Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Mirtazapin Bluefish Munsönderfallande tablett 30mg Blister, 30x1tabletter (endos)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Mirtazapin Varunummer: 447753 Apotekets varuid: 20946
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Mirtazapin Bluefish är och vad det används för

  Mirtazapin Bluefish tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidepressiva. Mirtazapin Bluefish används för att behandla depressionssjukdom.

  Mirtazapin som finns i Mirtazapin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Mirtazapin Bluefish

  15 mg, 30 mg, 45 mg munsönderfallande tabletter
  mirtazapin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Mirtazapin Bluefish är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Mirtazapin Bluefish
  3. Hur du använder Mirtazapin Bluefish
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Mirtazapin Bluefish ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Mirtazapin Bluefish är och vad det används för

  Mirtazapin Bluefish tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidepressiva. Mirtazapin Bluefish används för att behandla depressionssjukdom.

  Mirtazapin som finns i Mirtazapin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Mirtazapin Bluefish

  Ta inte Mirtazapin Bluefish

  • om du är allergisk mot mirtazapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du använder eller nyligen har använt (inom de senaste två veckorna) läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare).

  Varningar och försiktighet

  Barn och ungdomar

  Mirtazapin Bluefish ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Mirtazapin Bluefish skrivas ut till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om din läkare har skrivit ut Mirtazapin Bluefish till någon som är under 18 år och du vill diskutera detta, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras när patienter under 18 år använder Mirtazapin Bluefish. De långsiktiga effekterna av Mirtazapin Bluefish på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.

  Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

  Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

  Dessa tankar kan vara vanliga:

  -om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

  -om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.


  Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

  Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


  Var också särskilt försiktig med Mirtazapin Bluefish

  • om du har eller har haft något av följande tillstånd.

  Berätta för din läkare om dessa tillstånd innan du börjar med Mirtazapin Bluefish om du inte har gjort det tidigare.

  - kramper (epilepsi). Om du får kramper eller om dina kramper kommer oftare, sluta med Mirtazapin Bluefish och kontakta din läkare omedelbart;

  - leversjukdom, inklusive gulsot. Om du får gulsot, sluta med Mirtazapin Bluefish och kontakta din läkare omedelbart;

  - njursjukdom;

  - hjärtsjukdom, eller lågt blodtryck;

  - schizofreni. Om psykotiska symtom som paranoida tankar kommer oftare eller blir

  allvarligare, kontakta din läkare omedelbart;

  - manisk depression (växlande perioder av att känna sig upprymd/överaktiv och nedstämd).

  Om du börjar känna dig upprymd eller överexalterad, sluta med Mirtazapin Bluefish och kontakta din läkare omedelbart;

  - diabetes(du kan behöva justera dosen på insulin eller andra diabetesmedel);

  - ögonsjukdom, som förhöjt tryck i ögat (glaukom);

  - svårigheter att kasta vatten (urinera), vilket kan bero på en förstorad prostata;

  • om du får tecken på infektion som t.ex. oförklarlig hög feber, halsont och sår i munnen.

  Sluta med Mirtazapin Bluefish och kontakta med din läkare omedelbart för att göra ett blodtest.

  I sällsynta fall kan dessa symtom vara tecken på en störning i produktionen av blodkroppar i benmärgen. Det är sällsynt, men om de uppträder så är det i allmänhet efter 4-6 veckors behandling.

  • om du är en äldre person. Du kan vara mer känslig för biverkningar av antidepressiva.

  Andra läkemedel och Mirtazapin Bluefish

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Ta inte Mirtazapin Bluefish i kombination med:

  • monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Ta inte heller Mirtazapin Bluefish under två veckor efter det att du har slutat med MAO-hämmare. Om du slutar med Mirtazapin Bluefish ta inte heller MAO-hämmare under de första två veckorna. Exempel på MAO-hämmare är moklobemid, tranylcypromin (båda är antidepressiva) och selegilin (används vid Parkinsons sjukdom).


  Var försiktig med Mirtazapin Bluefish i kombination med:

  antidepressiva läkemedel som SSRI, venlafaxin och L-tryptofan eller triptaner (som används vid migrän), tramadol (ett smärtstillande medel), linezolid (ett antibiotikum), litium (används för att behandla vissa psykiska tillstånd) och preparat med johannesört – Hypericum perforatum) (ett naturläkemedel mot depression). I mycket sällsynta fall kan Mirtazapin Bluefish eller Mirtazapin Bluefish i kombination med dessa läkemedel leda till så kallat serotoninsyndrom. Några av symtomen vid detta syndrom är: oförklarlig feber, svettningar, ökad hjärtfrekvens, diarré, (okontrollerbara) muskelsammandragningar, frossa, överaktiva reflexer, rastlöshet, humörsvängningar och medvetslöshet. Om du får en kombination av dessa symtom, kontakta din läkare omedelbart.

  det antidepressiva läkemedlet nefazodon. Det kan öka mängden av Mirtazapin Bluefish i ditt blod. Informera din läkare om du använder detta läkemedel. Det kan hända att du behöver minska dosen av Mirtazapin Bluefish, och öka den igen när du slutar med nefazodon.

  läkemedel mot ångest eller sömnbesvär som bensodiazepiner;

  läkemedel mot schizofreni som olanzapin;

  läkemedel mot allergier som cetirizin;

  läkemedel mot kraftig smärta som morfin.

  Om man kombinerar dessa läkemedel med Mirtazapin Bluefish kan sömnigheten som man får av dessa läkemedel öka.

  läkemedel mot infektioner, läkemedel för bakteriella infektioner (som erytromycin),

  läkemedel mot svampinfektioner (som ketokonazol) och läkemedel mot HIV/AIDS (som HIV-proteashämmare).

  I kombination med Mirtazapin Bluefish kan dessa läkemedel öka mängden Mirtazapin Bluefish i ditt blod. Informera din läkare om du använder dessa läkemedel. Det kan hända att du behöver minska dosen av Mirtazapin Bluefish, och öka den igen när du slutar med dessa läkemedel

  läkemedel mot magsårsom cimetidin. I kombination med Mirtazapin Bluefish kan dessa öka mängden Mirtazapin Bluefish i ditt blod.

  läkemedel mot epilepsi som karbamazepin och fenytoin;

  läkemedel mot tuberkulos som rifampicin.

  I kombination med Mirtazapin Bluefish kan dessa läkemedel minska mängden Mirtazapin Bluefish i ditt blod.

  Informera din läkare om du använder dessa läkemedel. Det kan hända att du behöver öka dosen av Mirtazapin Bluefish, och minska den igen när du slutar med dessa läkemedel.

  läkemedel som används för att förebygga blodproppar som warfarin.


  Mirtazapin Bluefish kan göra så att effekten av warfarin på blodet ökar. Informera din läkare att du använder detta läkemedel. Om de kombineras är det lämpligt att din läkare noggrant undersöker ditt blod.

  Mirtazapin Bluefish med mat, dryck och alkohol

  Du kan bli dåsig om du dricker alkohol när du använder Mirtazapin Bluefish. Du bör inte dricka någon alkohol. Du kan ta Mirtazapin Bluefish med eller utan mat.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Begränsad erfarenhet med Mirtazapin Bluefish till gravida kvinnor visar ingen ökad risk. Dock bör försiktighet iakttas vid användning under graviditet. Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Mirtazapin Bluefish. När liknande läkemedel (SSRI) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.


  Om du tar Mirtazapin Bluefish och blir gravid eller planerar att bli gravid, fråga din läkare om du ska fortsätta med Mirtazapin Bluefish. Om du använder Mirtazapin Bluefish fram till eller strax innan förlossningen ska ditt barn kontrolleras för eventuella biverkningar.


  Fråga din läkare om du kan amma när du använder Mirtazapin Bluefish.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Mirtazapin Bluefish kan påverka din koncentrations eller reaktionsförmåga. Se till att din förmåga inte har påverkats innan du kör bil eller använder maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Mirtazapin Bluefish innehåller hjälpämnen

  Mirtazapin Bluefish innehåller aspartam, som är en fenylalaninkälla. Detta kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


  3. Hur du använder Mirtazapin Bluefish

  Ta alltid detta läkemedel enligt äkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är

  Den vanliga startdosen är 15 till 30 mg per dag. Din läkare kan öka dosen efter några dagar till den mängd som är bäst för dig (mellan 15 och 45 mg per dag). Dosen är vanligtvis densamma för alla åldersgrupper. Om du är äldre eller om du har en njur- eller leversjukdom kan din läkare behöva justera dosen.


  När ska man ta Mirtazapin Bluefish

  Ta Mirtazapin Bluefish vid samma tidpunkt varje dag.

  Det är bäst att ta Mirtazapin Bluefish som engångsdos innan du går och lägger dig. Det kan dock hända att din läkare föreslår att du ska dela upp dosen Mirtazapin Bluefish – en gång på morgonen och en gång innan du går och lägger dig.


  Ta de munsönderfallande tabletterna på följande sätt:

  Du ska ta tabletterna via munnen.  1. Krossa inte den munsönderfallande tabletten

  För att förhindra att den munsönderfallande tabletten krossas ska du inte trycka mot tablettfickan (Figur A).

  Figur A.

  2. Riva av en tablettficka

  Varje blister innehåller sex tabletter som skiljs åt av en perforering. Riv av en tablettficka längs den streckade linjen (Figur 1).

  Figur 1

  Fig A.
  Fig. 1

  3. Dra av förslutningen

  Dra försiktigt av folien och börja i hörnet som är markerat med en pil (Figurerna 2 och 3).

  Figur 2

  Figur 3.

  Fig. 2
  Fig. 3

  4. Ta ut en munsönderfallande tablett

  Ta med torra händer ut en munsönderfallande tablett och lägg den på tungan (Figur 4).

  Figur 4.

  Den kommer snabbt att lösas upp och du kan svälja den utan vatten.

  Fig. 4

  Din läkare talar om hur länge du ska ta det här läkemedlet. Det kan ta upp till 2–4 veckor innan du märker någon förbättring av ditt tillstånd. Vissa människor känner sig till och med sämre i början av behandlingen. Om du inte känner dig bättre inom en månad bör du tala med din läkare. Behandlingen bör fortsätta i 4–6 månader efter det att du blivit symtomfri. Behandlingen bör avslutas gradvis för att undvika biverkningar (se ”Om du slutar att använda Mirtazapin Bluefish”).


  När kan du förvänta dig att du börjar må bättre

  Vanligtvis tar det 1-2 veckor innan Mirtazapin Bluefish börjar verka och efter 2–4 veckor kan du börja känna dig bättre. Det är viktigt att du under de första veckornas behandling att du och din läkare pratar om effekterna av Mirtazapin Bluefish:

  prata med din läkare 2 till 4 veckor efter det att du har börjat med Mirtazapin Bluefish om vilken effekt behandlingen har haft.

  Om du fortfarande inte känner dig bättre kan din läkare ge dig en högre do. I så fall prata med din läkare igen efter ytterligare 2 till 4 veckor. Vanligtvis måste du använda Mirtazapin Bluefish tills dina depressionssymtom har varit borta i 4-6 månader.


  Om du använt för stor mängd av Mirtazapin Bluefish

  Om du eller någon annan fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig Mirtazapin Bluefish av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) omedelbart för bedömning av risken samt rådgivning.

  De mest troliga tecknen på en överdos av Mirtazapin Bluefish (utan andra läkemedel eller alkohol) är trötthet, förvirring och en ökad hjärtfrekvens.

  Om du har glömt att använda Mirtazapin Bluefish

  Om du ska ta din dos en gång per dag:

  • Om du glömmer att ta din dos Mirtazapin Bluefish, ta inte den missade dosen utan hoppa över den bara. Ta din nästa dos vid den vanliga tiden.

  Om du ska ta din dos två gånger per dag:

  • Om du glömmer att ta din morgondos, ta den helt enkelt tillsammans med din kvällsdos.

  • Om du glömmer att ta din kvällsdos, ta den inte med din nästa morgondos utan hoppa bara över den och fortsätt med dina vanliga morgon- och kvällsdoser.

  • Om du har glömt båda doserna, försök inte kompensera för de glömda doserna. Hoppa över båda och fortsätt nästa dag med dina vanliga morgon- och kvällsdoser.


  Om du slutar att använda Mirtazapin Bluefish

  Sluta bara med Mirtazapin Bluefish om du har kommit överens om det med din läkare. Om du slutar för tidigt kan din depression komma tillbaka. När du börjar känna dig bättre, prata med din läkare. Din läkare kommer att bestämma när du kan sluta med behandlingen.

  Sluta inte plötsligt att ta Mirtazapin Bluefish, även om depressionen har minskat. Om du slutar med Mirtazapin Bluefish plötsligt kan du känna dig illamående, yr, upprörd, orolig eller få huvudvärk. Dessa symtom kan undvikas om man trappar ner gradvis. Din läkare kommer att tala om för dig hur du ska minska dosen gradvis.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. Eventuella biverkningar

  Vissa biverkningar är mer vanliga än andra. De biverkningarna man kan tänkas få med detta läkemedel är listade nedan och kan delas upp som:

  Mycket vanliga: kan påverka fler än 1 av 10 personer

  Vanliga: kan påverka upp till 1 av 10 personer

  Mindre vanliga: kan påverka upp till 1 av 100 personer

  Sällsynta: kan påverka upp till 1 av 1000 personer

  Mycket sällsynta:kan påverka upp till 1 av 10000 personer

  Okänd frekvens: frekvensen går inte att beräknas med hjälp av tillgänglig data


  Mycket vanliga:

  • Ökad aptit och ökad vikt

  • Dåsighet eller sömnighet

  • Huvudvärk

  • Muntorrhet


  Vanliga:

  • Utmattning

  • Yrsel

  • Skakningar eller darrningar

  • Illamående

  • Diarré

  • Förstoppning

  • Kräkningar

  • Hudutslag eller eksem (exantem)

  • Smärta i leder (artralgi) eller muskler (myalgi)

  • Ryggont

  • Känsla av yrsel eller svimning när du reser dig upp plötsligt (ortostatisk hypotension)

  • Svullnad (framför allt anklar och fötter) som beror på vätskeansamling (ödem)

  • Trötthet

  • Livliga drömmar

  • Förvirring

  • Oroskänslor

  • Sömnproblem


  Mindre vanliga

  • Känsla av upprymdhet eller att känna sig ”hög” (mani).

  Sluta ta Mirtazapin Bluefish och kontakta genast din läkare.

  • Onormal känsla i huden, t.ex. brännande, stickande, kittlande eller pirrande (parastesi)

  • Myrkrypningar

  • Svimning (synkope)

  • Känsla av domningar i munnen (oral hypestesi)

  • Lågt blodtryck

  • Mardrömmar

  • Känsla av upprördhet

  • Hallucinationer

  • Starkt behov av att vilja röra på sig


  Sällsynta:

  • Gulfärgning av ögonvitorna eller huden; det kan vara tecken på en störning i leverfunktionen (gulsot).

  Sluta ta Mirtazapin Bluefish och kontakta genast din läkare.

  • Muskelryckningar eller sammandragningar (myoklonus)

  • Aggression

  • Infammation i bukspottkörteln


  Ingen känd frekvens

  • Tecken på infektion som oförklarlig, hög feber, halsont och sår i munnen (agranulocytos).

  Sluta ta Mirtazapin Bluefish och kontakta genast din läkare för undersökning av blodet. I sällsynta fall kan Mirtazapin Bluefish störa produktionen av blodkroppar (benmärgsdepression). Vissa personer blir mer känsliga för infektioner eftersom Mirtazapin Bluefish kan ge brist på vita blodkroppar (granulocytopeni). I sällsynta fall kan Mirtazapin Bluefish också ge brist på röda och vita blodkroppar samt blodplättar (aplastisk anemi), brist på blodplättar (trombocytopeni) eller en ökning av vita blodkroppar (eosinofili).

  • Epileptiska attacker (kramper).

  Sluta ta Mirtazapin Bluefish och kontakta genast din läkare.

  • En kombination av symtomen oförklarlig feber, svettningar, ökad hjärtfrekvens, diarré (okontrollerbara) muskelsammandragningar, frossa, överaktiva reflexer, rastlöshet, humörförändringar och medvetslöshet. I mycket sällsynta fall kan det vara tecken på serotoninsyndrom.

  Sluta ta Mirtazapin Bluefish och kontakta genast din läkare.

  • Tankar på att vilja skada dig själv eller begå självmord

  • Sömngång (somnambulism)

  Kontakta genast din läkare eller åk till ett sjukhus.

  • Onormal känsla i munnen (oral parestesi)

  • Hes röst (Dysartri)

  • Svullnader i munnen (ödem i munnen)

  • Ökad salivutsöndring.

  • Allvarliga allergisk reaktion som kan innefatta knölar, svullnad av huden och runt munnen (Stevens-Johnson Syndrom).

  • Blåsor eller flagnad av huden (Bullös dermatit).

  • Allergisk hudreaktion som innefattar rodnad, klåda, feber och hudutslag.

  • Allvarliga utslag med blåsor på huden och munnen och med feber och svaghet (toxisk epidermal nekrolys).

  • Hyponatremi

  • Felaktig sekretion av antidiuretiskt hormon

  • Förhöjd nivå kreatininkinas i blodet

  • Svårigheter att tömma blåsan

  • Muskelsmärta, stelhet och/eller svaghet och mörkare eller missfärgad urin.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

  Läkemedelsverket

  Box 26, 751 03

  Uppsala

  www.lakemedelsverket.se.


  Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  5. Hur Mirtazapin Bluefish ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Denna produkt har inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är mirtazapin. Varje munsönderfallande tablett innehåller 15 mg, 30 mg eller 45 mg mirtazapin.


  - Övriga innehållsämnen är krospovidon (typ B), mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa, aspartam (E951), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, smak av jordgubb/guarana [maltodextrin, propylenglykol, konstgjorda smakämnen, ättiksyra] och pepparmintsmak [konstgjorda smakämnen, majsstärkelse].

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Munsönderfallande tablett.

  Mirtazapin Bluefish 15 mg munsönderfallande tabletter:

  Vita, runda munsönderfallande tabletter präglade med ”36” på den ena sidan och ”A” på den andra sidan med en upphöjd, rund kant.

  Mirtazapin Bluefish 30 mg munsönderfallande tabletter:

  Vita, runda munsönderfallande tabletter präglade med ”37” på den ena sidan och ”A” på den andra sidan med en upphöjd, rund kant.

  Mirtazapin Bluefish 45 mg munsönderfallande tabletter:

  Vita, runda munsönderfallande tabletter präglade med ”38” på den ena sidan och ”A” på den andra sidan med en upphöjd, rund kant.

  Mirtazapin Bluefish munsönderfallande tabletter saluföres i perforerade endosblister-förpackningar av polyamid/ aluminium/ PVC/ papper/ polyester/ aluminium med 6, 18, 30, 48, 90 och 96 tabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bluefish Pharmaceuticals AB

  P.O. Box 49013

  100 28 Stockholm

  Sverige


  Tillverkare

  Bluefish Pharmaceuticals AB

  Torsgatan 11

  111 23 Stockholm

  Sverige


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Österrike:

  Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten

  Tjeckien

  Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg dispergovatelné tablety

  Danmark

  Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg smeltetabletter

  Frankrike:

  MIRTAZAPINE BLUEFISH 15 mg/ 30 mg/ 45 mg, comprimés orodispersible

  Tyskland:

  Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg Schmelztabletten

  Ungern:

  Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg szájban diszpergálódó tabletta

  Irland:

  Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets

  Italien:

  BLUMIRTAX 15 mg/ 30 mg/ 45 mg compresse orodispersibili

  Norge:

  Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg smeltetabletter

  Portugal:

  Mirtazapina Bluefish

  Rumänien:

  Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimate orodispersabile

  Slovakien:

  Mirtazapine Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispergovateľné tablety

  Spanien:

  Mirtazapina Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg comprimidos bucodispersables

  Sverige:

  Mirtazapin Bluefish 15 mg/ 30 mg/ 45 mg munsönderfallande tabletter

  Storbritannien:

  Mirtazapine 15 mg/ 30 mg/ 45 mg orodispersible tablets


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-29


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.