Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dalacin® Kutan emulsion 10mg/ml Plastflaska, 60ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Klindamycin Varunummer: 494559 Apotekets varuid: 12466
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Dalacin är och vad det används för

  Dalacin kutan emulsion är ett läkemedel för utvärtes bruk. Emulsionen innehåller klindamycin, ett lokalt verkande bakteriehämmande medel (antibiotikum) som används för att behandla måttlig till svår akne.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Dalacin

  10 mg/ml kutanemulsion
  klindamycin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Dalacin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin
  3. Hur du använder Dalacin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Dalacin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Dalacin är och vad det används för

  Dalacin kutan emulsion är ett läkemedel för utvärtes bruk. Emulsionen innehåller klindamycin, ett lokalt verkande bakteriehämmande medel (antibiotikum) som används för att behandla måttlig till svår akne.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin

  Använd inte Dalacin

  • om du är allergisk mot klindamycin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk mot linkomycin.

  • om du tidigare har haft inflammation i tjocktarmen orsakad av antibiotika.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dalacin kutan emulsion.


  Undvik beröring med ögon och mun. Om du får den kutana emulsionen i ögonen skölj då noga med rinnande vatten.

  Andra läkemedel och Dalacin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Dalacin kutan emulsionförväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering men bör endast användas under graviditeten om nödvändigt. Rådgör med läkare innan Dalacin kutan emulsion används under graviditet.


  Amning

  Det är inte känt om klindamycin passerar över i modersmjölk vid utvärtes administrering. Rådgör alltid med din läkare innan du påbörjar behandling.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Dalacin kutan emulsion påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Dalacin

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig behandling är att den kutana emulsionen strykes på den aknebenägna huden morgon och kväll. Behandlingstiden bör vara kort och ej överskrida 3 månader.


  Bruksanvisning:

  1. Rengör och torka av det hudparti som skall behandlas.

  2. Flaska omskakas väl.

  3. Stryk ett tunt lager av Dalacin kutan emulsion på det hudparti som skall behandlas. Påför bara ett tunt skikt åt gången och undvik beröring med ögon och mun.

  4. Om Dalacin kutan emulsion ändå kommer i kontakt med ögonen, skölj väl med rinnande vatten.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  Om du använt för stor mängd av Dalacin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Dalacin kutan emulsion som appliceras på huden kan absorberas i tillräcklig utsträckning för att ge upphov till effekter i andra delar av kroppen (s.k. systemiska effekter).

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta omedelbart läkare om du upplever följande symtom under behandlingen med Dalacin:

  • svår, ihållande eller blodig diarré (som kan åtföljas av magsmärtor eller feber).

  • Detta kan vara tecken på pseudomembranös kolit (allvarlig tarminfektion), vilket har rapporterats för Dalacin (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data).


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

  • Hudirritation, nässelfeber (urtikaria), torr hud


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

  • fet hy


  Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

  • ögonsmärta

  • buksmärta, störningar i mag-tarmkanalen

  • kontaktallergi

  • hårsäcksinflammation med varbildning  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Dalacin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är klindamycin 10 mg

  • Övriga innehållsämnen är glycerol, cetostearylalkohol, isostearylalkohol, stearinsyra, kaliumstearat, glycerylmonostearat. natriumlaurylsarkosinat, metylparaben (konserveringsmedel)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Plastflaskor innehållande 30 ml respektive 60 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  Email: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-12-13


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.