Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Bioclavid Filmdragerad tablett 500mg/125mg Blister 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Amoxicillin, Klavulansyra Varunummer: 167374 Apotekets varuid: 9969
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Bioclavid är och vad det används för

  Bioclavid är ett antibiotikum som verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det innehåller två olika läkemedel som kallas amoxicillin och klavulansyra. Amoxicillin tillhör en grupp läkemedel som kallas ”penicilliner” som ibland kan sluta fungera (bli inaktiva). Den andra aktiva substansen (klavulansyra) förhindrar att detta händer.

  Bioclavid används hos vuxna och barn för att behandla följande infektioner:

  • infektioner i mellanörat och bihåleinfektioner

  • luftvägsinfektioner

  • urinvägsinfektioner

  • hud- och mjukdelsinfektioner inklusive tandinfektioner

  • skelett- och ledinfektioner.

  Amoxicillin/klavulansyra som finns i Bioclavid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Bioclavid

  500 mg/125 mg filmdragerade tabletter
  amoxicillin/klavulansyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bioclavid är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Bioclavid
  3. Hur du använder Bioclavid
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bioclavid ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bioclavid är och vad det används för

  Bioclavid är ett antibiotikum som verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det innehåller två olika läkemedel som kallas amoxicillin och klavulansyra. Amoxicillin tillhör en grupp läkemedel som kallas ”penicilliner” som ibland kan sluta fungera (bli inaktiva). Den andra aktiva substansen (klavulansyra) förhindrar att detta händer.


  Bioclavid används hos vuxna och barn för att behandla följande infektioner:


  • infektioner i mellanörat och bihåleinfektioner

  • luftvägsinfektioner

  • urinvägsinfektioner

  • hud- och mjukdelsinfektioner inklusive tandinfektioner

  • skelett- och ledinfektioner.


  Amoxicillin/klavulansyra som finns i Bioclavid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Bioclavid

  Använd inte Bioclavid

  • om du är allergisk mot amoxicillin, klavulansyra, penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har haft en svår allergisk reaktion (överkänslighetsreaktion) mot något annat antibiotikum. Detta kan omfatta hudutslag eller svullnad av ansiktet eller halsen.

  • om du har haft leverproblem eller gulsot (gulaktig hud) när du har tagit ett antibiotikum.


  → Ta inte Bioclavid om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Bioclavid.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bioclavid om du:

  • har körtelfeber

  • behandlas för lever- eller njurproblem

  • inte kissar regelbundet.


  Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Bioclavid.


  I vissa fall kan din läkare undersöka vilken typ av bakterie som orsakar din infektion. Beroende på resultatet kan du få en annan styrka av Bioclavid eller ett annat läkemedel.


  Tillstånd du måste vara observant på

  Bioclavid kan förvärra vissa befintliga tillstånd, eller orsaka allvarliga biverkningar. Dessa omfattar allergiska reaktioner, krampanfall och inflammation i tjocktarmen. Du måste vara observant på vissa symtom när du tar Bioclavid för att minska risken för eventuella problem. Se ”Tillstånd du måste vara observant på” i avsnitt 4.


  Blod- och urinprover

  Om du tar blodprover (t.ex. för kontroll av röda blodkroppar eller leverfunktionstester) eller urinprover (för glukos), tala om för läkaren eller sköterskan att du tar Bioclavid. Detta eftersom Bioclavid kan påverkar resultaten av den här typen av prover.

  Andra läkemedel och Bioclavid

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Om du tar allopurinol (mot gikt) tillsammans med Bioclavid kan risken vara större för att du får en allergisk hudreaktion.


  Om du tar probenecid (mot gikt) kan läkaren ändra dosen Bioclavid.


  Om du tar blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin) tillsammans med Bioclavid behöver du kanske lämna extra blodprover.


  Bioclavid kan påverka hur metotrexat (ett läkemedel för att behandla cancer eller reumatiska sjukdomar) fungerar.


  Bioclavid kan påverka hur mykofenolatmofetil (ett läkemedel som används för att förhindra avstötning av nya organ efter en transplantation) fungerar.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Bioclavid kan ha biverkningar och symtomen kan göra dig olämplig som bilförare.

  Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner dig dålig.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Bioclavid

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och barn som väger 40 kg eller mer

  Den vanliga dosen är:

  • 1 tablett 3 gånger dagligen


  Barn som väger mindre än 40 kg

  Barn som är 6 år eller yngre ska företrädesvis behandlas med Bioclavid oral suspension eller dospåsar.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal när du ger Bioclavid-tabletter till barn som väger mindre än 40 kg.


  Patienter med njur- och leverproblem

  • Dosen kan ändras om du har njurproblem. Din läkare kan välja en annan styrka eller ett annat läkemedel.

  • Om du har leverproblem kan du få lämna blodprov oftare för att kontrollera hur levern fungerar.


  Hur du tar Bioclavid

  • Svälj tabletterna hela med ett glas vatten i början av en måltid eller strax före.

  • Fördela doserna jämnt under dagen, med minst 4 timmars mellanrum. Ta inte 2 doser under 1 timme.

  • Ta inte Bioclavid i mer än 2 veckor. Om du fortfarande känner dig dålig, ska du uppsöka läkare igen.

  Om du använt för stor mängd av Bioclavid

  Om du har tagit för stor mängd av Bioclavid kan du få symtom som orolig mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller krampanfall. Kontakta läkaren så snart som möjligt. Ta med kartongen eller burken med läkemedel och visa läkaren.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Bioclavid

  Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Du ska inte ta nästa dos för tidigt, utan vänta cirka 4 timmar innan du tar den.

  Om du slutar att använda Bioclavid

  Fortsätt att ta Bioclavid tills behandlingen är avslutad, även om du känner dig bättre. Du behöver varje dos för att bekämpa infektionen. Om några bakterier överlever kan det leda till att infektionen återkommer.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Tillstånd du måste vara observant på:


  Allergiska reaktioner:

  • hudutslag

  • inflammation i blodkärl (vaskulit) som kan ses som röda eller lila, upphöjda prickar på huden, men kan påverka andra delar av kroppen

  • feber, ledvärk, svullna körtlar på hals, i armhålor eller i ljumskar

  • svullnad, ibland av ansikte eller mun (angioödem) som leder till andningsbesvär

  • kollaps.

  → Kontakta omedelbart läkare om du får något av dessa symtom. Sluta ta Bioclavid.


  Inflammation i tjocktarmen

  Inflammation i tjocktarmen som orsakar vattning diarré, vanligtvis med blod och slem, magont och/eller feber.

  → Kontakta läkare så snart som möjligt för råd om du får dessa symtom.


  Mycket vanliga biverkningar

  Dessa kan förekomma hos mer än 1 av 10 personer

  • diarré (hos vuxna).


  Vanliga biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

  • torsk (kandidos – en jästinfektion i slidan, munnen eller hudveck)

  • illamående, speciellt vid intag av höga doser

  → om du drabbas av detta, ta Bioclavid före en måltid

  • kräkningar

  • diarré (hos barn).


  Mindre vanliga biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

  • hudutslag, klåda

  • upphöjda, kliande utslag (nässelfeber)

  • matsmältningsbesvär

  • yrsel

  • huvudvärk.


  Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprover:

  • ökning av vissa substanser (enzymer) som produceras i levern.


  Sällsynta biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

  • hudutslag, som kan bli till blåsor och ser ut som små måltavlor (en mörk prick i mitten omgiven av ett blekare område med en mörk ring runt kanten – erythema multiforme)

  → kontakta omedelbart läkare om du märker några av dessa symtom.


  Sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprover:

  • lågt antal blodkroppar som deltar i koagulering av blodet

  • lågt antal vita blodkroppar.


  Andra biverkningar

  Andra biverkningar har inträffat hos ett mycket litet antal patienter men deras exakta förekomst är okänd.

  • allergiska reaktioner (se ovan)

  • inflammation i tjocktarmen (se ovan)

  • inflammation i hinnorna runt hjärnan och ryggmärgen (aseptisk meningit)

  • inflammation i levern (hepatit)

  • gulsot orsakad av ökningar av bilirubin i blodet (en substans som produceras i levern) som kan göra att huden och ögonvitorna ser gula ut

  • inflammation i njurarna

  • det tar längre tid för blodet att koagulera

  • hyperaktivitet

  • krampanfall (hos personer som tar höga doser av Bioclavid eller som har njurproblem)

  • svart tunga som ser hårig ut

  • fläckar på tänderna (hos barn), går vanligtvis bort med tandborstning.

  • allvarliga hudreaktioner (kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom):

   • ett utbrett utslag med blåsor och flagande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögon och könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom) och en svårare form som orsakar omfattande flagning av huden (mer än 30 % av kroppsytan – toxisk epidermal nekrolys)

   • omfattande röda hudutslag med små blåsor med var (bullös exfoliativ dermatit)

   • ett rött, fjällande utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos).

  Biverkningar som kan visas sig i blod- eller urinprov:

  • svår minskning av antalet vita blodkroppar

  • lågt antal röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

  • kristaller i urinen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Bioclavid ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - De aktiva substanserna är amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 500 mg samt klavulansyra 125 mg.

  - Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, talk, povidon, mikro¬kristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, trietylcitrat, hypromellos, etylcellulosa samt titan¬dioxid (E 171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Off-white, ovala, bikonvexa, med skåra


  Blisterförpackning med 20, 30, 100x1 filmdragerade tabletter.

  Blisterförpackning med 100 filmdragerade tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Sandoz GmbH

  Biochemiestrasse 10,

  A-6250 Kundl,

  Österrike


  Information lämnas av:


  Sandoz A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-07-17


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.