Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Cerenia® Tablett 24mg Blister, 1x 4tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Maropitant Varunummer: 171765 Apotekets varuid: 10819
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL

  Cerenia tabletter för hundar

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Zoetis Belgium S.A.

  Rue Laid Burniat 1

  1348 Louvain-La-Neuve

  Belgien

   

  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
  FAREVA AMBOISE

  Zone Industrielle,

  29 route des Industries

  37530 Pocé-sur-Cisse

  FRANKRIKE


  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Cerenia tabletter 16 mg, 24 mg, 60 mg och 160 mg för hundar. Maropitant.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Varje tablett innehåller 16 mg, 24 mg, 60 mg och 160 mg maropitant som maropitantcitratmonohydrat. Tabletterna innehåller också färgämnet Sunset Yellow (E 110).


  Tabletterna är svagt orange och har en skårad linje på båda sidorna, vilket möjliggör delning av tabletten. Varje tablett är märkt med Pfizers logo på baksidan. På framsidan är varje halva märkt med bokstäverna “MPT” och siffror som anger mängden maropitant.

  4. INDIKATION(ER)

  • För att förebygga illamående som orsakas av kemoterapi.

  • För att förebygga kräkning som orsakas av åksjuka.

  • För att förebygga och behandla kräkning i anslutning till behandling med Cerenia injektionsvätska, lösning och i kombination med annan stödjande behandling.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Inga.

  6. BIVERKNINGAR

  Att ge Cerenia på helt tom mage kan orsaka att din hund börjar kräkas. En lätt måltid eller en munsbit före administreringen av tabletten kan hjälpa till att förebygga denna effekt. Förlängd fasta före administrering bör undvikas.

  Cerenia är inte något lugnande medel och en del åksjuka hundar kan visa tecken på illamående under resa, såsom salivavsöndring och slöhet. Dessa tecken är övergående och bör avta när resan är över.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hundar.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Ges i munnen.


  För att förebygga illamående som orsakas av kemoterapi och för behandling och förebyggande behandling av kräkning (utom åksjuka), endast till hundar som är 8 veckor eller äldre

  Vid behandling och/eller förebyggande behandling av kräkning, utom åksjuka, ska Cerenia tabletter ges en gång om dagen, i en dos av 2 mg maropitant per kg kroppsvikt, med det antal tabletter som framgår av nedanstående tabell. Tabletterna kan delas längs den skårade linjen på tabletten.

  Vid förebyggande behandling av kräkning ska tabletterna ges mer än 1 timme i förväg. Effekten kvarstår i cirka 24 timmar, och tabletterna kan därför ges kvällen före administrering av ett medel som kan framkalla kräkning (t ex kemoterapi).

  Cerenia kan användas vid behandling av kräkning, antingen i tablettform eller i form av injektion en gång om dagen. Cerenia injektionsvätska, lösning kan ges i upp till 5 dagar och Cerenia tabletter i upp till 14 dagar.


  För att förebygga illamående som orsakas av kemoterapi. Behandling och förebyggande behandling av kräkning (utom åksjuka)

  Hund,

  kroppsvikt (kg)

  Antal tabletter

  16 mg

  24 mg

  60 mg

  3,0 - 4,0*

  ½  4,1 - 8,0

  1  8,1 - 12,0


  1


  12,1 - 24,0


  2


  24,1 - 30,0  1

  30,1 - 60,0  2

  * Korrekt dos för hundar som väger mindre än 3 kg kan inte uppnås exakt.

   

  Endast för förebyggande behandling av kräkning som orsakas av åksjuka, endast till hundar som är 16 veckor eller äldre

  Vid förebyggande behandling av kräkning som orsakas av åksjuka ska Cerenia tabletter ges en gång om dagen, i en dos av 8 mg maropitant per kg kroppsvikt, med det antal tabletter som framgår av nedanstående tabell. Tabletterna kan delas längs den skårade linjen på tabletten.

  Tabletterna ska ges minst 1 timme innan resan påbörjas. Effekten mot kräkning och illamående varar i minst 12 timmar, och tabletterna kan därför gärna ges kvällen före, vid tidig avresa. Behandlingen kan upprepas, dock högst 2 dagar i följd.

  Hos vissa hundar, och vid upprepad dosering, kan lägre doser än de rekommenderade vara tillräckligt.


  Endast för förebyggande behandling mot åksjuka

  Hund,

  kroppsvikt (kg)

  Antal tabletter

  16 mg

  24 mg

  60 mg

  160 mg

  1.0 - 1.5


  ½  1.6 - 2.0

  1
  2.1 - 3.0


  1  3.1 - 4.0

  2
  4.1 - 6.0


  2  6.1 - 7.5  1


  7.6 - 10.0
  ½

  10.1 - 15.0  2


  15.1 - 20.0
  1

  20.1 - 30.0
  1 ½

  30.1 - 40.0
  2

  40.1 - 60.0
  3

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Ta ut en tablett ur blistern i följande ordning:

  • Vik först eller klipp längs med perforeringen mellan varje tablett vid saxen.

  • Dra i avrivningsfliken (eller klipp) vid pilen.

  • Håll stadigt i ena delen av snittet och dra fram den andra mot mitten av blistern tills tabletten blir synlig.

  • Ta ut tabletten ur blistern och ge enligt anvisningarna.

  OBS! Försök inte ta ut tabletten genom att skjuta ut den ur blisterbakstycket. Både tabletten och blistern kan skadas.


  En lätt måltid eller en munsbit före doseringen rekommenderas, men förlängd fasta före administrering bör undvikas. Cerenia tabletter bör inte ges inkapslade i mat, eftersom detta kan fördröja upplösningen av tabletten och därmed tablettens verkan.


  Hunden bör observeras noggrant efter intaget, för att säkerställa att varje tablett sväljs ner.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs för detta veterinärmedicinska läkemedel.

  Spara halva tabletter i högst 2 dagar efter öppnandet av blisterförpackningen. Lägg tillbaka halva tabletter i den öppnade blisterförpackningen och sedan i pappasken.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blisterförpackningen efter EXP.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


  Särskilda varningar för respektive djurslag:

  Kräkning kan bero på allvarliga, svårt försvagande tillstånd och orsaken bör utredas. Produkter som Cerenia bör användas tillsammans med annan teknik såsom diet och vätskeersättning enligt veterinärens rekommendationer. Säkerheten av maropitant vid mer än 5 dagars behandling har inte undersökts hos målgruppen (dvs. unga hundar med virusenterit). Om mer än 5 dagars behandling anses nödvändig krävs noggrann övervakning av eventuella biverkningar.


  Maropitant omvandlas i levern och ska därför användas med försiktighet hos patienter med leversjukdom. Eftersom maropitant ackumuleras i kroppen under en behandlingsperiod på 14 dagar på grund av mättad metabolism bör man vid långtidsbehandling noggrant övervaka leverfunktionen och biverkningar.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

  Säkerheten hos Cerenia har inte fastställts hos hundar som är yngre än 16 veckor för dosen 8 mg/kg (åksjuka), hos hundar som är yngre än 8 veckor för dosen 2 mg/kg (kräkning) och hos dräktiga eller digivande tikar. Ansvarig veterinär bör göra en nytta/riskbedömning före användning av Cerenia till hundar som är yngre än 8 respektive 16 veckor eller till dräktiga eller digivande tikar.

  Kliniska tecken, inkluderande kräkning vid första doseringen, kraftig salivavsöndring och vattnig avföring, har iakttagits när produkten överdoserats och getts i större doser än 20 mg/kg.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

  Tvätta händerna efter användning. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall ska bortskaffas enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015–06–10

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Cerenia tabletter finns i blisterförpackningar med 4 tabletter i varje.

  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Sverige

  Orion Pharma Animal Health

  Tel: +46 (0)8 623 64 40


  Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) hemsida http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.