Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Optiray® Injektions-/infusionsvätska, lösning 300mgI/ml Förfylld spruta, 10x50ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Joversol Varunummer: 199513 Apotekets varuid: 10095
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Optiray är och vad det används för

  Optiray används för flera olika typer av röntgenundersökningar, inklusive:

  Optiray är ett jodhaltigt röntgenkontrastmedel. Jod blockerar röntgenstrålarna och kan därför märka ut blodkärl och inre organ som försörjs med blod.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Optiray

  300 mg jod/ml, injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning.
  Aktiv substans: joversol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Optiray är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Optiray
  3. Hur du använder Optiray
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Optiray ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Optiray är och vad det används för

  Optiray används för flera olika typer av röntgenundersökningar, inklusive:

  • avbildning av kärl, både artärer och vener (hos vuxna och barn)

  • njurar (hos vuxna och barn)

  • DT-scan (hos vuxna)

  Optiray är ett jodhaltigt röntgenkontrastmedel. Jod blockerar röntgenstrålarna och kan därför märka ut blodkärl och inre organ som försörjs med blod.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Optiray

  Använd inte Optiray

  • om du är allergisk mot jodhaltiga kontrastmedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har en överaktiv sköldkörtel

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Optiray om du har

  • astma eller tidigare har haft allergiska reaktioner såsom illamående, kräkningar, lågt blodtryck, hudsymtom

  • hjärtsvikt, högt blodtryck, cirkulationsstörningar, eller har haft en stroke eller om du är mycket gammal

  • diabetes

  • njur- eller leversjukdom

  • hjärnskada

  • benmärgssjukdom, såsom vissa former av blodcancer, kallade paraproteinemi, multipelt myelom

  • en rubbning i de röda blodkropparna som kallas sickelcellssjukdom

  • binjuretumör som påverkar ditt blodtryck (feokromocytom)

  • ökad nivå av aminosyran homocystein på grund av onormal ämnesomsättning

  • nyligen genomförd gallbåseundersökning med kontrastmedel

  • en planerad sköldkörtelundersökning med hjälp av en jodhaltig substans.
   Sådan bör skjutas upp, eftersom Optiray kan påverka resultaten under upp till 16 dagar.

  Barn under 18 år

  Optiray 300 används för röntgenundersökning av kärl och njurar i denna åldersgrupp.

  Hos nyfödda barn, särskilt för tidigt födda barn, rekommenderas kontroll av sköldkörtelhormonerna TSH och T4. Dessa kontroller ska ske 7-10 dagar och 1 månad efter administrering av Optiray.

  Andra läkemedel och Optiray

  Tala om för läkare eller röntgenspecialist om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Optiray:

  • metformin: för behandling av diabetes
   Din läkare mäter njurfunktion före och efter Optirayanvändningen. Metformin ska sättas ut före undersökningen. Det ska inte sättas in på nytt på minst 48 timmar och inte förrän din njurfunktion har återgått till tidigare värden.

  • interleukin: för behandling av vissa tumörer

  • vissa läkemedel som höjer blodtrycket på grund av förträngning av blodkärlen
   För att förhindra risk för neurologiska störningar ska Optiray aldrig användas när dessa läkemedel används.

  • narkosmedel
   En högre frekvens av biverkningar har rapporterats.

  Optiray med mat och dryck

  Begränsa ditt matintag före undersökningen. Rådgör med din läkare. Om du har en njursjukdom ska du inte begränsa ditt vätskeintag, eftersom detta ytterligare kan minska njurfunktionen.

  Graviditet och amning

  • Graviditet
   Tala om för din läkare om du är eller tror att du kan vara gravid. Din läkare föreskriver Optiray under graviditet endast om det är absolut nödvändigt, eftersom det kan skada det ofödda barnet.

  • Amning
   Avbryt amningen för en dag efter injektionen, eftersom det inte finns tillräckligt med information gällande säkerheten. Rådgör om detta med din läkare eller röntgenspecialist.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Framför inte fordon och använd inte maskiner under upp till 1 timme efter injektionen. Symtom såsom yrsel, dåsighet, matthet och synrubbningar har rapporterats. Om du påverkas på något av dessa sätt, försök inte att utöva några aktiviteter som kräver koncentration och god reaktionsförmåga.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Optiray

  Optirayundersökningar utförs endast av läkare eller röntgenspecialist, som också bestämmer dosen.
  Optiray injiceras i ett blodkärl och blodcirkulationssystemet fördelar det i hela kroppen. Det värms till kroppstemperatur före användning, och injiceras därefter en eller flera gånger under röntgenundersökningen.
  Dosen beror på den specifika undersökning du ska genomgå samt andra faktorer, såsom din hälsa och ålder.
  Lägsta möjliga dos för att ta fram fullgoda röntgenbilder kommer att användas.

  Om du har använt mer Optiray än du borde

  Överdosering är potentiellt farligt och kan påverka andningen, hjärtat och cirkulationssystemet. Tala omedelbart om för din läkare eller röntgenspecialist om du känner av några av dessa symtom efter att ha fått Optiray.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller röntgenspecialist.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna som är förknippade med Optiray är i regel inte beroende av dosen som används. I de flesta fall är biverkningarna lindriga eller måttliga och i mycket sällsynta fall allvarliga eller livshotande.


  Informera omedelbart läkare om du utvecklar något av följande tecken på allvarliga biverkningar:

  • hjärtinfarkt eller oförmåga att andas

  • svår bröstsmärta, som kan tyda på hjärt-kärlkramp eller blodpropp

  • stroke, blå läppar, svimning

  • minnesförlust

  • talrubbningar

  • plötsliga rörelser,

  • tillfällig blindhet

  • akut njursvikt

  • allvarliga hudutslag med feber och blåsor

  • tecken på allergiska reaktioner, t.ex.

   • allergisk chock

   • trånga luftvägar

   • svullnad i struphuvud/svalg/tunga

   • andningssvårigheter

   • hosta, nysning

   • rodnad eller svullnad i ansikte och ögon

   • klåda, nässelutslag och andra hudutslag


  Biverkningar kan förekomma med följande frekvenser:
  mycket vanliga, fler än 1 av 10 användare drabbas

  • värmekänsla


  vanliga, 1 till 10 per 100 användare drabbas:

  • smärta


  mindre vanliga, 1 till 10 per 1 000 användare drabbas:

  • illamående

  • nässelutslag


  sällsynta, 1 till 10 per 10 000 användare drabbas:

  • svimning

  • okontrollerbara skakningar

  • yrsel, ostadighetskänsla

  • huvudvärk

  • avvikande känsel, t.ex. stickningar

  • smakstörningar

  • dimsyn

  • snabb puls

  • lågt blodtryck

  • blodvallning

  • kramp i struphuvudet

  • svullna och trånga luftvägar, inklusive åtstramningskänsla i svalget, väsande och pipande andning

  • andningssvårigheter

  • inflammation i näsan som leder till nysningar och nästäppa

  • hosta, halsirritation

  • kräkningar

  • muntorrhet

  • hudrodnad, klåda, utslag

  • urinträngningar

  • svullnad i ansiktet och ögonen

  • frossa, köldkänsla


  mycket sällsynta, färre än 1 per 10 000 användare drabbas:

  • allvarlig allergisk reaktion

  • förvirring, ångest, rastlöshet

  • medvetslöshet, domning

  • förlamning

  • sömnighet

  • talrubbningar

  • nedsatt känsla för beröring och förnimmelse

  • allergisk ögoninflammation som leder till röda, vattniga och kliande ögon

  • ringning eller susning i öronen

  • oregelbundna hjärtslag, långsam puls

  • bröstsmärta

  • förändringar av hjärtaktivet mätt med EKG

  • sjukdom som stör blodflödet i hjärnan

  • högt blodtryck

  • veninflammation, utvidgning av blodkärl

  • vätskeansamling i lungorna

  • halsont

  • låg syrehalt i blodet

  • buksmärta

  • spottkörtelinflammation, svullnad av tungan

  • sväljningssvårigheter, ökad salivbildning

  • ofta smärtsam, svår svullnad av djupa hudlager, i huvudsak i ansiktet.

  • ökad svettning

  • muskelkramper

  • akut njursvikt eller avvikande njurfunktion

  • urininkontinens, blod i urinen, liten urinmängd

  • vävnadssvullnad på grund av överskott av vätska

  • reaktioner vid injektionsstället inklusive smärta, rodnad, blödning eller nedbrytning av celler

  • sjukdomskänsla eller onormal trötthet, tröghet


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • allvarlig allergisk chock

  • tillfälligt underaktiv sköldkörtel hos nyfödda

  • anfall

  • rörelsestörningar

  • minnesförlust

  • tillfällig blindhet

  • hjärtstillestånd, livshotande oregelbundna hjärtslag

  • extra hjärtslag

  • kramp i hjärtartär, bultande hjärta

  • blå hud till följd av låg syrehalt i blodet

  • chock

  • blodpropp eller spasm i ett blodkärl

  • oförmåga att andas, astma, trånga luftvägar

  • nedsatt förmåga att skapa ljud med stämbanden

  • diarré

  • milda till allvarliga inflammatoriska hudutslag, ibland med feber och blåsor

  • blekhet

  • oförmåga att urinera eller smärtsamt/svårt att urinera

  • feber


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller röntgenspecialist. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se

  Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  5. Hur Optiray ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Skall skyddas från röntgenstrålar. Förvaras vid högst 30°C. Optiray 300 kan lagras under en månad vid 37°C i en kontrastmedelvärmare med cirkulerande luft.


  Använd inte detta läkemedel om lösningen är missfärgad eller innehåller partiklar.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är joversol.
   En milliliter Optiray innehåller 636 mg joversol, vilket motsvarar 300 mg organiskt bundet jod.

  • Övriga innehållsämnen är: natriumkalciumedetat (stabiliserare), trometamol och trometamolhydroklorid (buffert) och vatten för injektionsvätskor.
   Natriumhydroxid eller saltsyra kan användas för att justera pH från 6,0 till 7,4.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Optiray är förpackat i ofärgade flaskor. Flaskorna är försedda med 20 mm eller 32 mm förslutningar av brombutylgummi och aluminiumkapsyler.
  10, 20, 50, 75, 100, 150 ml (kartong med 1 alternativt 10 flaskor)


  Optiray levereras också i förfyllda handhållna sprutor och autoinjektorsprutor tillverkade av polypropylen. Sprutans spetsskydd och kolv är tillverkade av naturgummi.


  Förfyllda handhållna sprutor: 30, 50 ml (kartong med 1 alternativt 10 sprutor)
  Sprutor för autoinjektor: 50, 75, 100, 125 ml (kartong med 1 alternativt 10 autoinjektorsprutor)


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och kartongstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  • Innehavare av godkännande för försäljning
   Mallinckrodt Deutschland GmbH, Josef-Dietzgen-Str. 1, 53773 Hennef, Tyskland

  • Tillverkare
   Mallinckrodt Medical Imaging Ireland, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-03-02


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.