Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Probecid® Tablett 500mg Burk, 50tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Probenecid Varunummer: 518928 Apotekets varuid: 6057
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Probecid är och vad det används för

  Probecid innehåller den aktiva substansen probenecid och används vid gikt för att lindra giktbesvär. Probecid påskyndar utsöndringen av urinsyra genom att förhindra att denna återupptas i njurarna. Därigenom sjunker blodets halt av urinsyra och detta leder till minskade giktbesvär. Tillförsel av Probecid skall ske kontinuerligt. Vid avbrytande av behandling stiger blodets halt av urinsyra. Probecid saknar direkt smärtlindrande effekt. Vid akuta giktanfall måste därför smärtlindrande preparat användas.

  Probecid hämmar också utsöndringen av penicillin via njurarna och kan i vissa speciella fall användas för att förstärka penicillinets effekt. Om Probecid ges tillsammans med penicillin erhålles därför högre halt av penicillin i kroppen under längre tid. Penicillindoserna kan då ges med längre mellanrum.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Probecid

  500 mg tabletter
  probenecid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Probecid är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Probecid
  3. Hur du använder Probecid
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Probecid ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Probecid är och vad det används för

  Probecid innehåller den aktiva substansen probenecid och används vid gikt för att lindra giktbesvär. Probecid påskyndar utsöndringen av urinsyra genom att förhindra att denna återupptas i njurarna. Därigenom sjunker blodets halt av urinsyra och detta leder till minskade giktbesvär. Tillförsel av Probecid skall ske kontinuerligt. Vid avbrytande av behandling stiger blodets halt av urinsyra. Probecid saknar direkt smärtlindrande effekt. Vid akuta giktanfall måste därför smärtlindrande preparat användas.


  Probecid hämmar också utsöndringen av penicillin via njurarna och kan i vissa speciella fall användas för att förstärka penicillinets effekt. Om Probecid ges tillsammans med penicillin erhålles därför högre halt av penicillin i kroppen under längre tid. Penicillindoserna kan då ges med längre mellanrum.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Probecid

  Ta inte Probecid:

  • om du är allergisk mot probenecid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har svåra njurskador.

  Andra läkemedel och Probecid

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Probecid kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel såsom:

  • metotrexat (läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet)

  • naproxen, indometacin, ketorolak (läkemedel mot inflammation och reumatism)

  • zidovudin (virushämmande läkemedel)

  • paracetamol (läkemedel mot smärta och feber)

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet: Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfällig användning av Probecid under graviditet.


  Amning: Okänt om Probecid går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Probecid har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Probecid

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen ska bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos för vuxna vid gikt är 1 tablett 2 gånger dagligen (första veckan dock 1/2 tablett 2 gånger dagligen).

  Du bör dricka mycket när du använder Probecid vid giktbehandling.


  Vanlig dos för vuxna vid kombination med penicillin är 2 tabletter 2 gånger dagligen.

  Om du har tagit för stor mängd av Probecid

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedelet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Illamående

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Coombs positiv hemolytisk anemi (en speciell typ av blodbrist)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Probecid ska förvaras

  Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är probenecid 500 mg.

  • Övriga innehållsämnen är gelatin, potatisstärkelse, kolloidal kiseldioxid, stearinsyra, talk och magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Förpackningsstorlek: Plastburk, 50 st tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm


  Tillverkare

  Recipharm Stockholm AB, Jordbro


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-04-20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.