Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Lepheton® Oral lösning Glasflaska, 250ml

240:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Efedrin, Etylmorfin Varunummer: 036897 Apotekets varuid: 21297
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Lepheton är och vad det används för

  Lepheton innehåller etylmorfin som verkar hostdämpande och svagt lugnande samt efedrin som verkar slemhinneavsvällande och luftrörsvidgande.

  Lepheton används för korttidsbehandling av rethosta.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Lepheton

  oral lösning
  etylmorfinhydroklorid, efedrinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Lepheton är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Lepheton
  3. Hur du använder Lepheton
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Lepheton ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Lepheton är och vad det används för

  Lepheton innehåller etylmorfin som verkar hostdämpande och svagt lugnande samt efedrin som verkar slemhinneavsvällande och luftrörsvidgande.

  Lepheton används för korttidsbehandling av rethosta.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Lepheton

  Använd inte Lepheton

  • om du är allergisk mot etylmorfin, efedrin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lepheton

  • om du har hjärtkärlsjukdom,

  • om du har överaktiv sköldkörtel (hypertyreos)

  • om du har förstorad prostata,

  • om du har diabetes,

  • om du har grön starr.

  Lepheton kan genom sitt innehåll av efedrin verka blodtryckshöjande varför patienter med högt blodtryck bör rådgöra med läkare innan behandling med Lepheton påbörjas.


  Viss risk för utveckling av beroende föreligger vid höga doser och långvarigt bruk.

  Eftersom muntorrhet förekommer är det viktigt med noggrann munhygien (tandborstning med fluortandkräm 2 gånger per dag) under användning av Lepheton.

  Barn

  Lepheton ska inte användas till barn under 2 år.

  Andra läkemedel och Lepheton

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel som:

  • vissa medel mot depression (moklobemid, selegelin)

  • dexametason (ett läkemedel mot astma)

  • vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Lepheton.

  • andra preparat, inklusive kosttillskott, som innehåller efedrin bör inte användas under behandlingen med Lepheton.

  Lepheton med alkohol

  Intag av alkohol bör undvikas under behandlingen med Lepheton.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Lepheton bör inte användas under graviditet.


  Efedrin och etylmorfin passerar över i bröstmjölk. Lepheton bör inte användas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Lepheton kan yrsel förekomma. Även reaktionsförmågan kan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Lepheton innehåller sorbitol och makrogolglycerolhydroxistearat

  Lepheton innehåller sorbitol, som är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

  Lepheton innehåller makrogolglycerolhydroxistearat, som kan ge magbesvär och diarré.


  3. Hur du använder Lepheton

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Ej för långtidsbehandling.


  Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.

  Rekommenderad dos är för vuxna är 20 ml 3 gånger dagligen.

  Rekommenderad dos är för barn 11-12 år (30-40 kg) är 10 ml 3 gånger dagligen.

  Rekommenderad dos är för barn 6-10 år (20-30 kg) är 7,5 ml 3 gånger dagligen.

  Rekommenderad dos är för barn 3-5 år (15-20 kg) är 5 ml 3 gånger dagligen.

  Rekommenderad dos är för barn 2 år (13-15 kg) är 2,5 ml 3 gånger dagligen.

  Om du har tagit för stor mängd av Lepheton

  Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Svårighet att urinera, särskilt hos äldre män med förstorad prostata. Yrsel, huvudvärk, illamående, förstoppning.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Svettningar, hjärtklappning, darrningar, oro, sömnlöshet, muntorrhet.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Muskelsvaghet, gallbesvär, hallucinationer, nässelutslag.


  Hos diabetiker finns viss risk för tillfälligt stegrad blodsockerhalt, men det är ovanligt vid intag av detta läkemedel.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Lepheton ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är etylmorfinhydroklorid 0,82 mg/ml och efedrinhydroklorid 2,05 mg/ml

  • Övriga innehållsämnen är makrogolglycerolhydroxistearat, vattenfri citronsyra, natriumcitrat, sorbinsyra (konserveringsmedel E 200), renat vatten. Sötningsmedel: sorbitol 560 mg/ml, sackarinnatrium 0.30 mg/ml. Smakämnen: anisolja, honungsarom, apelsinarom.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Färglös till svagt gulfärgad, viskös lösning.


  Förpackningsstorlekar: 250 ml, 500 ml, 1000 ml i brun glasflaska med barnskyddande lock i vit plast.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna


  Tillverkare

  Unimec AB

  Box 91

  864 21 Matfors


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-02


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.