Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Koffein Recip Tablett 100mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Koffein Varunummer: 410688 Apotekets varuid: 13180
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Koffein Recip är och vad det används för

  Koffein har uppiggande och stimulerande effekt och motverkar därigenom trötthetskänsla.

  Används vid tillfällig trötthet.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Koffein Recip

  100 mg tabletter
  koffein

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Koffein Recip är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Koffein Recip
  3. Hur du använder Koffein Recip
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Koffein Recip ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Koffein Recip är och vad det används för

  Koffein har uppiggande och stimulerande effekt och motverkar därigenom trötthetskänsla.


  Används vid tillfällig trötthet.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Koffein Recip

  Använd inte Koffein Recip

  • om du är allergisk mot koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Andra läkemedel och Koffein Recip

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Behandling med detta läkemedel kan påverkas av vissa läkemedel mot:

  • rytmrubbningar i hjärtat (t.ex. adenosin)

  • infektion (t.ex. ciprofloxacin, norfloxacin)

  • depression (t.ex. fluvoxamin)

  • allergi (fenylpropanolamin)

  • epilepsi (karbamazepin)

  • schizofreni (klozapin)

  • manodepressiv sjukdom (litium)

  Samtidig användning av andra koffeininnehållande läkemedel bör begränsas.

  Koffein med dryck

  Samtidig användning av koffeininnehållande drycker bör begränsas.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Om du tar höga doser av koffein under graviditeten kan det finnas en ökad risk för missfall men man har inte kunnat visa något definitivt samband. Högre doser än 300 mg per dag inklusive kaffe och andra koffeinhaltiga källor ska inte överskridas.


  Amning

  Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Koffein Recip under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Läkemedlet har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Koffein Recip

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Rekommenderad dos 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn. Annan dosering enligt läkares föreskrift. Du bör inte ta mer än den rekommenderade dosen då risken för biverkningar och överdosering/förgiftning ökar.

  Om du har tagit för stor mängd av Koffein Recip

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du slutar att använda Koffein Recip

  Om Koffein Recip används under en längre tid och behandlingen sedan upphör, kan huvudvärk uppstå.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, oro, sömnlöshet, huvudvärk, ökad urinutsöndring, ökad hjärtfrekvens (hjärtklappning), darrningar.

  Mindre vanliga/sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Extraslag på hjärtat, öronsusningar, synflimmer.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Koffein Recip ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är koffein 100 mg.

  - Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, potatisstärkelse, natriumstärkelseglykolat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Koffein Recip är en vit, plan tablett med skåra, diameter 8 mm.


  Förpackningsstorlekar: 30 st., 100 st. eller 250 st (plastburk)

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

  Telefon: 08-630 1900


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-18


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.