Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tobrasone Ögondroppar, suspension 3mg/ml/1mg/ml Plastflaska, 5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Dexametason, Tobramycin Varunummer: 050904 Apotekets varuid: 13672
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tobrasone är och vad det används för

  Tobrasone ögondroppar innehåller dexametason, en kortisonliknande substans, och tobramycin, ett antibiotikum som verkar mot en lång rad organismer som kan orsaka infektion i ögat.

  Tobrasone ögondroppar används för att förebygga och behandla inflammation och för att förebygga eventuell infektion i ögat efter gråstarrsoperation på vuxna och på barn som är minst 2 år gamla.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tobrasone

  3 mg/ml/1 mg/ml ögondroppar, suspension
  Tobramycin och dexametason

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tobrasone är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Tobrasone
  3. Hur du använder Tobrasone
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tobrasone ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tobrasone är och vad det används för


  Tobrasone ögondroppar innehåller dexametason, en kortisonliknande substans, och tobramycin, ett antibiotikum som verkar mot en lång rad organismer som kan orsaka infektion i ögat.

  Tobrasone ögondroppar används för att förebygga och behandla inflammation och för att förebygga eventuell infektion i ögat efter gråstarrsoperation på vuxna och på barn som är minst 2 år gamla.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Tobrasone

  Använd inte Tobrasone

  • Om du har eller tror att du har någon typ av infektion i ögat. Användning av kortisonliknande substanser kan göra infektionen värre.

  • Om du har kletiga utsöndringar från ögat.

  • Om du har röda ögon som inte undersökts av en läkare.

  • Om du är allergisk mot tobramycin, dexametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


  Om något av dessa tillstånd gäller dig, så fråga din läkare om råd.

  Varningar och försiktighet

  - Om du har en sjukdom som orsakar förtunning av ögonvävnad, såsom reumatoid artrit, Fuchs dystrofi eller efter en hornhinnetransplantation. Kortikosteroider kan leda till ytterligare förtunning och eventuellt hål i ögongloben. Det är även känt att topikala NSAID-preparat (”icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel”) gör läkningen långsammare eller försenar läkningen.


  •Om du får allergiska reaktioner, t.ex. klåda på ögonlocken eller svullna och röda ögon när du använder Tobrasone ska du sluta att använda ögondropparna och rådfråga läkare. Denna allergiska känslighet kan uppkomma med andra lokala eller systemiska antibiotika av typen aminoglykosider.


  •Om dina symtom blir värre eller plötsligt kommer tillbaka bör du rådfråga läkare. Du kan bli känsligare för ögoninfektioner när du använder denna produkt.


  • Om du har diabetes ska du rådfråga läkare. Risken för förhöjt tryck i ögat och/eller uppkomst av grå starr på grund av kortikosteroider ökar hos diabetiker.


  •Om du använder andra antibiotika, inklusive sådana som tas via munnen, samtidigt med Tobrasone, bör du rådfråga läkare.


  •Om du använder Tobrasone under lång tid kan du bli känsligare för ögoninfektioner, få förhöjt tryck i ögat/ögonen eller utveckla grå starr.


  Du kanske ändå kan använda Tobrasone, men rådgör med din läkare först.

  - Trycket i ögat (intraokulära trycket) bör kontrolleras med jämna mellanrum. Detta är särskilt viktigt för barn under 6 år som behandlas med produkter som innehåller dexametason.

  - Ge inte Tobrasone till barn som är under 2 år eftersom verkan och säkerhet inte har fastställts hos denna grupp.

  Andra läkemedel och Tobrasone

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor, så ska du vänta minst 5 minuter mellan tillförseln av de olika läkemedlen. Ögonsalvor ska användas sist.


  Tala om för läkare om du använder topikala NSAID-preparat. Samtidig användning av topikala steroider och topikala NSAID-preparat kan öka risken för problem med hornhinneläkning.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller kan bli gravid, eller om du ammar, rådfråga läkare innan du använder Tobrasone.

  Körförmåga och användning av maskiner

  klarnat innan du kör bil och använder maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  Viktig information om du använder kontaktlinser

  Användning av kontaktlinser rekommenderas inte under behandling av en ögoninfektion eller ögoninflammation. Tobrasone ögondroppar innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan ge ögonirritation och missfärga mjuka kontaktlinser. Avlägsna mjuka kontaktlinser innan du tar Tobrasone och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen.


  3. Hur du använder Tobrasone


  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos

  Vanlig dos är en droppe i det påverkade ögat/ögonen var 4:e till 6:e timme under dygnets vakna del. Under de första 48 timmarna kan din läkare öka dosen till en droppe varannan timme.


  Använd inte längre tid än 24 dagar.


  Tobrasone kan användas på barn som är 2 år och äldre med samma dos som för vuxna.


  Avlägsna den lösa plastringen från skruvkorken på flaskan när den först öppnas.


  Använd alltid Tobrasone enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Bruksanvisning


  Figur 1 1


  Figur 2 2


  • Tvätta händerna innan du börjar.

  • Skaka flaskan väl.

  • Ta av skruvkorken.

  • Håll flaskan mellan tummen och långfingret med spetsen nedåt.

  • Luta huvudet bakåt

  • Dra försiktigt ned det undre ögonlocket med ett finger så att det bildas en ficka mellan ögonlocket och ögat (droppen ska hamna här, se figur 1).

  • För droppspetsen på flaskan nära ögat. Att titta i en spegel kan hjälpa dig.

  • Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande vävnad eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena dropparna.

  • Tryck lätt i botten på flaskan för att frigöra en droppe (se figur 2)

  • Kläm inte ihop flaskan, utan ett lätt tryck i botten är allt som behövs.

  • Om du använder dropparna i båda ögonen, så upprepa stegen för det andra ögat. Skruva på korken på flaskan ordentligt omedelbart efter användning.

  • Om en droppe missar ögat, så försök igen.

  • Om du glömmer en dos, var inte orolig, utan ta dosen så snart som möjligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  • Om du har använt för stor mängd av Tobrasone än du borde, så kan läkemedlet spolas ut med ljummet vatten.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om användning av Tobrasone, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan Tobrasone ögondroppar orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har setts med Tobrasone:


  Mindre vanliga biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


  Effekter i ögat: förhöjt tryck i ögat/ögonen, rodnad av ögonlock, svullet ögonlock, ögonirritation, ögonsmärta, ögonklåda, rinnande ögon, obehag i ögonen.


  Allmänna biverkningar: huvudvärk, rinnande näsa, känsla av trånghet i svalget.


  Sällsynta biverkningar

  (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


  Effekter i ögat: rodnad, dimsyn, torra ögon, ögonallergi, inflammation i ögats yta.


  Allmänna biverkningar: dålig smak i munnen.


  Har rapporterats

  (förekommer hos okänt antal användare)


  Effekter i ögat: ökad pupillstorlek, rodnad på ögonlocken, ökad tårproduktion, inflammation i ögats yta.


  Allmänna biverkningar: allergi (överkänslighet), yrsel, illamående, obehag i magen, utslag, svullnad i ansiktet, klåda.


  Om du använder Tobrasone mer än 24 dagar kan det göra att du får en infektion och sårläkningen kan också gå långsammare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Tobrasone ska förvaras


  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Inga särskilda temperaturanvisningar.

  • Håll flaskan ordentligt stängd.

  • Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter ”Utg.dat.”/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Innehållet i öppnad flaska är hållbart i 4 veckor. Därefter ska läkemedlet inte användas längre för att undvika infektioner.

  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  • Du bör inte ge detta läkemedel vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är tobramycin 3 mg/ml och dexametason 1 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, tyloxapol, natriumklorid, natriumsulfat, hydroxyetylcellulosa, bensalkoniumklorid, svavelsyra och/eller natriumhydroxid (för att justera surhetsgraden) och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tobrasone ögondroppar är en vit till benvit suspension förpackad i en 5 ml plastflaska med skruvhatt.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Alcon Nordic A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  Danmark

  Tel: +45 3636 4300


  Tillverkare

  S.A. Alcon-Couvreur N.V.

  Rijksweg 14

  2870 Puurs

  Belgien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-05-21


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.