av Precosa

  Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare, fler än 1 av 1000 användare: Allergiska reaktioner, nässelutslag, förstoppning, törst.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare, fler än 1 av 10 000 användare): Angioödem*, hudförändringar.


  * Sluta att ta Precosa och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.


  Hos vissa patienter med mycket nedsatt allmäntillstånd har fall av blodförgiftning (sepsis) med Saccharomyces Boulardii förekommit.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Precosa ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 ºC. Fuktkänsligt.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är Saccharomyces Boulardii (frystorkad) 250 mg.

  • Övriga hjälpämnen är Laktosmonohydrat, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E 171).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av försäljningstillstånd

  Laboratoires Biocodex, 7, Avenue Gallieni, F-94250 Gentilly, Frankrike


  Information lämnas av

  Algol Pharma AB

  Isafjordsgatan 36

  SE-164 40 KISTA


  Tillverkare: Laboratoires Biocodex, Beauvais, Frankrike.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-06-27


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.