Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Waran® Tablett 2,5mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Warfarin Varunummer: 139857 Apotekets varuid: 7228
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD WARAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Det verksamma ämnet warfarin hämmar blodets förmåga att levra sig (koagulera) och förhindrar därigenom uppkomsten av blodproppar i blodkärlen.

  Waran används vid ökad benägenhet för blodproppar.

  Warfarin som finns i Waran kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Waran

  2,5 mg tabletter
  warfarinnatrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD WARAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER WARAN
  3. HUR DU ANVÄNDER WARAN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR WARAN SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD WARAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Det verksamma ämnet warfarin hämmar blodets förmåga att levra sig (koagulera) och förhindrar därigenom uppkomsten av blodproppar i blodkärlen.


  Waran används vid ökad benägenhet för blodproppar.


  Warfarin som finns i Waran kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER WARAN

  Använd inte Waran

  • om du är allergisk mot warfarin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har kraftigt förhöjd blödningsbenägenhet eller pågående blödning.

  • vid allvarlig leversjukdom.

  • om du använder naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).

  • under den första tredjedelen och de sista fyra veckorna av en graviditet, se Graviditet och amning.

  Varningar och försiktighet

  Tala om för läkaren:

  • om du redan använder, innan du börjar använda eller slutar använda andra läkemedel under behandlingen med Waran (se även Användning av andra läkemedel)

  • om du har sjukdomar i hjärnans blodkärl (cerebrovaskulära sjukdomar)

  • om du har sköldkörtelrubbningar

  • om du har hjärtsvikt med leverpåverkan

  • om du har nedsatt njurfunktion

  • om du har nedsatt leverfunktion

  • om du har okontrollerat högt blodtryck,

  • om du tidigare har haft blödningar exempelvis hjärnblödning eller blödning i mag-tarmkanalen.

  • om du har protein C-brist eller protein S-brist (rubbningar som kan medöfa ökad risk för blodpropp)


  Stora förändringar i matvanor bör undvikas eftersom mängden K-vitamin i maten kan påverka effekten av behandlingen med Waran. Exempel på detta är övergång till enbart vegetarisk kost eller extrem bantning. Tillstånd som påverkar födoupptaget som diarré och kräkningar, kan också påverka effekten av Waran.


  Inför kirurgiska ingrepp eller tandutdragning är det viktigt att du informerar läkaren eller tandläkaren om att du behandlas med Waran.

  Andra läkemedel och Waran

  Rådgör med läkare om du använder, innan du börjar använda eller slutar använda andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter, under behandlingen med Waran.


  Många andra läkemedel påverkar behandlingseffekten av Waran, vilket gör att det kan finnas behov att ändra doseringen eller vidta andra försiktighetsåtgärder när Waran tas samtidigt med en rad andra läkemedel. Det är därför viktigt att behandlande läkare känner till all annan samtidig medicinering.

  Waran med mat och dryck

  Tranbär bör undvikas under behandling med Waran,

  Det dagliga intaget av K-vitaminrika livsmedel såsom kål, broccoli och spenat ska vara så jämt som möjligt. Förändringar i mängden K-vitamin i maten kan påverka Warans effekt.

  Effekten av Waran-behandlingen kan påverkas av alkohol.

  Även avokado kan påverka effekten av Waran.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Graviditet: Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Waran under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare. Under den första tredjedelen och de sista fyra veckorna av graviditeten ska Waran inte användas.


  Amning: Inga kända risker.


  Fertilitet.

  Fertila kvinnor ska använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med Waran.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Waran påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Waran innehåller laktos

  Waran innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU ANVÄNDER WARAN

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Hela dosen bör tas vid samma tidpunkt varje dag.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Vid för hög dos av Waran kan du få ökad blödningstendens, t ex blod i urin eller avföring, hudblödningar (blåmärken) eller blödningar i tandköttet.

  Om du har glömt att använda Waran

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 10): Blödning från olika organ. Kontakta alltid läkare om du får blödningar.


  Vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 10, men hos fler än 1 patient av 100): Ökad känslighet för warfarin vid långtidsbehandling.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 100, men hos fler än 1 patient av 1 000): Blodbrist, kräkning, illamående, diarré.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000, men fler än hos 1 patient av 10 000): Hudutslag, nässelutslag, klåda, håravfall, leverpåverkan, gulsot, lokala kärlinflammationer i huden, vävnadsskador, vävnadadsskador i huden.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000): Överkänslighetsreaktioner, blå tåsyndrom (smärtsam, blåaktig missfärgning av tårna), blodfärgad avföring.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR WARAN SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är warfarinnatrium 2,5 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 50 mg per tablett, majsstärkelse, kalciumvätefosfatdihydrat, povidon, magnesiumstearat och indigokarmin (färgämne E 132).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletterna är blå och runda med krysskåra.

  Tabletten kan delas i två lika stora doser.


  Förpackningsstorlekar:

  100 tabletter i plastburk

  98 x 1 tablett i endosblister

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Takeda Pharma AB

  Box 3131

  169 03 Solna

  Tel: 08-731 28 00

  E-post: infosweden@takeda.com


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2013–10–14

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.