Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Citodon® Tablett 500mg/30mg Burk 100tabletter

104:23

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Paracetamol, Kodein, kodein vattenfri Varunummer: 174904 Apotekets varuid: 11838
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Citodon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100): Trötthet, illamående, förstoppning.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100): Kramp i gallvägarna kan förekomma hos personer som har en benägenhet för detta.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000): Hudutslag, leverskada, nedsatt njurfunktion, allergiska reaktioner såsom nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller svårigheter att svälja (angioödem).

  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000): Inflammation i bukspottskörteln.

  Ingen känd frekvens: Yrsel

  Vid allergiska reaktioner bör du sluta ta Citodon och kontakta läkare. Leverskada kan uppträda vid användning av paracetamol i samband med alkoholmissbruk. Det finns även en mycket liten risk för leverskada för patienter utan alkoholmissbruk. Om du använder Citodon under lång tid kan risk för njurskador inte helt uteslutas. Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Citodon 500 mg/30 mg tabletter

  Paracetamol och kodein

  Användarinformation


  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  I denna bipacksedel finner du information om:

  1. Vad Citodon är och vad det används för

  2. Innan du använder Citodon

  3. Hur du använder Citodon

  4. Eventuella biverkningar

  5. Hur Citodon ska förvaras

  6. Övriga upplysningar  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  I denna bipacksedel finner du information om:

  1. Vad Citodon är och vad det används för

  2. Innan du använder Citodon

  3. Hur du använder Citodon

  4. Eventuella biverkningar

  5. Hur Citodon ska förvaras

  6. Övriga upplysningar


  1. VAD CITODON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


  Citodon innehåller paracetamol och kodein.

  Paracetamol har både smärtstillande och febernedsättande verkan.

  Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel såsom paracetamol.


  Citodon används mot värk och smärtor.

  2. INNAN DU ANVÄNDER CITODON


  Använd inte Citodon

  • om du ammar

  • om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin

  • om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol, kodein eller något av övriga innehållsämnen i Citodon

  • om du lider av gallvägsbesvär.


  Var särskilt försiktig med Citodon

  Ta aldrig fler Citodon tabletter än vad som står under punkt 3 ”Hur du använder Citodon”. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Citodon utan att först tala med läkare eller apotek.


  Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför i stället risk för nedsatt andningsfunktion och mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Det är därför viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du tagit för stor dos.


  Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk.


  Tala med din läkare innan du börjar använda Citodon om du har astma, alkoholproblem eller leverskada.


  Använd inte Citodon tillsammans med alkohol.


  Om du använder Citodon under lång tid finns risk för beroendeutveckling.


  Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.


  Barn

  Citodon tabletter är inte godkänd till behandling av barn under 18 år.


  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller naturprodukter.


  Vissa läkemedel/naturläkemedel kan påverka eller påverkas av behandling med Citodon, till exempel

  • Kinidin (läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm)

  • Neuroleptika (läkemedel mot psykiska sjukdomar)

  • Antidepressiva läkemedel

  • Warfarin (blodförtunnande läkemedel). Kontakta läkaren om du tar mer än 2 tabletter Citodon per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

  • Probenecid (läkemedel mot gikt)

  • Vissa läkemedel mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital och karbamazepin)

  • Rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

  • Kolestyramin (läkemedel mot höga blodfetter). Citodon och kolestyramin bör tas med minst 1 timmes mellanrum.

  • Kloramfenikol för injektion (läkemedel mot bakterieinfektioner). Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat användas.

  • Johannesörtextrakt (ingår i vissa naturläkemedel)

  • Metoklopramid (läkemedel mot illamående).


  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Långvarig behandling under graviditet kan påverka fostret. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


  Ta inte Citodon om du ammar. Kodein och morfin passerar över till bröstmjölk.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Citodon kan försämra reaktionsförmågan och göra dig trött och dåsig, vilket du bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel.

  Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  3. HUR DU ANVÄNDER CITODON


  Använd alltid Citodon enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Observera! Högre doser än de rekommenderade kan innebära allvarliga risker.


  Vanlig dos för vuxna: 1-2 tabletter 1-4 gånger per dygn.


  Om du använt för stor mängd av Citodon

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112). Det finns risk för leverskada även om du mår bra. För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan Citodon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100): Trötthet, illamående, förstoppning.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100): Kramp i gallvägarna kan förekomma hos personer som har en benägenhet för detta.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000): Hudutslag, leverskada, nedsatt njurfunktion, allergiska reaktioner såsom nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller svårigheter att svälja (angioödem).


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000): Inflammation i bukspottskörteln.


  Ingen känd frekvens: Yrsel


  Vid allergiska reaktioner bör du sluta ta Citodon och kontakta läkare. Leverskada kan uppträda vid användning av paracetamol i samband med alkoholmissbruk. Det finns även en mycket liten risk för leverskada för patienter utan alkoholmissbruk. Om du använder Citodon under lång tid kan risk för njurskador inte helt uteslutas. Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

  5. HUR CITODON SKA FÖRVARAS


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


  Innehållsdeklaration


  - De aktiva substanserna är paracetamol 500 mg och kodeinfosfathemihydrat 30 mg.

  - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid och vatten.


  Magnesiumstearat finns med för att tabletterna ska gå att tillverka.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Tryckförpackning 10 st, 20 st, 50 st, 100 st.

  Plastburk 100 st, 250 st (dosdispensering och sjukhusförpackning), 600 st (6 x 100).

  Endosförpackning 50x1.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning:


  BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  Senaste revision.

  2014-07-04

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.