Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Canidryl Tablett 100mg Blister, 20tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Carprofen Varunummer: 072052 Apotekets varuid: 14365
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  4. DJURSLAG

  Hund

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Canidryl

  Tabletter 20 mg, 50 mg och 100 mg Hund

  2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

  Varje tablett med grillköttsmak innehåller 20 mg, 50 mg eller 100 mg karprofen.

  3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

  Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

  Loughrea

  Co. Galway

  Irland

  4. DJURSLAG

  Hund

  5. INDIKATION(ER)

  Reduktion av inflammation och smärta orsakade av muskuloskeletala sjukdomar och degenerativ ledsjukdom. Som uppföljande behandling till parenteralanalgesi vid behandling av postoperativ smärta.

  6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

  4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag.

  En inledande dos om 4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag gives som en enkel daglig dos eller uppdelad i två lika stora doser. Den dagliga dosen kan minskas beroende på hur hunden svarar på behandlingen.

  Behandlingens längd beror på behandlingssvaret. Långvarig behandling skall ske under regelbunden övervakning av veterinär.

  Behandling med karprofen givet som injektion inför operation kan följas av behandling med karprofentabletter med en dos om 4 mg/kg/dag i 5 dagar för att förlänga det smärtlindrande och antiinflammatoriska skyddet efter operationen.

  Överskrid inte angiven dos.

  7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

  Gives via munnen.

  8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Ej relevant.

  9. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas till katter.

  Skall inte användas till valpar som är yngre än fyra månader.

  Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

  Skall inte användas till hundar som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom, där det finns risk för gastrointestinalulceration eller blödning, eller om det finns tecken på bloddyskrasi.

  10. BIVERKNINGAR

  Typiska biverkningar som förknippas med NSAID-preparat, såsom kräkningar, lös avföring/diarré, blod i avföringen, nedsatt aptit och slöhet har rapporterats. Dessa biverkningar inträffar i allmänhet under den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när behandlingen avslutas, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller dödliga.

  Om biverkningar inträffar skall behandlingen avslutas och veterinär uppsökas. Precis som med andra NSAID-preparat finns en risk för sällsynta njurbiverkningar eller leverbiverkningar (s.k idiosynkratiska leverbiverkningar).

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  11. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.

  Använd före utgångsdatum som anges på etiketten.

  Delade och oanvända tabletter ska kasseras omedelbart.

  13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Skall inte användas till dräktiga eller digivande tikar.

  Användning till äldre hundar kan innebära ytterligare risk. Om sådan användning inte kan undvikas, kan hundarna kräva noggrann klinisk uppföljning.

  Undvik användning till hundar som är uttorkade, har nedsatt blodvolym eller onormalt lågt blodtryck, eftersom det då finns en ökad risk för njurskador.

  Användning tillsammans med läkemedel som kan ge njurskador skall undvikas.

  NSAID-preparat kan hämmafagocytosen och vid behandling av inflammatoriska tillstånd förknippade med bakterieinfektion skall lämplig antimikrobiell behandling sättas in samtidigt.

  Administrera inte andra NSAID-preparat samtidigt eller inom 24 timmar. Vissa NSAID-preparat kan vara mycket starkt bundna till plasmaproteiner och konkurrera med andra starkt bundna läkemedel, vilket kan leda till toxiska effekter.

  Karprofen får inte administreras tillsammans med glukokortikoider.

  Det finns ingen specifik antidot vid överdosering av karprofen men allmän understödjande behandling, som används vid överdosering av NSAID-preparat skall sättas in.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som adminstrerar läkemedlet till djur

  Vid oavsiktligt intag av tabletterna, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Tvätta händerna efter hantering av produkten.

  14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  Datum för senaste översyn av bipacksedeln

  2012-05-21

  16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar för blister:

  6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 87, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000 tabletter


  Förpackningsstorlek för behållare:

  20 mg:6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 87, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000.

  50 mg:6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 87, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500.

  100 mg:6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 87, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  För djur.

  Receptbelagt läkemedel

  Ombud: Omnidea AB, Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.