Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Finasterid Sandoz Filmdragerad tablett 5mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Finasterid Varunummer: 190032 Apotekets varuid: 18519
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Finasterid Sandoz är och vad det används för

  Finasterid Sandoz används av män för att behandla och kontrollera:

  • Godartad prostataförstoring, vilket är en godartad förstoring av prostata.

  Finasterid Sandoz tillhör en grupp läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare. De verkar genom att förminska storleken på prostatakörteln, förbättrar urinflödet och andra symtom på prostataförstoring. Finasterid Sandoz minskar risken för att man plötsligt inte ska kunna kissa och behov av operation.

  Finasterid som finns i Finasterid Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Finasterid Sandoz

  5 mg filmdragerad tablett
  finasterid
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Finasterid Sandoz är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Finasterid Sandoz
  3. Hur du använder Finasterid Sandoz
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Finasterid Sandoz ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Finasterid Sandoz är och vad det används för

  Finasterid Sandoz används av män för att behandla och kontrollera:

  Godartad prostataförstoring, vilket är en godartad förstoring av prostata.


  Finasterid Sandoz tillhör en grupp läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare. De verkar genom att förminska storleken på prostatakörteln, förbättrar urinflödet och andra symtom på prostataförstoring. Finasterid Sandoz minskar risken för att man plötsligt inte ska kunna kissa och behov av operation.


  Finasterid som finns i Finasterid Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Finasterid Sandoz

  Använd inte Finasterid Sandoz

  om du är

  • allergisk mot:

   • finasterid

   • eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • kvinna

  • barn eller ungdom under 18 år.

  I samband med behandling av förstorad prostata är det rekommenderat att tala med en urolog.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Finasterid Sandoz.

  Informera din läkare om något av följande gäller dig:

  • svårigheter att tömma urinblåsan helt och hållet eller har kraftigt minskat urinflöde

   Din läkare kommer att undersöka dig innan du börjar behandlingen med Finasterid Sandoz för attutesluta risken för andra hinder i urinvägarna.

  • om du behöver ta ett ”PSA”-prov, ett protein som produceras i prostatakörteln

   Tala om för läkaren eller för sjuksköterskan att du tar Finasterid Sandoz eftersom detta kan förändra testresultaten

  • om du har nedsatt leverfunktion.

  Kvinnor som är eller som kan bli gravida får inte komma i kontakt med Finasterid Sandoz (till exempel genom sädesvätska eller genom delade eller krossade tabletter se avsnittet ”Graviditet och amning”).

  Andra läkemedel och Finasterid Sandoz

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Det är inte känt att Finasterid Sandoz skulle kunna påverka eller påverkas av andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Finasterid Sandoz får inte användas av kvinnor.


  • Om din sexpartner är eller kan bli gravid:

   Sädesvätska kan innehålla ytterst små mängder Finasterid Sandoz. Därför måste du se till att inte din sädesvätska kan komma i kontakt med din partner, till exempel genom att använda kondom.

  • Kvinnor som är gravida eller som kan tänkas bli gravida ska inte röra vid sönderdelade eller krossade filmöverdragna Finasterid Sandoz tabletter.

   Om Finasterid Sandoz kommer in i kroppen på en gravid kvinna kan ett pojkfoster födas med missbildade könsorgan. Därför är tabletterna filmöverdragna för att förhindra kontakt med Finasterid Sandoz.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Finasterid Sandoz påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil,använda verktyg eller maskiner.


  Du är själv ansvarig att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Finasterid Sandoz innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Finasterid Sandoz

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  1 tablett (5 mg) en gång dagligen.


  Hur Finasterid Sandoz ska tas

  Tabletten ska sväljas hel tillsammans med ett glas vatten. Den kan tas tillsammans med eller utan föda men alltid vid samma tid.


  Behandlingens längd

  Detta bestäms av din läkare.

  Även om det ofta inträffar en förbättring efter kort tid är det nödvändigt att fortsätta behandlingen under minst 6 månader.

  Om du använt för stor mängd av Finasterid Sandoz

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Finasterid Sandoz

  Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Ta bara nästa dos när det är dags.

  Om du slutar att använda Finasterid Sandoz

  Ändra eller avsluta inte behandlingen utan läkarens tillstånd då detta kan skada dig allvarligt och minska effekten av behandlingen.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  De vanligaste biverkningarna är oförmåga att få erektion samt minskad sexlust. Dessa biverkningar kommer tidigt under behandlingen och försvinner hos de flesta patienter under fortsatt behandling.


  Du ska omedelbart tala om för din läkare om du får förändringar i bröstvävnaden, t.ex. knölar, smärta eller flytning från bröstvårtorna, eftersom sådana förändringar kan vara tecken på en allvarlig sjukdom såsom bröstcancer.


  Allergiska reaktioner

  Om du får en allergisk reaktion, sluta ta läkemedlet och kontakta omedelbart läkare. Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta:

  • hudutslag, klåda, knölar under huden (nässelutslag)

  • svullnad av läppar, tunga, svalg och ansikte, svårigheter att svälja, svårigheter att andas (angioödem). Dessa biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).


  Biverkningar kan förekomma i följande omfattning:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • oförmåga till erektion

  • minskad sexuell lust

  • minskad mängd sädesvätska vid utlösning.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • ömma bröst eller bröstförstoring

  • problem med sexuell utlösning.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • vätskeutsöndring från brösten

  • bröstknutor vilka kan behöva tas bort genom kirurgiskt ingrepp hos enstaka patienter.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):hjärtklappning

  • ökade leverenzymer

  • testikelsmärta

  • oförmåga att få erektion som kvarstår när behandlingen har avslutats

  • nedsatt sexlust som kvarstår när behandlingen har avslutats

  • manlig ofruktsamhet och/eller dålig spermakvalitet.

  Normalisering eller förbättring av spermakvaliteten har rapporterats efter avslutad behandling.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Finasterid Sandoz ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 ºC.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.


  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är finasterid.

  En filmöverdragen tablett innehåller 5 mg finasterid.


  - Övriga innehållsämnen är dokusatnatirum, hypromellos, indigokarmin (E132), laktosmonohydrat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, povidon K30, propylenglykol, natriumstärkelseglykolat (typ A), talk, titandioxid (E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Finasterid Sandoz är en blå, rund, välvd filmdragerad tablett med ungefär 8 mm diameter.

  De filmöverdragna tabletterna kommer i följande förpackningsstorlekar:

  10, 15, 30, 50, 60, 100 och 120 tabletter i standardtryckförpackning

  14, 28 och 56 tabletter i veckotryckförpackning

  50 tabletter (50 x 1) i endos tryckförpackning


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-06-09


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.