Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ficortril® Ögonsalva 0,5% Tub, 3,5g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Hydrokortison Varunummer: 025692 Apotekets varuid: 24202
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ficortril är och vad det används för

  Ficortril ögonsalva är en milt verkande kortisonsalva med inflammationsdämpande och antiallergisk effekt vid ytliga sjukdomstillstånd i ögat.

  Ficortril ögonsalva används för allergisk inflammation av ögonlockskanten och ögats bindhinna samt andra ögonsjukdomar såsom hornhinneinflammation.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ficortril

  0,5 % ögonsalva
  hydrokortisonacetat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ficortril är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ficortril
  3. Hur du använder Ficortril
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ficortril ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ficortril är och vad det används för

  Ficortril ögonsalva är en milt verkande kortisonsalva med inflammationsdämpande och antiallergisk effekt vid ytliga sjukdomstillstånd i ögat.


  Ficortril ögonsalva används för allergisk inflammation av ögonlockskanten och ögats bindhinna samt andra ögonsjukdomar såsom hornhinneinflammation.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ficortril

  Använd inte Ficortril

  • om du är allergisk mot hydrokortisonacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid infektioner orsakade av virus (t ex vid vattkoppor eller herpes simplex), bakterier, svampar eller parasiter.

  • vid akuta, variga, obehandlade ögoninfektioner, som kan döljas vid behandling med kortisonpreparat.

  Varningar och försiktighet

  Kortisonpreparat kan maskera, aktivera och förvärra en ögoninfektion. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ficortril.

  Andra läkemedel och Ficortril

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats under graviditet.

  Ficortril går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ficortril under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen påverkan.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

  effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Ficortril

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig ordination: En 1-1,5 cm lång salvsträng stryks innanför den undre ögonlocksranden 2-3 gånger dagligen. Ögonkompresser kan lämpligen användas. Behandlingen utsätts gradvis.


  Hur du öppnar tuben:


  Tuben innehåller en plastring, skruvkork, toppen av tuben med skruvlock samt nedre del av tuben med förslutning.

  Öppning av tub.

  1. Tuben är försluten första gången du använder den.

  2. Innan du använder tuben första gången, skruva av tubspetsen inklusive skruvlocket och avlägsna plastringen.

  3. Skruva tillbaka tubspetsen hela vägen så att perforeringen bryts.

  4. Skruva av skruvlocket. Tuben är nu redo för användning.

  5. Tryck försiktigt ut innehållet i tuben.

  Om du använt för stor mängd av Ficortril

  Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Ficortril

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Sveda. Långvarig behandling kan ge ökat tryck inne i ögat och hornhinneskada.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Aktivering av hornhinneinflammation orsakad av virus.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Vid sjukdomar som orsakar förtunning av hornhinnan kan denna lättare brista vid behandling med kortisonpreparat. Vid långvarig behandling har grumlingar av ögats lins och grå starr rapporterats.


  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Ficortril ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 30 oC. Öppnad förpackning är användbar 1 månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är hydrokortisonacetat. 1 g salva innehåller 5 mg hydrokortisonacetat.

  • Övriga innehållsämnen är flytande paraffin, vitt vaselin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tub 3,5 g.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  Fax: 08-550 520 10

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-08


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.