Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tikacillin Filmdragerad tablett 800mg Blister 14tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Fenoximetylpenicillin Varunummer: 559625 Apotekets varuid: 22409
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tikacillin är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Tikacillin, fenoxymetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.

  Tikacillin används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och underhud (som inflammation i bindväven, Borreliainfektion).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tikacillin

  125 mg, 250 mg, 500 mg, 800 mg och 1 g filmdragerade tabletter
  fenoximetylpenicillinkalium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tikacillin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Tikacillin
  3. Hur du tar Tikacillin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tikacillin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tikacillin är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Tikacillin, fenoxymetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.


  Tikacillin används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och underhud (som inflammation i bindväven, Borreliainfektion).

  2. Vad du behöver veta innan du tar Tikacillin

  Ta inte Tikacillin

  • om du är allergisk mot penicilliner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tikacillin.

  Om du är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Tikacillin används.


  Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.

  Andra läkemedel och Tikacillin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Tikacillin kan påverka eller påverkas av andra läkemedel:

  • vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

  • läkemedel mot gikt (probenecid).

  Tikacillin med mat och dryck

  Tikacillin har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Det finns inga kända risker vid användning av Tikacillin under graviditet.

  Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du tar Tikacillin

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på infektionstyp och kroppsvikt.

  Om du har tagit för stor mängd av Tikacillin:


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du glömt att ta Tikacillin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar att ta Tikacillin

  Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Tikacillin-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos 1 av 10 användare): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighetsreaktion med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Klåda.


  Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.


  Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.

  5. Hur Tikacillin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som står på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 tablett innehåller:

  Den aktiva substansen är: fenoximetylpenicillinkalium 125 mg, 250 mg, 500 mg, 800 mg respektive 1 gram.

  Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, povidon, hypromellos, paraffin, makrogol, färgämne (titandioxid E 171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  125 mg: vita ovala filmdragerade tabletter.

  250 mg: vita stavformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och pcV 250.

  500 mg: vita stavformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och pcV 500.

  800 mg: vita stavformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och A/PV.

  1g: vita stavformiga filmdragerade tabletter, märkta med skåra och A/CV


  Förpackningsstorlek:

  Tabletter 125 mg: 40 st

  Tabletter 250 mg: 20 och 40 st

  Tabletter 500 mg: 20, 40 och 100 st

  Tabletter 800 mg: 14, 20, 30, 40 och 100 st

  Tabletter 1 g: 14, 20, 30, 40, 100 och 98 x 1 (endos)

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-04-21


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.