Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Movicol Junior Neutral Pulver till oral lösning i dospåse Dospåse, 30x1st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriumklorid, Kaliumklorid, Makrogol, Natriumvätekarbonat Varunummer: 040823 Apotekets varuid: 21710
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Movicol Junior Neutral är och vad det används för

  Namnet på detta läkemedel är Movicol Junior Neutral. Det är ett laxermedel för behandling av kronisk förstoppning hos barn från 2 till 11 år och för behandling av mycket svår förstoppning (s.k. fekalom) hos barn från 5 till 11 år.

  Movicol Junior Neutral hjälper barn att få en behaglig tarmfunktion även om de har varit förstoppade under en längre tid.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Movicol Junior Neutral

  pulver till oral lösning, dospåse

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ger detta läkemedel till ditt barn. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar ditt barns.

  • Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Movicol Junior Neutral är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du ger Movicol Junior Neutral
  3. Hur du ger Movicol Junior Neutral
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Movicol Junior Neutral ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Movicol Junior Neutral är och vad det används för

  Namnet på detta läkemedel är Movicol Junior Neutral. Det är ett laxermedel för behandling av kronisk förstoppning hos barn från 2 till 11 år och för behandling av mycket svår förstoppning (s.k. fekalom) hos barn från 5 till 11 år.


  Movicol Junior Neutral hjälper barn att få en behaglig tarmfunktion även om de har varit förstoppade under en längre tid.

  2. Vad du behöver veta innan du ger Movicol Junior Neutral

  Ge inte Movicol Junior Neutral om din läkare har sagt att ditt barn har:

  • förträngningar i tarmen (tarmobstruktion, ileus)

  • sår i tarmväggen

  • svår inflammatorisk tarmsjukdom som t.ex. ulcerös colit, Crohn´s sjukdom eller toxisk megakolon

  • allergi mot aktiva substanser i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). 


  Om ditt barn har hjärt- eller njurproblem, nedsatt kräkreflex eller refluxesofagit (halsbränna orsakad av ett återflöde av maginnehåll till matstrupen) bör du prata med din läkare innan du ger Movicol Junior Neutral.

  Andra läkemedel och Movicol Junior Neutral

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel


  Vissa mediciner, t.ex. mot epilepsi, kan vara mindre verksamma vid användning av Movicol Junior Neutral.
  När ditt barn tar stora mängder Movicol Junior Neutral (t.ex. vid fekalom) bör ditt barn inte ta några andra läkemedel inom en timme före eller efter intag av Movicol Junior Neutral.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Movicol Junior Neutral kan användas under graviditet och amning. Rådfråga med apotekspersonal eller läkare innan du ger Movicol Junior Neutral.


  3. Hur du ger Movicol Junior Neutral

  Detta läkemedel kan ges när som helst med eller utan mat.

  Lös upp innehållet av en dospåse i 62,5 ml (1/4 glas) vatten och drick det sedan


  Kronisk förstoppning:
  Dosen Movicol Junior Neutral beror på barnets ålder och hur det svarar på behandlingen.


  • Som startdos ska 1 dospåse (=1 dos) dagligen ges till barn från 2 till 6 år.

  • 2 dospåsar dagligen ska ges till barn från 7 till 11 år.

  • Din läkare kan be dig öka antalet dospåsar tills ditt barn har en mjuk avföring. Det behövs normalt sett inte fler än 4 dospåsar per dag.


  Det är inte nödvändigt att ta hela drycken på samma gång, om ditt barn föredrar så kan halva drycken tas på morgonen och halva på kvällen.


  Fekalom:
  Innan ditt barn tar Movicol Junior Neutral för fekalom bör det vara medicinskt bekräftat att ditt barn har detta tillstånd.


  En behandlingskur med Movicol Junior Neutral är enligt följande:


  Antal dospåsar Movicol Junior Neutral

  Ålder

  Dag 1

  Dag 2

  Dag 3

  Dag 4

  Dag 5

  Dag 6

  Dag 7

  5-11

  4

  6

  8

  10

  12

  12

  12


  Det dagliga antalet dospåsar delas upp på flera tillfällen. Alla doserna ska intas inom 12 timmar (t.ex. 08:00-20:00). Varje dospåse löses upp i 62,5 ml (1/4 glas) vatten. Behandlingen kan avbrytas när läkemedlet har verkat. Detta visar sig genom att ditt barn har stora mängder avföring och/eller vattnig diarré.


  Bruksanvisning:

  • Öppna dospåsen och lös upp innehållet i ett kvarts (¼) glas med vatten (ca 62,5 ml). Rör om ordentligt tills allt pulver har löst upp sig och Movicol Junior Neutral-lösningen är klar eller lätt grumlig, låt sedan ditt barn dricka.

  • Om du vill kan du tillsätta någon smaksättning i drycken, t.ex. apelsinsaft. Om ditt barn tar Movicol Junior Neutral för behandling av fekalom kan det vara lättare att lösa upp 12 påsar i 750 ml vatten.


  Längd på behandlingen:


  Kronisk förstoppning:
  Behandlingen måste pågå under en längre tid, minst 6-12 månader.


  Fekalom:
  Behandling med Movicol Junior Neutral kan vara upp till 7 dagar.

  Om ditt barn har fått för stor mängd av Movicol Junior Neutral

  Ditt barn kan få diarré. Sluta ge Movicol Junior Neutral tills diarrén avtar och fortsätt sedan med en lägre dos. Kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för rådgivning om du är orolig eller om någon fått i sig läkemedlet av misstag.

  Om du har glömt att ge ditt barn Movicol Junior Neutral

  Ge dosen så snart du kommer ihåg det.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta din läkare omedelbart och sluta ge Movicol Junior Neutral om ditt barn:
  får en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals.


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 person av 10)

  • magsmärtor

  • magbuller


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 person av 100 men hos färre än 1 person av 10)

  • diarré

  • kräkning

  • illamående

  • analt obehag (obehaglig känsla i stjärten)

  • ömhet i stjärten


  • Om ditt barn behandlas för kronisk förstoppning brukar diarrén förbättras när dosen minskas.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 person av 1 000 men hos färre än 1 person av 100)

  • svullen mage

  • gaser


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 person av 1 000)

  • allergiska reaktioner som kan innebära andfåddhet eller andningssvårigheter.


  Andra rapporterade biverkningar:


  Hudutslag (nässelutslag), klåda, hudrodnad eller nässelutslag, svullna händer, fötter eller anklar, huvudvärk, magbesvär, höga eller låga kaliumhalter i blodet.
  -
  Om några biverkningar blir värre eller varar längre än i några dagar eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Movicol Junior Neutral ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter Utg. dat.

  • Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Förvaras vid högst 25°C.

  • När du har blandat Movicol Junior Neutral med vatten och ditt barn inte kan dricka det omedelbart, kan det täckas över och förvaras i kylen (2°C-8°C). Lösning som inte använts inom 24 timmar skall kastas bort.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Varje 6,9 grams dospåse med Movicol Junior Neutral pulver till oral lösning innehåller följande aktiva substanser:


  Makrogol 3350

  6,563 g

  Natriumklorid

  0,1754 g

  Natriumvätekarbonat

  0,0893 g

  Kaliumklorid

  0,0251 g


  Movicol Junior Neutral innehåller inga färgämnen, smaksättare eller sötningsmedel.


  När en dospåse blandas med ¼ glas vatten (62,5 ml) innehåller lösningen:


  Natrium

  65 mmol/liter

  Klorid

  53 mmol/liter

  Vätekarbonat

  17 mmol/liter

  Kalium

  5,4 mmol/liter


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Movicol Junior Neutral är ett vitt pulver

  Movicol Junior Neutral finns tillgängligt i förpackningar innehållande 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 eller 100 dospåsar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Norgine BV
  Hogehilweg 7

  1101CA Amsterdam ZO

  Nederländerna


  Tillverkare

  Norgine Limited
  New Road
  Hengoed, Mid Glamorgan CF82 8SJ
  Storbritannien


  Information lämnas av:
  Norgine Sverige AB

  Frösundaviks Allé 15, 4tr.

  169 70 Solna


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Land

  Varunamn

  Österrike

  MOVICOL Junior aromafrei

  Tyskland

  MOVICOL Junior aromafrei

  Belgien

  MOVICOL Junior Neutral

  Sverige

  MOVICOL Junior Neutral

  Finland

  MOVICOL Junior Plain

  Storbritannien

  MOVICOL Paediatric Plain

  Irland

  MOVICOL Paediatric Plain

  Italien

  MOVICOL Bambini 6,9 g polvere per soluzione orale Senza Aroma

  Spanien

  MOVICOL Paediátrico Sabor Neutro

  Nederländerna

  Movicolon Junior Naturel

  Luxembourg

  MOVICOL Junior Neutral

  Danmark

  MOVICOL Junior Neutral

  Norge

  MOVICOL Junior

  Schweiz

  MOVICOL Paediatric Plain


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-12-18


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.