Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Protopic Salva 0,1% Plasttub, 60g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Takrolimus Varunummer: 009660 Apotekets varuid: 23084
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD PROTOPIC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Den aktiva substansen i Protopic, takrolimusmonohydrat, är ett immunmodulerande medel.

  Protopic 0,1% salva används för att behandla måttlig till svår atopisk dermatit (eksem) hos vuxna som inte fått tillräcklig effekt av eller inte tål konventionell behandling såsom topikala kortikosteroider.

  När måttlig till svår atopisk dermatit är helt eller nästan utläkt, efter upp till 6 veckors behandling av ett eksemutbrott, och om du brukar få eksemutbrott ofta (4 gånger per år eller mer), kan det vara möjligt att förhindra att eksemutbrotten kommer tillbaka eller att förlänga tiden då du inte har något utbrott, genom att använda Protopic 0,1% salva två gånger per vecka.

  Vid atopisk dermatit orsakar en överreaktion i hudens immunsystem inflammation i huden (klåda, rodnad, torrhet). Protopic förändrar den onormala immunreaktionen och lindrar inflammationen och klådan i huden.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Protopic

  0,1% salva
  Takrolimusmonohydrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen..

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD PROTOPIC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER PROTOPIC
  3. HUR DU ANVÄNDER PROTOPIC
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR PROTOPIC SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD PROTOPIC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Den aktiva substansen i Protopic, takrolimusmonohydrat, är ett immunmodulerande medel.


  Protopic 0,1% salva används för att behandla måttlig till svår atopisk dermatit (eksem) hos vuxna som inte fått tillräcklig effekt av eller inte tål konventionell behandling såsom topikala kortikosteroider.


  När måttlig till svår atopisk dermatit är helt eller nästan utläkt, efter upp till 6 veckors behandling av ett eksemutbrott, och om du brukar få eksemutbrott ofta (4 gånger per år eller mer), kan det vara möjligt att förhindra att eksemutbrotten kommer tillbaka eller att förlänga tiden då du inte har något utbrott, genom att använda Protopic 0,1% salva två gånger per vecka.


  Vid atopisk dermatit orsakar en överreaktion i hudens immunsystem inflammation i huden (klåda, rodnad, torrhet). Protopic förändrar den onormala immunreaktionen och lindrar inflammationen och klådan i huden.

  2. INNAN DU ANVÄNDER PROTOPIC

  Använd inte Protopic

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot takrolimus eller mot något av övriga innehållsämnen i Protopic eller mot makrolidantibiotika (t. ex. azitromycin, klaritromycin, erytromycin).

  Varningar och försiktighet

  Tala om för din läkare om du:

  • har leversvikt.

  • har någon hudcancer (tumörer) eller om du har ett försvagat immunförsvar (immunbrist) oavsett anledning.

  • har en ärftlig hudbarriärsjukdom som Nethertons syndrom, lamellär iktyos (hud som fjällar kraftigt, beroende på att det yttersta hudlagret är förtjockat), eller om du har generell erytrodermi(röd, inflammerad, flagnande hud på hela kroppen).

  • har kutan Graft versus Host-sjukdom (en immunreaktion i huden som är en vanlig komplikation hos patienter som genomgått benmärgstransplantation).

  • har svullna lymfknutori början av behandlingen. Om dina lymfknutor svullnar under behandlingen med Protopic ska du rådgöra med din läkare.

  • har infekterat eksem. Använd inte salvan på infekterat eksem.

  • märker någon förändring i hudens utseende, ska du kontakta din läkare.


  • Säkerheten vid långvarig behandling med Protopic är ännu okänd. Ett ytterst litet antal personer som använt Protopic salva har utvecklat maligniteter (till exempel hudcancer eller lymfom). Sambandet mellan Protopic salva och cancer har dock inte kunnat påvisas.

  • Undvik att utsätta huden för solljus under längre perioder och konstgjort solljus som solarier. Om du vistas mycket utomhus efter att du applicerat Protopic, bör du använda solskydd och bära löst sittande kläder som skyddar huden mot solljus. Fråga din läkare om råd angående andra lämpliga sätt att skydda dig mot solen. Om du har förskrivits ljusterapi, ska du meddela din läkare att du använder Protopic, eftersom samtidig behandling med Protopic och ljusterapi inte rekommenderas.

  • Om din läkare ordinerar behandling med Protopic två gånger per vecka, för att hålla eksemet borta, ska ditt tillstånd utvärderas av läkare åtminstone en gång per år, även om sjukdomen är under kontroll. För barn ska ett uppehåll göras i underhållsbehandlingen efter 12 månader, för att kunna bedöma om fortsatt behandling behövs.

  Barn

  • Protopic 0,1% salva är inte godkänd för behandling av barn under 16 år. Salvan ska därför inte användas på denna åldersgrupp. Rådgör med din läkare.

  • Effekten av behandling med Protopic på ett immunförsvar under utveckling hos barn, särskilt unga barn, har inte utretts.

  Andra läkemedel, kosmetika och Protopic

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Du kan använda mjukgörande krämer och hudlotion under behandling med Protopic, men dessa produkter ska inte användas inom två timmar före och efter användning av Protopic.


  Användning av Protopic samtidigt som andra läkemedel för utvärtes bruk eller vid samtidig behandling med orala kortikosteroider (t.ex. kortison) eller mediciner som påverkar immunsystemet har inte studerats.

  Protopic med mat och alkohol

  När man använder Protopic kan intag av alkohol orsaka blodvallning eller rodnad och värmekänsla i huden eller ansiktet.

  Graviditet och amning

  Använd inte Protopic om du är gravid eller om du ammar.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  3. HUR DU ANVÄNDER PROTOPIC

  Använd alltid Protopic enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  • Applicera ett tunt lager Protopic på de drabbade hudområdena.

  • Protopic kan användas på de flesta kroppsdelar, även ansikte och hals och i arm- och knäveck.

  • Undvik att använda salvan på insidan av näsan eller munnen eller i ögonen. Om salvan kommer i kontakt med något av dessa områdenska den torkas bort noggrant och/eller sköljas bort med vatten.

  • Täck inte över hudområden som behandlas med salvan med bandage eller liknande.

  • Tvätta händerna efter att du använt Protopic, såvida inte dina händer också ska behandlas.

  • Innan du använder Protopic efter att du duschat eller badat, ska huden vara helt torr.


  Vuxna (16 år och äldre)

  För vuxna patienter (16 år och äldre) finns det två styrkor av Protopic (Protopic 0,03% och Protopic 0,1% salva). Din läkare bestämmer vilken styrka som lämpar sig bäst för dig.


  Behandlingen påbörjas vanligen med Protopic 0,1% salva två gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen tills eksemet är läkt. Beroende på effekten på ditt eksem bestämmer läkaren om du kan använda salvan mindre ofta eller om den lägre styrkan, Protopic 0,03% salva, kan användas.


  Behandla varje påverkat område av huden tills eksemet är borta. Förbättring sker vanligen inom en vecka. Om du inte märker någon förbättring inom två veckor, rådgör med din läkare om andra möjliga behandlingar.


  Din läkare kan ordinera dig att använda Protopic 0,1% salva två gånger per vecka, när eksemet är helt eller nästan utläkt. Protopic 0,1 % salva ska då användas en gång per dag två dagar i veckan (t.ex. måndag och torsdag) på de hudområden där du vanligtvis får eksem. Det ska gå 2 – 3 dagar utan Protopicbehandling mellan varje behandlingstillfälle .

  Om sjukdomssymtomen återkommer, bör du använda Protopic två gånger dagligen, på samma sätt som beskrivs ovan, och kontakta din läkare för att se över behandlingen.

  Om du råkar svälja salva

  Om du av misstag sväljer salvan, tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt. Försök inte att framkalla kräkning.

  Om du har glömt att använda Protopic

  Om du glömmer att stryka på salvan vid den tidpunkt då du ska göra det, gör det genast när du kommer ihåg det och fortsätt sedan som tidigare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Protopic orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanligt (kan drabba fler än 1 av 10 personer):

  • brännande känsla och klåda

  Dessa symtom är normalt milda till måttliga och försvinner vanligtvis inom en vecka efter påbörjad behandling.


  Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer):

  • rodnad

  • värmekänsla

  • smärta

  • ökad känslighet i huden (särskilt för värme och kyla)

  • krypningar i huden

  • utslag

  • lokala hudreaktioner oavsett orsak; en reaktion kan vara inflammerade eller infekterade hårsäckar

  • herpesvirusinfektioner (t.ex. munsår, generaliserade herpes simplex-infektioner)

  • rodnad i ansiktet eller hudirritation efter intag av alkohol


  Ovanliga (kan drabba färre än 1 av 100 personer):

  • akne


  Efter behandling två gånger i veckan har infektioner på behandlingsstället rapporterats hos vuxna.


  Rosacea (rodnad i ansiktet), rosacealiknande hudinflammation, lentigo (platta bruna fläckar på huden), ödem (vätskeansamling) på det ställe salvan har använts, samt herpesinfektion i ögat, har rapporterats efter att produkten introducerades på marknaden.


  Efter marknadsintroduktion har ett mycket litet antal människor som använt Protopic salva haft maligniteter (t.ex. i huden eller lymfom), men samband med behandling med Protopic salva har varken kunnat påvisas eller motbevisas.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR PROTOPIC SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på tuben och på kartongen efter ”Utg.dat:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är takrolimusmonohydrat. 1 g Protopic 0,1% salva innehåller 1,0 mg takrolimus (som takrolimusmonohydrat).

  • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, flytande paraffin, propylenkarbonat, vitt vax och fast paraffin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Protopic är en vit till något gulaktig salva. Den tillhandahålls i tuber som innehåller 10, 30 eller 60 gram salva. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Protopic finns tillgängligt i två styrkor (Protopic 0,03% och Protopic 0,1% salva).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännandet för försäljning: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, Danmark.


  Tillverkare: Astellas Ireland Co. Ltd., Killorglin, County Kerry, Irland.


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  LEO Pharma N.V./S.A

  Tél/Tel: +32 3 740 7868

  Lietuva

  LEO Pharma A/S

  Tel: +45 44 94 58 88

  България

  Borola Ltd

  Teл.: +359 2 9156 136

  Luxembourg/Luxemburg

  LEO Pharma N.V./S.A

  Tél/Tel: +32 3 740 7868

  Česká republika

  LEO Pharma s.r.o.

  Tel: +420 225 992 272

  Magyarország

  LEO Pharma

  Tel: +36 1 888 0525

  Danmark

  LEO Pharma AB

  Tlf: +45 70 22 49 11

  Malta

  PHARMA COS LTD

  Tel: +356 2144 1870

  Deutschland

  LEO Pharma GmbH

  Tel: +49 6102 2010

  Nederland

  LEO Pharma B.V.

  Tel: +31 205104141

  Eesti 

  LEO Pharma A/S

  Tel: +45 44 94 58 88

  Norge

  LEO Pharma AS

  Tlf: +47 22514900

  Ελλάδα

  LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

  Τηλ: +30 210 68 34322

  Österreich

  LEO Pharma GmbH

  Tel: +43 1 503 6979

  España

  Laboratorios LEO Pharma, S.A.

  Tel: +34 93 221 3366

  Polska

  LEO Pharma Sp. z o.o.

  Tel: +48 22 244 18 40

  France

  Laboratoires LEO SA

  Tél: +33 1 3014 40 00

  Portugal

  LEO Farmacêuticos Lda.

  Tel: +351 21 711 0760

  Hrvatska

  Remedia d.o.o. Tel:+385 1 3778 770

  România

  LEO Pharma A/S România

  Tel: +40 213121963

  Ireland

  LEO Laboratories Ltd

  Tel: +353 1 490 8924

  Slovenija

  PHARMAGAN d.o.o.

  Tel: +386 4 2366 700

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  LEO Pharma s.r.o.

  Tel: +421 2 5939 6236

  Italia

  LEO Pharma S.p.A.

  Tel: +39 06 52625500

  Suomi/Finland

  LEO Pharma Oy

  Puh./Tel: +358 20 721 8440

  Κύπρος

  The Star Medicines Importers Co. Ltd.

  Τηλ: +357 2537 1056

  Sverige

  LEO Pharma AB

  Tel: +46 40 3522 00

  Latvija

  LEO Pharma A/S

  Tel: +45 44 94 58 88

  United Kingdom

  LEO Laboratories Ltd

  Tel: +44 1844 347333


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  06-2016

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.