Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Picoprep Pulver till oral lösning Dospåse, 2st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Magnesiumoxid, Natriumpikosulfatmonohydrat, Citronsyra vattenfri Varunummer: 176234 Apotekets varuid: 37355
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Picoprep är och vad det används för

  Picoprep är ett pulver som innehåller natriumpikosulfat, ett laxermedel som verkar genom att öka tarmrörelserna. Picoprep innehåller även magnesiumcitrat, en annan typ av laxermedel som verkar genom att hålla kvar vätska i tarmarna och åstadkomma en rengöring av tarmarna.

  Picoprep används till vuxna, ungdomar och barn från ett års ålder för att rengöra tarmarna innan en röntgenundersökning, endoskopi (en undersökning där man tittar på insidan av tarmen med hjälp av ett långt, flexibelt instrument som läkaren för in genom analöppningen) eller operation.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Picoprep

  pulver till oral lösning
  natriumpikosulfat / magnesiumoxid / citronsyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Picoprep är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Picoprep
  3. Hur du tar Pioprep
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Picoprep ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Picoprep är och vad det används för

  Picoprep är ett pulver som innehåller natriumpikosulfat, ett laxermedel som verkar genom att öka tarmrörelserna. Picoprep innehåller även magnesiumcitrat, en annan typ av laxermedel som verkar genom att hålla kvar vätska i tarmarna och åstadkomma en rengöring av tarmarna.


  Picoprep används till vuxna, ungdomar och barn från ett års ålder för att rengöra tarmarna innan en röntgenundersökning, endoskopi (en undersökning där man tittar på insidan av tarmen med hjälp av ett långt, flexibelt instrument som läkaren för in genom analöppningen) eller operation.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Picoprep

  Ta inte Picoprep om

  • du är allergisk mot natriumpikosulfat, magnesiumoxid eller citronsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • din mage inte töms ordentligt (gastrisk retention)

  • du har sår i magsäck eller tarmar

  • du har svåra njurproblem

  • du har stopp i tarmen eller hål i tarmväggen

  • du kräks eller mår illa

  • du har ett tillstånd som kräver operation t ex akut blindtarmsinflammation

  • läkaren har berättat att du har kronisk hjärtsvikt (ditt hjärta orkar inte pumpa runt blodet i kroppen ordentligt)

  • du lider av en aktiv inflammatorisk tarmsjukdom till exempel Crohns sjukdom eller ulcerös kolit

  • din läkare har sagt till dig att du har för mycket magnesium i blodet

  • du är mycket törstig eller tror att du kan vara allvarligt uttorkad

  • din läkare har sagt till dig att du har skadade muskler vars innehåll läcker ut i blodet

  • du har något av följande tillstånd:

   • tarmvred (stopp i tarmen eller ej fungerande normala tarmtömningar)

   • toxisk kolit (skadad tarmvägg)

   • toxisk megakolon (svullen tjocktarm)

    Vid dessa tillstånd kan tarmrörelserna försämras eller utebli. Symtomen omfattar illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, ömhet eller svullnad, kolikliknande smärta och feber.

  Var särskilt försiktig med Picoprep om

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Picoprep om du


  • nyligen har genomgått en operation i buken

  • har hjärtsjukdom eller njurproblem

  • lider av en inflammatorisk tarmsjukdom till exempel Crohns sjukdom eller ulcerös kolit

  • är yngre än 18 år, är äldre eller fysiskt svag. Se till att du dricker tillräckligt mycket vätska och elektrolyter (salter) under behandlingen

  • tar Picoprep före tarmoperation

  Om du har en tid för undersökning/operation tidigt på dagen kan du behöva ta den andra dosen under natten. Eventuellt kan sömnstörningar uppstå då.

  Andra läkemedel och Picoprep

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Det är särskilt viktigt att du informerar din läkare om du tar;

  • bulklaxermedel t ex kli

  • läkemedel som du fått på recept och tar via munnen, särskilt sådana du tar regelbundet t ex p-piller, antibiotika, läkemedel mot diabetes, järn, penicillinamin eller läkemedel mot epilepsi, eftersom effekten av dessa kan ändras. Dessa läkemedel ska tas minst 2 timmar före och inte mindre än 6 timmar efter administreringen av Picoprep

  • läkemedel som du fått på recept som kan påverka vatten och/eller elektrolytbalans i kroppen t ex vätskedrivande tabletter, steroider, litium, digoxin, läkemedel mot depressioner, karbamazepin eller antipsykotiska läkemedel

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Picoprep påverkar inte förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

  Se dock till att du har tillgång till en toalett efter det att du tagit detta läkemedel till dess att effekten har avtagit.

  Picoprep innehåller kalium och laktos

  En dospåse innehåller 5 mmol (eller 195 mg) kalium. Du bör diskutera detta med din läkare om du har njurproblem eller om du står på diet med lågt kaliumintag.

  Detta läkemedel innehåller ävan laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Pioprep

  Ta alltid Picoprep enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Blanda innehållet i en dospåse i en kopp kallt vatten (cirka 150 ml). Rör om i 2-3 minuter och drick lösningen. Ibland blir lösningen varm när Picoprep löses upp, vänta tills den svalnar tillräckligt mycket innan du dricker den.


  Vuxna (inklusive äldre personer) och barn som är 9 år och äldre

  Rekommenderad dos är en dospåse 10 – 18 timmar före undersökningen/operationen och en dospåse 4 - 6 timmar före undersökningen/operationen. Efter att den första dospåsen tagits bör 250 ml klar dryck drickas vid minst fem tillfällen fördelat över flera timmar (totalt minst 1250 ml). Den andra dospåsen bör följas av minst tre gånger 250 ml klar dryck fördelad över flera timmar. Du kan dricka klar dryck upp till 2 timmar före undersökningen/operationen.


  Barn (under 9 år)

  För barn gäller samma tidpunkter för intag som för vuxna, se ovan.

  En dossked medföljer förpackningen.

  ≥1-<2 år: Första dosen är 1 dossked, andra dosen är 1 dossked

  ≥2-<4 år: Första dosen är 2 dosskedar, andra dosen är 2 dosskedar

  ≥4-<9 år: Första dosen är 1 dospåse (på samma sätt som för vuxna beskrivet ovan), andra dosen är 2 dosskedar

  från 9 år och äldre: Vuxendos


  För att mäta upp dos med dossked:


  • fyll dosskeden med pulver från dospåsen

  • drag baksidan av en kniv över dosskeden

  • pulvret som nu finns kvar i dosskeden är en skedfull (4 g pulver)

  • häll pulvret från dosskeden i en kopp med

   • ca 50 ml vatten om du har en dossked pulver

   • ca 100 ml vatten om du har två dosskedar pulver

  • rör under 2-3 minuter om i koppen

  • drick lösningen. Ibland blir lösningen varm när Picoprep löses upp, vänta tills den svalnar tillräckligt mycket innan du dricker den

  • kasta dospåsen med överblivet innehåll


  Var beredd på täta och lösa tarmtömningar när som helst efter att ha tagit en dos Picoprep. Se till att du har tillgång till en toalett tills dess att effekten har avtagit.


  Drick rikliga mängder klara vätskor under behandlingen med Picoprep tills tarmrörelserna har avtagit, för att ersätta kroppens vätskeförlust. Du bör generellt försöka dricka klara drycker då du är törstig.


  Klar dryck bör utgöras av olika typer av juice utan fruktkött, läsk, buljong, te, kaffe (utan mjölk, inklusive sojamjölk, eller grädde) och vatten. Drick inte enbart vatten.


  För att undersökningen/operationen ska gå bra måste tarmen vara så ren som möjligt. Undersökningen/operationen kan behöva göras om, ifall tarmen inte är ren. Du ska alltid följa anvisningen gällande mat och dryck som du fått av din läkare.

  Om du har tagit för stor mängd av Picoprep

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Picoprep

  Kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal för råd.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Enstaka fall av svår ihållande buksmärta har rapporterats hos vissa patienter, vilket kan tyda på ett allvarligt tillstånd som kräver omedelbar vård. Det har även rapporterats om enstaka fall av svåra allergiska reaktioner som kan leda till andningssvårigheter.

  Enstaka fall av småsår i tunntarmen har också rapporterats.


  Kontakta omedelbart läkare eller närmsta akutmottagning om allergisk reaktion eller svår ihållande buksmärta uppträder.


  De biverkningar man känner till av Picoprep beskrivs nedan:


  Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 patienter):

  • Huvudvärk

  • Illamående

  • proktalgi (smärta i ändtarmen och anus)


  Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 patienter):

  • Utslag och/eller klåda

  • Kräkningar och svår diarré kan leda till uttorkning med huvudvärk och förvirring om man inte får vätske- och saltersättning.

  • Buksmärta

  • Kräkningar

  Låga nivåer av natrium eller kalium i blodet (hyponatremi eller hypokalemi) med eller utan tillhörande krampanfall. Krampanfall har emellanåt rapporterats hos patienter med epilepsi.


  Har rapporterats:

  • Eftersom den kliniska effekten vanligen ökar tarmrörelserna , kan diarré uppkomma. Om tarmrörelserna blir besvärliga kontakta din doktor.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Picoprep ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Endast för engångsbruk. Kasta oanvänt innehåll.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • De aktiva substanserna i en dospåse är natriumpikosulfat 10 mg, lätt magnesiumoxid 3,5 g och vattenfri citronsyra 12 g

  • Övriga innehållsämnen är kaliumvätekarbonat, sackarinnatrium, naturell spraytorkad apelsinarom innehållande akaciagummi, laktos, askorbinsyra, butylhydroxianisol.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ditt läkemedel heter Picoprep. Det är ett pulver till oral lösning.

  Produkten finns i förpackningsstorlek med 2 dospåsar, 100 dospåsar (50 förpackningar innehållande 2 dospåsar) eller 300 dospåsar (150 förpackningar innehållande 2 dospåsar).


  För att barn ska få rätt dos medföljer en dossked förpackningen. Skeden används för att mäta upp 4 g pulver (4,75 ml). Du ska bara använda skeden om du ger pulvret till barn under 9 år.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Ferring Läkemedel AB

  Box 4041

  203 11 Malmö


  Tillverkare:

  Pharmaserve Ltd

  Clifton Technology Park, Wynne Avenue

  Swinton

  Manchester M27 8FF

  Storbritannien


  Ferring GmbH

  Wittland 11

  24109 Kiel

  Tyskland


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Picolax

  Storbritannien


  Picoprep

  Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-08


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.