Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kalcipos-D forte Tuggtablett 500mg/800IE Burk, 90tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Kalciumkarbonat, Kolekalciferol (vitamin D3) Varunummer: 148895 Apotekets varuid: 16469
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kalcipos-D forte är och vad det används för

  Kalcium-D forte används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos) då brist på kalcium- och vitamin D3 föreligger eller misstänks.

  Kalcipos-D forte innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.

  Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kalcipos-D forte

  500 mg/800 IE tuggtablett
  Kalcium/Kolekalciferol (Vitamin D3)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kalcipos-D forte är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D forte
  3. Hur du använder Kalcipos-D forte
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kalcipos-D forte ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kalcipos-D forte är och vad det används för

  Kalcium-D forte används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos) då brist på kalcium- och vitamin D3 föreligger eller misstänks.


  Kalcipos-D forte innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.


  Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

  2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D forte

  Använd inte Kalcipos-D forte

  • om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

  • om du har njursten.

  • om du har njursvikt.

  • om du har hypervitaminos D (ett överskott av vitamin D i blodet).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kalcipos-D forte

  • om du lider av sarkoidos (en speciell typ av bindvävssjukdom som bl a drabbar lungor, hud och leder). Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D forte börjar.

  • om du har nedsatt njurfunktion eller hög benägenhet för att få njursten. Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D forte börjar.

  • om du använder andra läkemedel som innehåller kalcium eller vitamin D.

  • om du blir sängliggande eller stillasittande och är benskör, kontakta din läkare.


  Kalcipos-D forte innehåller glukos som kan vara skadligt för dina tänder och det är därför viktigt med en god munhygien

  Barn och ungdomar

  Kalcipos-D forte tabletter är inte avsedda för behandling av barn och ungdomar.

  Andra läkemedel och Kalcipos-D forte

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel andra läkemedel.


  Behandlingseffekten av Kalcipos-D forte kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

  • högt blodtryck (tiaziddiuretika)

  • oregelbunden hjärtrytm (hjärtglykosider)

  • höga blodfetter (t ex kolestyramin)

  • laxermedel (paraffinolja)

  • epilepsi (fenytoin eller barbiturater)

  Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


  Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot:

  • benskörhet (bisfosfonater)

  ska du ta dessa preparat minst en timme före intag av Kalcipos-D forte.


  Om Du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

  • infektion (kinoloner),

  ska Du ta dessa två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos-D forte.


  Om Du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

  • infektion (tetracykliner),

  ska Du ta dessa två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos-D forte.


  Om Du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

  • karies (natriumfluorid)

  ska Du ta dessa preparat minst tre timmar före Kalcipos-D forte.


  Om Du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

  - hypotyreoidism (levotyroxin)

  ska Du låta det gå minst fyra timmar mellan intaget av Kalcipos-D forte och levotyroxin.


  Om du samtidigt använder läkemedel som innehåller järn, zink eller strontiumranelat (för behandling av svår benskörhet) bör dessa tas minst två timmar efter du tar Kalcipos-D forte.


  Om du behandlas med orlistat (medel mot fetma) kan upptaget av fettlösliga vitaminer påverkas (t.ex. vitamin D3).


  Vid behandling med kortisonpreparat bör du rådgöra med läkere eftersom dosen av Kalcipos-D forte kanske måste höjas.

  Användning av Kalcipos-D forte och mat och dryck

  Upptaget av kalcium i kroppen kan hämmas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsprodukter). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos-D forte.

  Fertilitet, graviditet och amning

  Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE (15 mikrogram) vitamin D. Kalcipos-D forte är därför inte rekommenderat under graviditet. Kalcipos-D forte kan å andra sidan användas under graviditet vid påvisad brist på kalcium och vitamin D.


  Kalcipos-D forte kan användas under amning. Kalcium och vitamin D passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kalcipos-D forte har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Kalcipos-D forte innehåller glukos och sackaros

  En tablett Kalcipos-D forte tuggtablett innehåller 200 mg glukos och 1,8 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Kalcipos-D forte

  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

  Dosen är vanligen 1 eller 2 tabletter dagligen.

  Tuggtabletterna skall tuggas eller långsamt få smälta i munnen, aldrig sväljas hela.


  Kalciummängden i en tablett av Kalcipos-D forte är lägre än det vanligen rekommenderade dagliga intaget. Kalciumintaget från kosten bör beräknas av förskrivande läkare.

  Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos-D forte

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Symtom vid för hög dos av Kalcipos-D forte är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Kalcipos-D forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Kalcipos-D forte och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Mindre vanliga (förekommer hos 1till 10 användare av 1000): hyperkalcemi (ökad kalkhalt i blodet) och/eller hyperkalciuri (ökad kalkhalt i urinen).

  Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000): förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000): Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett´s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Allvarliga allergiska (överkänslighets-) reaktioner som svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg (angioödem eller strupödem).


  Patienter med nedsatt njurfunktion löper risk för höga värden av fosfat i blodet, njursten och förkalkning av njurvävnaden.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Kalcipos-D forte ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i originalförpackningen, ljus- och fuktkänsligt.

  Tillslut förpackningen väl. Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är kalciumkarbonat 1300 mg motsvarande kalcium 500 mg är och kolekalciferol 20 mikrogram motsvarande 800 IE vitamin D3.

  • Övriga innehållsämnen är flytande spraytorkat glukos, magnesiumstearat, natriumdivätecitrat, xylitol (sötningsmedel), all-rac-alfa-tokoferol, akaciagummi, natriumlaurilsulfat, sackaros, medellångkedjiga triglycerider, natriumstärkelseoktenylsuccinat (E1450), kiseldioxid, natriumaskorbat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kalcipos-D forte är en tuggtablett som är vit, rund och graverad med R152 på en sida.

  Förpackningsstorlekar: 90 och 180 tabletter i plastburk.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon 08-630 1900


  Tillverkare

  Recipharm Stockholm AB

  Lagervägen 7

  136 50 Jordbro


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-09-30


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.