Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Loxicom Injektionsvätska, lösning 5mg/ml Injektionsflaska, 20ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Meloxikam Varunummer: 058637 Apotekets varuid: 16974
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Hund

  Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett. Minskning av post-operativ smärta och inflammation efter ortopedisk och mjukdelskirurgi.

  Katt

  Minskning av post-operativ smärta efter ovariehysterektomi och smärre mjukdelskirurgi.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  NAMN OCH ADRESS TILL INNEHAVARE AV MARKNADSFÖRINGSTILLSTÅND OCH TILLVERKNINGSTILLSTÅND ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV BATCH

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Norbrook Laboratories Limited

  Station Works

  Newry

  Co. Down, BT35 6JP

  Storbritannien


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

  Norbrook Laboratories Limited

  105 Armagh Road

  Newry

  Co. Down, BT35 6PU

  Storbritannien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Loxicom injektionsvätska, lösning 5 mg/ml hund och katt

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  En ml innehåller: Meloxikam 5 mg. Etanol, vattenfri 150 mg.

  4. INDIKATION(ER)

  Hund

  Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett. Minskning av post-operativ smärta och inflammation efter ortopedisk och mjukdelskirurgi.


  Katt

  Minskning av post-operativ smärta efter ovariehysterektomi och smärre mjukdelskirurgi.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte ges till dräktiga eller lakterande djur.

  Skall ej ges till djur som lider av gastrointestinala sjukdomar som t ex irritaion och blödningar från mage-tarm, störd lever-, hjärt- eller njurfunktion eller blödningstillstånd.

  Skall ej ges vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

  Skall ej ges till djur yngre än 6 veckor eller katter under 2 kg.


  6. BIVERKNINGAR

  Typiska biverkningar för NSAID som förlorad matlust, kräkningar, diarré, blod i avföring, apati och nedsatt njurfunktion har rapporterats emellanåt. I mycket sällsynta fall har förhöjda leverenzymer rapporterats. Hos hund har blodig diarré, blodiga kräkningar och magsår rapporterats i mycket sällsynta fall.

  Hos hundar uppträder denna typ av biverkningar vanligen under första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när behandlingen upphör. I sällsynta fall den de vara allvarliga och även fatala. I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska reaktioner uppträda. Dessa skall behandlas symptomatiskt.


  Om du noterar allvarliga biverkningar eller andra ej nämnda i denna bipacksedel, informera er veterinär.

  7. DJURSLAG

  Hund och katt.

  DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

  Dosering för varje djurslag:


  Hund: 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 0,4 ml/10 kg) som engångsdos.


  Katt: En enstaka subkutaninjektion med 0,3 mg meloxikam/kg kroppsvikt (0,06 ml/kg kroppsvikt) när ingen oral uppföljande behandling är möjlig, t ex vildkatter.

  En enstaka subkutaninjektion med 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (0,04 ml/kg kroppsvikt) när administrering av meloxikam avses fortsätta i form av oral behandling.


  Metod för administrationsväg:


  Hund:

  Muskel- och skelettsjukdomar: 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 0,4 ml/10 kg) som subkutan engångsdos. Loxicom 1,5 mg/ml oralsuspension och Loxicom 0,5 mg/ml oralsuspension kan ges för fortsatt behandling med en dosering av 0,1 mg/kg kroppsvikt, 24 timmar efter injektionen givits.


  Minskning av postoperativ smärta (under en period av 24 timmar): En subkutan engångsinjektion av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d v s 0,4 ml/10 kg kroppsvikt) innan kirurgi påbörjas, t ex vid induktion av anastesi.


  Katt:

  Reducering av post-operativ smärta hos katt vid tillfällen då ingen per oral uppföljande behandling är möjlig, t ex vildkatter:

  En enstaka subkutaninjektion med 0,3 mg meloxikam/kg kroppsvikt (0,06 ml/kg kroppsvikt) innan kirurgiskt ingrepp, t ex vid tidpunkten för inducering av anestesi. I detta fall skall ingen oral uppföljande behandling ske.


  Reducering av port-operativ smärta hos katt vid tillfällen då administrering av meloxikam avses följas upp med oral behandling:

  En enstaka subkutaninjektion med 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (0,04 ml/kg kroppsvikt) innan kirurgiskt ingrepp, t ex vid tidpunkten för inducering av anestesi.

  För uppföljande behandling upp till fem dagar, kan den initiala dosen efter 24 timmar, följas av administrering av Loxicom 0,5 mg/ml oralsuspension till katt vid en dosering av 0,05 mg/kg kroppsvikt. Den orala uppföljningsdosen kan ges totalt fyra gånger med 24 timmars intervall.


  Undvik att förorena produkten i samband med användning.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Särskild noggrannhet skall iakttas så korrekt dosering erhålls.


  En för ändamålet lämpligt graderad 1 ml spruta skall användas vid administreringen av produkten till katt.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvara utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

  Används ej efter utgångsdatum angivet på kartongen och flaskan.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Säkerheten vid postoperativ smärtlindring på katt har enbart dokumenterats efter anestesi med tiopental/halotan.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

  I händelse av biverkningar skall behandling upphöra och veterinär konsulteras.

  Undvik behandling av dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur eftersom det föreligger en potentiell risk för njurtoxicitet. Under anestesi skall övervakning och vätsketerapi ske enligt gängse standard.


  Andra läkemedel och Loxicom:

  Andra NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika och substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurrera om bindning vilket kan leda till toxiska effekter. Loxicom får ej ges samtidigt med andra NSAID eller glukokortikosteroider.

  Samtidig behandling med potentiellt nefrotoxiska läkemedel bör undvikas. Hos djur med anaestetisk risk (t.ex. äldre djur) bör intravenös eller subkutan vätsketerapi under anaestesin övervägas. När anaestesi och NSAID administreras samtidigt kan risken för njurstörning ej uteslutas.

  Premedicinering med anti-inflammatoriska substanser kan medföra ökad risk för biverkningar och därför bör en behandlingsfri period på 24 timmar med sådana substanser, praktiseras innan behandling startas.

  Vid beräkning av behandlingsfri period skall även hänsyn tas till farmakokinetiska egenskaper hos tidigare använda produkter.


  Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift):

  I händelse av överdosering skall symptomatisk behandling inledas.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

  Acidentell självinjektion kan ge upphov till smärta. Personer med känd överkänslighet mot icke steroidala antiinflamatoriska läkemedel (NSAID) bör undvika kontakt med denna veterinärmedicinska product.

  I händelse av accidentell självinjektion, uppsök omgående sjukvården och uppvisa bipacksedel för läkaren.

  SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall, men ska kasseras enligt gällande anvisningar. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2016-08-22. Utförlig information om detta veterinärmedicinska läkemedel finns tillgänglig på europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  10 ml, 20 ml eller 100 ml injektionsflaskor.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Sverige

  N-vet AB

  Uppsala Science Park

  751 83 Uppsala

  Sweden

  +4618 57 24 30

  info@n-vet.se

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.