Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Capsina® Kräm 0,075% Tub, 45g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Capsaicin Varunummer: 001962 Apotekets varuid: 11158
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Capsina är och vad det används för

  Capsina innehåller den aktiva substansen capsaicin som verkar smärtstillande. Capsina används till vuxna för att behandla smärta som kan uppträda efter bältros.

  Capsaicin som finns i Capsina kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Capsina

  0,075% kräm
  capsaicin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Capsina är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Capsina
  3. Hur du använder Capsina
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Capsina ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Capsina är och vad det används för

  Capsina innehåller den aktiva substansen capsaicin som verkar smärtstillande. Capsina används till vuxna för att behandla smärta som kan uppträda efter bältros.


  Capsaicin som finns i Capsina kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Capsina

  Använd inte Capsina

  • om du är allergisk mot capsaicin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • på skadad eller inflammerad hud.

  Varningar och försiktighet

  Den aktiva substansen ger upphov till irritation på hud och i ögon. Tvätta händerna efter påstrykningen så att onödig irritation undviks. Huden bör tvättas av innan ny kräm påförs. Krämen ska bara användas på oskadad hud.

  Krämen bör inte användas i närheten av ögonen. Om du skulle få kräm i ögonen, skölj med vatten och kontakta läkare.

  Barn

  Capsina ska inte användas till barn. Erfarenhet av användning till barn saknas.

  Andra läkemedel och Capsina

  Capsina i kombination med andra läkemedel har inte studerats.

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Uppgift saknas om fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Capsina under graviditet.

  Okänt om Capsina går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


  3. Hur du använder Capsina

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  För vuxna påstrykes krämen vanligen 3-4 gånger dagligen. Effekten kan ibland komma först efter 1-2 veckors regelbunden användning.

  Om du använt för stor mängd av Capsina

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, apotekspersonal eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huden kan reagera med en övergående känsla av värme och hetta.

  Sällsynta (förkommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudrodnad, hudutslag vid användningsstället. Hosta, snuva och/eller andningssvårigheter kan uppträda, som kan bero på att krämen torkat på huden och luftburen capsaicin nått luftvägarna.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se


  5. Hur Capsina ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är capsaicin. 1 g kräm innehåller 0,75 mg capsaicin.

  • Övriga innehållsämnen är cetylalkohol, bensylalkohol (konserveringsmedel), isopropylmyristat, vitt vaselin, glycerylstearat, polyetylenglykol 100 stearat, sorbitol, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit, mjuk kräm. 45 g (aluminiumtub).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Bioglan AB

  Box 50310

  202 13 Malmö


  Tillverkare

  Pharmasol Ltd, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hants, SP10 5AZ, England

  och

  Bioglan AB, Box 50310, 202 13 Malmö.  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-10-20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.