Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cortimyk Kräm 20mg/g+10mg/g Tub, 50g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Hydrokortison, Mikonazol Varunummer: 000301 Apotekets varuid: 20653
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Cortimyk är och vad det används för

  Cortimyk innehåller de aktiva substanserna mikonazolnitrat och hydrokortison. Mikonazolnitrat är ett svampdödande medel och hydrokortison är en mild kortikosteroid med en klådstillande och antiinflammatorisk effekt. Cortimyk kräm används för behandling av fotsvamp med besvärande klåda. Cortimyk kräm kan även användas mot andra svampinfektioner i huden.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Cortimyk

  20 mg/g + 10 mg/g kräm
  Mikonazolnitrat och hydrokortison
  benoesyra och butylhydroxianisol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Cortimyk är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Cortimyk
  3. Hur du använder Cortimyk
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Cortimyk ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Cortimyk är och vad det används för

  Cortimyk innehåller de aktiva substanserna mikonazolnitrat och hydrokortison. Mikonazolnitrat är ett svampdödande medel och hydrokortison är en mild kortikosteroid med en klådstillande och antiinflammatorisk effekt. Cortimyk kräm används för behandling av fotsvamp med besvärande klåda. Cortimyk kräm kan även användas mot andra svampinfektioner i huden.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Cortimyk

  Använd inte Cortimyk

  • om du är allergisk mot mikonazol, hydrokortison eller något av övriga innehållsämnen i Cortimyk (anges i avsnitt 6).

  • om huden är infekterad av virus (herpes eller vattenkoppor) eller vissa bakterier (tuberkulös hudsjukdom).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cortimyk.

  • Undvik kontakt med ögonen.

  • Om tecken på irritation och överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas.

  • Normal hygien bör iakttas för att förebygga infektion eller återfall av infektionen.

  Barn och ungdomar

  Var försiktig när små barn behandlas på stora kroppsytor då det finns risk för absorption av betydande grad.

  Andra läkemedel och Cortimyk

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Behandling med warfarin (t ex Waran), som intas via munnen kan påverkas av Cortimyk. Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel kan din läkare därför vilja följa upp effekten av denna behandling.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Rådgör dock med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Cortimyk under graviditet.

  Hydrokortison passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Cortimyk under amning.

  Cortimyk innehåller benoesyra och butylhydroxianisol

  Cortimyk innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande för hud, ögon och slemhinnor.

  Cortimyk innehåller butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


  3. Hur du använder Cortimyk

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vid fotsvamp: Fötterna tvättas och torkas noggrant innan krämen appliceras. Behandla morgon och kväll. Stryk ut krämen tunt på det infekterade området och 1-2 cm utanför eller enligt läkares föreskrift. Gnugga in krämen i huden med fingret tills den absorberats. När klådan, irritationen och rodnaden försvunnit bör behandlingen fortsätta minst 1 vecka för att förebygga återfall.


  Vid kliande svampinfektioner på huden ska krämen strykas ut tunt på infekterade hudområden enligt läkares föreskrift.


  Cortimyk färgar inte kläder eller hud och kan lätt tvättas av med tvål och vatten.

  Om du använt för stor mängd av Cortimyk

  Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdosering förväntas inte då krämen endast ska användas på huden.

  Om du har glömt att använda Cortimyk

  Stryk på ett tunt lager nästa morgon eller kväll.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer): Hudirritation.

  Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 personer): Kontaktallergisk reaktion. Om du får en sådan allergisk reaktion bör du avbryta behandlingen och kontakta läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Cortimyk ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är mikonazolnitrat och hydrokortison. 1 gram kräm innehåller 20 mg mikonazolnitrat och 10 mg hydrokortison.

  • Övriga innehållsämnen är pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerider, lättflytande paraffin, vattenfri dinatriumedetat, bensoesyra, butylhydroxianisol, vatten, natriumhydroxid och saltsyra för justering av pH.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit kräm

  Förpackningsstorlekar:

  Tub med 2x20 g och 50 g

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  CCS Healthcare AB

  Box 10054

  781 10 Borlänge

  Tel: 0243 781 00

  e-mail: safety@ccshc.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–03–26


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.