Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Clopidogrel Actavis Filmdragerad tablett 75mg Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Klopidogrel Varunummer: 082034 Apotekets varuid: 33314
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Clopidogrel Actavis är och vad det används för

  Clopidogrel Actavis innehåller klopidogrel och tillhör en grupp av läkemedel som kallas trombocyt­hämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet, som bildar koagel (klumpar) vid koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocyt­hämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar).

  Clopidogrel Actavis används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).

  Du har fått Clopidogrel Actavis för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av att:

  Klopidogrel som finns i Clopidogrel Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Clopidogrel Actavis

  75 mg filmdragerade tabletter
  klopidogrel
  laktos och sojaolja

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Clopidogrel Actavis är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Clopidogrel Actavis
  3. Hur du använder Clopidogrel Actavis
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Clopidogrel Actavis ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Clopidogrel Actavis är och vad det används för

  Clopidogrel Actavis innehåller klopidogrel och tillhör en grupp av läkemedel som kallas trombocyt­hämmande medel. Trombocyter är mycket små celler i blodet, som bildar koagel (klumpar) vid koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar trombocyt­hämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar).


  Clopidogrel Actavis används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).


  Du har fått Clopidogrel Actavis för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken för dessa allvarliga händelser på grund av att:

  • Du lider av åderförkalkning (även känt som ateroskleros), och

  • Du har tidigare haft en hjärtattack, slaganfall eller lider av något som kallas perifer arteriell sjukdom.

  Klopidogrel som finns i Clopidogrel Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Clopidogrel Actavis

  Använd inte Clopidogrel Actavis

  • om du är allergisk mot klopidogrel, sojaolja, jordnötsolja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se avsnitt 6)

  • om du lider av någon sjukdom som gör att du har en aktiv blödning, som t ex magsår eller blödning i hjärnan

  • om du har en allvarlig leversjukdom

  Om du tror att något av dessa gäller dig eller om du är tveksam, ska du kontakta läkare innan du tar Clopidogrel Actavis.

  Varningar och försiktighet

  Om någon av de situationer som nämns nedan gäller dig, ska du kontakta läkaren innan du tar Clopidogrel Actavis:

  • om du har risk för blödning, t.ex.:

   • en sjukdom som gör att du riskerar inre blödning (som t ex magsår)

   • en blodsjukdom som gör att du riskerar inre blödning (i kroppens vävnader, organ eller leder)

   • en nyligen inträffad allvarlig skada

   • en nyligen genomgången operation (inklusive tandoperationer)

   • en planerad operation (inklusive tandoperationer) inom den närmaste veckan

  • om du har haft en propp i en artär i din hjärna (ischemisk stroke) de senaste 7 dagarna

  • om du lider av njur- eller leversjukdom

  • om du har haft allergi eller reaktion mot andra läkemedel för behandling av din sjukdom

  Medan du tar Clopidogrel Actavis:

  • Du bör informera din läkare om en operation (inklusive tandoperation) är planerad.

  • Du ska också omedelbart tala om för läkaren om du utvecklar ett tillstånd (även känt som Trombotisk Trombocytopen Purpura eller TTP) som omfattar feber och blåmärken under huden som kan visa sig som röda knappnåls­stora prickar, med eller utan oförklarlig extrem trötthet, förvirring, gulfärgad hud eller gulfärgade ögon (gulsot) (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

  • Om du skär dig eller skadar dig, kan det ta längre tid än vanligt innan blödningen upphör. Detta beror på det sätt ditt läkemedel fungerar eftersom det förhindrar att blodproppar bildas. Vid mindre skärsår och skador, t.ex. om du skär dig när du rakar dig, är detta vanligtvis inget problem. Om du oroar dig för din blödning ska du dock omedelbart kontakta läkare (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

  • Din läkare kan beställa blodprover.

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn eftersom det inte hjälper.

  Andra läkemedel och Clopidogrel Actavis

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa andra läkemedel kan påverka användningen av Clopidogrel Actavis eller vice versa.


  Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du tar

  • blodförtunnande läkemedel som tas oralt, läkemedel som används för att minska bildning av blodproppar

  • icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID), vilka vanligtvis används vid behandling av smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i muskler och leder

  • heparin eller något annat läkemedel som injiceras för att minska bildning av blodproppar

  • omeprazol eller esomeprazol, läkemedel som används för att behandla magbesvär

  • flukonazol eller vorikonazol, läkemedel som används för att behandla svampinfektioner

  • efavirens, läkemedel som används för att behandla HIV (human immunbristvirus) infektioner,

  • karbamazepin eller oxkarbazepin, läkemedel som används för att behandla olika former av epilepsi

  • ticlopidin, ett annat trombocythämmande medel.

  • selektiva serotoninåterupptagshämmare (inklusive men inte begränsat till fluoxetin eller fluvoxamin), läkemedel som vanligtvis används för att behandla depression.

  • moklobemid, läkemedel som används för att behandla depression.

  Tillfällig användning av acetylsalicylsyra (inte mer än 1000 mg under 24 timmar) anses inte generellt utgöra något problem, men långvarig användning under andra förhållanden ska diskuteras med din läkare.

  Clopidogrel Actavis med mat och dryck

  Clopidogrel Actavis kan tas med eller utan mat.

  Graviditet och amning

  Detta läkemedel ska helst inte användas under graviditet.


  Om du är gravid eller misstänker att du är gravid bör du tala om det för läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Clopidogrel Actavis. Om du blir gravid under tiden du använder Clopidogrel Actavis ska du omedelbart ta kontakt med din läkare eftersom det inte är rekommenderat att ta clopidogrel under graviditet.


  Detta läkemedel bör inte användas under amning.

  Om du ammar eller planerar att amma, tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är osannolikt att Clopidogrel Actavis påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Clopidogrel Actavis innehåller laktos och sojaolja

  Clopidogrel Actavis innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter (t ex laktos), bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

  Clopidogrel Actavis innehåller sojaolja. Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller soja


  3. Hur du använder Clopidogrel Actavis

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är en tablett på 75 mg Clopidogrel Actavis per dag som tas via munnen, med eller utan mat och vid samma tidpunkt varje dag.


  Du bör ta Clopidogrel Actavis så länge läkaren ordinerar det.

  Om du använt för stor mängd av Clopidogrel Actavis

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Gift­informations­centralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning pga den ökade risken för blödning.

  Om du har glömt att använda Clopidogrel Actavis

  Om du glömmer att ta en dos Clopidogrel Actavis, och upptäcker det inom 12 timmar, ta tabletten så fort du upptäcker det och ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.


  Om det hinner gå mer än 12 timmar innan du upptäcker det, tar du helt enkelt bara nästa dagliga dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  För förpackningsstorlekarna 14, 28 56, 84 och 98 tabletter du kan kontrollera vilken dag du senast tog en tablett Clopidogrel Actavis genom att titta på kalendern som är tryckt på blistret.

  Om du slutar att använda Clopidogrel Actavis

  Avbryt inte behandlingen om inte din läkare ber dig göra detta. Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta din läkare omedelbart om du har:

  • feber, tecken på infektion eller svår kraftlöshet. Detta kan bero på sällsynt minskning av vissa blodkroppar.

  • tecken på leverproblem såsom gulfärgning av huden och/eller ögonen (gulsot), med eller utan samtidiga små punktformiga blödningar under huden (syns som röda prickar) och/eller förvirring (se avsnitt 2).

  • svullnad i munnen eller hudbesvär såsom utslag och klåda, blåsor på huden. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion.

  Den vanligaste biverkningensom rapporterats vid användning av Clopidogrel Actavis är blödning.

  Blödning kan uppträda som blödning i mage eller tarm, blåmärken, hematom (ovanlig blödning eller blåmärken under huden), näsblödning, blod i urinen. I ett fåtal fall har även blödningar i ögat, inre blödningar i huvudet, lungorna eller lederna rapporterats.


  Om du får förlängd blödning när du tar Clopidogrel Actavis

  Om du skär eller skadar dig kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t ex om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 2).


  Andra biverkningar inkluderar:

  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

  Diarré, buksmärta, matsmältningsbesvär eller halsbränna.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): Huvudvärk, magsår, kräkningar, illamående, förstoppning, ökad gasbildning i mage eller tarmar, utslag, klåda, svindel, stickningar eller domningar.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

  Yrsel, förstorade bröst hos män.


  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer): Gulsot, svår buksmärta med eller utan ryggsmärta, feber, svårigheter att andas ibland samtidigt med hosta, generaliserade (spridda) allergiska reaktioner (till exempel en känsla av värme med plötslig obehagskänsla tills svimning), svullnad i munnen, blåsor på huden, hudallergi, ont i munnen (stomatit), sänkt blodtryck, förvirring, hallucinationer, smärtor i leder, muskelsmärtor, smakförändringar.


  Dessutom kan läkaren hitta förändringar i dina blod- eller urintester.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Clopidogrel Actavis ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Innehållsdeklaration:

  • Det aktiva innehållsämnet är klopidogrel som besilat. Varje tablett innehåller 75 mg klopidogrel.

  • Övriga innehållsämnen är: Tablettkärna: vattenfri laktos, mikrokristallin cellulosa, krospovidon typ A, glyceroldibehenat, talk. Tablettdragering: polyvinylalkohol, talk, makrogol 3350, lecitin (sojaolja) (E 322), titandioxid (E 171), röd järnoxid (E 172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Filmdragerad tablett.

  Rosa, 9 mm, rund, bikonvex, filmdragerad tablett, präglad med ”II” på ena sidan.


  Förpackningsstorlekar:

  Blister: 10, 20, 28, 30, 50 x 1 (endos), 56, 60, 84, 98 och 100 tabletter.

  Tablettburk: 100 tabletter


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:


  Actavis Group PTC ehf.

  Reykjavikurvegur 76-78

  IS-220 Hafnarfjörður

  Island


  Tillverkare


  Actavis Ltd.

  BLB016 Bulebel Industrial Estate

  Zejtun ZTN 3000

  Malta


  Actavis hf.

  P.O Box 420

  222 Hafnarfjorður

  Island


  Actavis UK, Ltd.

  Whiddon Valley

  Barnstapkle

  N Devon, Ex32 8NS

  Storbritannien


  Balkanpharma - Dupnitsa AD

  3, Samokovsko Shosse Str.

  2600 Dupnitsa

  Bulgarien


  Manufacturing Packaging Farmaca (MPF)

  B.V. Appelhof 13,

  Oudehaske, 8465RX,

  Holland


  Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

  Neptunus 12,

  Herenveen, 8448CN,

  Holland


  Actavis Group PTC ehf.

  Reykjavikurvegur 78

  IS-220 Hafnarfjordur

  Island


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-02


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.