Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Paraflex® Tablett 250mg Plastburk, 50tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Klorzoxazon Varunummer: 169128 Apotekets varuid: 13847
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Paraflex är och vad det används för

  Paraflex innehåller den aktiva substansen klorzoxazon och är ett muskelavslappande medel. Effekten beror på att nervimpulserna från skelettmuskulaturen delvis blockeras i hjärnan.

  Paraflex används framför allt vid smärtsamma sammandragningar i skelettmuskulaturen, t ex ryggskott, muskelsträckningar och liknande tillstånd.

  Klorzoxazon som finns i Paraflex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Paraflex

  250 mg tabletter
  klorzoxazon

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

   eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Paraflex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Paraflex
  3. Hur du tar Paraflex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Paraflex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Paraflex är och vad det används för

  Paraflex innehåller den aktiva substansen klorzoxazon och är ett muskelavslappande medel. Effekten beror på att nervimpulserna från skelettmuskulaturen delvis blockeras i hjärnan.


  Paraflex används framför allt vid smärtsamma sammandragningar i skelettmuskulaturen, t ex ryggskott, muskelsträckningar och liknande tillstånd.


  Klorzoxazon som finns i Paraflex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Paraflex

  Ta inte Paraflex

  • om du är allergisk mot klorzoxazon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Paraflex.

  Om du har nedsatt leverfunktion eller porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen) bör du inte använda Paraflex.

  Andra läkemedel och Paraflex

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Paraflex.


  Använd inte disulfiram (avvänjningsmedel vid alkoholmissbruk) när du behandlas med Paraflex, då risken för biverkningar ökar.

  Paraflex och alkohol

  Drick inte alkohol när du använder Paraflex, då risken för biverkningar ökar.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Inga skadliga effekter hos foster har visats.


  Amning

  Man vet inte om klorzoxazon passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före användning av Paraflex under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Paraflex kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Paraflex

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos för vuxna är 1 tablett 3-4 gånger dagligen i samband med måltid.

  Om du har tagit för stor mängd av Paraflex

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Paraflex

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Paraflex orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Paraflex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följandesymtom (angioödem)*:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Trötthet, yrsel, dåsighet.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Halsbränna, illamående, diarré.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Blödning från magtarmkanalen, klåda, hudutslag, nässelutslag, petekier (små punktformiga hudblödningar) blåmärken, gulsot, allergiska reaktioner.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Leverpåverkan, leverskada, kraftig allergisk reaktion, angioödem *  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Paraflex ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är klorzoxazon. En tablett innehåller 250 mg klorzoxazon.

  • Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfat, gelatin, mikrokristallin cellulosa, stearinsyra, talk och potatisstärkelse.

  Övriga innehållsämnen finns framför allt med för att tabletterna ska gå att tillverka.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Paraflex är en vit, rund, välvd tablett med skåra på ena sidan.


  Förpackningsstorlekar: 50, 100 tabletter i burk.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  BioPhausia AB

  Blasieholmsgatan 2

  111 48 Stockholm


  Tillverkare

  Orion Corporation, Orion Pharma, Espoo, Finland

  eller

  Orion Corporation, Orion Pharma, Turku, Finland

  eller

  Kemwell AB, Uppsala


  Denna bipacksedel ändrades senast

  September 2016


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.