Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Wartec® Kutan lösning 5mg/ml Glasflaska, 3ml (utan spegel)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Podofyllotoxin Varunummer: 497545 Apotekets varuid: 12793
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Wartec används för behandling av kondylom (könsvårtor). Hos män behandlas vårtor på penis och runt analöppning och hos kvinnor behandlas vårtor på yttre könsorganen. Smittan överförs sexuellt.Podofyllotoxinets verkningsmekanism är ej helt känd, men effekten antas bero på en hämning av de virusinfekterade cellernas tillväxt och förmåga att sprida sig till frisk vävnad. Därmed tillbakabildas vårtorna.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Wartec

  5 mg/ml kutan lösning
  Podofyllotoxin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER WARTEC KUTAN LÖSNING
  3. HUR DU ANVÄNDER WARTEC KUTAN LÖSNING
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR WARTEC KUTAN LÖSNING SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


  Wartec används för behandling av kondylom (könsvårtor). Hos män behandlas vårtor på penis och runt analöppning och hos kvinnor behandlas vårtor på yttre könsorganen. Smittan överförs sexuellt.
  Podofyllotoxinets verkningsmekanism är ej helt känd, men effekten antas bero på en hämning av de virusinfekterade cellernas tillväxt och förmåga att sprida sig till frisk vävnad. Därmed tillbakabildas vårtorna.

  2. INNAN DU ANVÄNDER WARTEC KUTAN LÖSNING

  Använd inte Wartec kutan lösning:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot podofyllotoxin, patentblått V eller något av övriga innehållsämnen i Wartec kutan lösning (anges i avsnitt 6).

  • om dina vårtor finns på ytor med skadad eller blödande hud.

  Var särskilt försiktig med Wartec kutan lösning:

  • Om dina vårtor täcker en yta större än 4 cm2 (ungefär samma storlek som ett frimärke), rekommenderas att behandlingen sker under direkt överinseende av sjukvårdspersonal.

  • Undvik att få Wartec kutan lösning i ögonen då det kan orsaka irritation. Om detta skulle ske, skölj omedelbart med en riklig mängd rinnande vatten och kontakta läkare.

  • Applicera inte Wartec kutan lösning på vårtor på insidan av penis, vagina eller ändtarmen. Wartec kutan lösning ska endast appliceras på vårtor på den yttre huden.

  • Undvik att applicera Wartec kutan lösning på den friska huden runt vårtan. Spill på huden tvättas grundligt med tvål och vatten.

  • Sätt inte något förband (som t ex plåster) över ytan som behandlas med Wartec kutan lösning.

  • Du bör avstå från samlag under behandlingen med Wartec kutan lösning. Du bör vänta med samlag tills vårtorna har försvunnit och din hud har läkt.


  • Om du har samlag måste du använda kondom för att förhindra spridning av genitala vårtor och för att skydda din partner från att komma i kontakt med podofyllotoxin (eftersom det är irriterande för huden).

  Barn och ungdomar

  Användningen av Wartec kutan lösning rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år eftersom användningen i denna åldersgrupp inte har fastställts.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Graviditet

  Wartec kutan lösning rekommenderas inte för användning under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder något preventivmedel.

  • Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

  • Använd ett säkert preventivmedel för att förhindra graviditet medan du använder Wartec kutan lösning.

  • Om du blir gravid under behandlingen med Wartec kutan lösning, tala med din läkare.


  Amning

  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Wartec kutan lösning under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga kända effekter.


  3. HUR DU ANVÄNDER WARTEC KUTAN LÖSNING


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


  Vanlig dos för vuxna är behandling två gånger om dagen, morgon och kväll, under tre dagar.

  Om vårtorna finns kvar efter första behandlingsperioden upprepas behandlingen efter 4 dagars uppehåll, 1-3 gånger med 4 dagars uppehåll mellan behandlingsperioderna - se exempel på schemat.


  Dag

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Morgon

  Kväll

  W

  W

  W

  W

  W

  W

  W

  W

  W

  W

  W

  W


  Dag

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  Morgon

  Kväll

  W

  W

  W

  W

  W

  W

  Följ behandlingsschemat ovan, eller annat av läkaren förskrivet, noga. Behandlingsresultatet blir inte bättre av att du behandlar oftare. På grund av att Wartec kutan lösning är av brandfarlig natur bör man undvika att röka eller vara nära öppen eld under appliceringen och omedelbart efter användning.

  Bruksanvisning/instruktion


  1. Tvätta vårtområdet noggrant med tvål och vatten före pensling och torka torrt med t ex en pappershandduk eller servett.

  2. Lösningen penslas på vårtorna med hjälp av en plastspatel en efter en tills alla vårtor har behandlats. Lösningen ska tillåtas att torka så att obehandlad hudyta inte kommer i kontakt med obehandlade hudytor.

  3. Efter penslingen behövs ingen avtvättning. Följ nedanstående anvisning.

  Tryck ut den perforerade ringen på förpackningens baksida och placera flaskan däri.


  Bild på förpackningen

  Då får du ett bra stöd för flaskan och undviker att spilla ut innehållet.


  Stöd för flaskan

  Om du har använt för stor mängd av Wartec kutan lösning

  Om du oavsiktligt har använt för mycket kutan lösning, tvätta bort lösningen från behandlingsytan och kontakta läkare.


  Om någon sväljer Wartec kutan lösning av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 genast. Ta gärna med flaskan och denna bruksanvisning.

  Om du har glömt att använda Wartec

  Applicera Wartec kutan lösning så snart du kommer i håg det. Om det nästan är dags för din nästa dos, vänta tills dess. Använd inte dubbel dos.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan Wartec orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Om du upplever någon av följande biverkningar, tvätta omedelbart bort Wartec kutan lösning från huden med mild tvål och vatten och kontakta läkare.

  Svår, smärta, blödning, klåda, svullnad, brinnande eller stickande känsla i den behandlade huden.


  Mycket vanliga som kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer:

  • avnötning av huden, irritation på behandlingsstället inklusive rodnad, klåda, brännande känsla, ömhet.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • allergisk reaktion

  • smärta, svullnad, blödning

  • frätskada, skador på eller förlust av översta hudlagret, vätskande sår

  • sår, sårskorpor, missfärgning av huden, torr hud, blåsor.

  Dessa biverkningar kan förekomma på hudytan där du använder Wartec kutan lösning.


  Risken för biverkningar ökar om podofyllotoxin används på frisk omkringliggande hud eller slemhinna.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR WARTEC KUTAN LÖSNING SKA FÖRVARAS


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum på förpackningen.
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvara behållaren väl tillsluten när den inte används. Innehållet är brandfarligt. Håll borta från eld, låga och värme. Förvara inte Wartec kutan lösning i direkt solljus.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration


  • Den aktiva substansen är podofyllotoxin 5 mg/ml

  • Övriga innehållsämnen är patentblått V (E131, färgämne), etanol, fosforsyra och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Lösningen är blå.
  3 ml lösning i brun glasflaska med skruvlock.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

  Finisklin Business Park

  Sligo, Irland


  Tillverkare

  Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd
  Finisklin Business Park
  Sligo, Irland

  Eller

  Famar Nederland B.V.

  Industrieweg 1

  5531 AD BLADEL

  Nederländerna


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  GlaxoSmithKline AB

  Box 516

  169 29 Solna

  Tel. 08-638 9300

  E-post: info.produkt@gsk.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-10-28


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.