Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Amlodipin Accord Tablett 5mg Blister, 98tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Amlodipin Varunummer: 443793 Apotekets varuid: 36819
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD AMLODIPIN ACCORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Amlodipin Accord innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp mediciner som kallas kalciumantagonister.

  Amlodipin Accord används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp(angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.

  Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Accord genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.

  Amlodipin som finns i Amlodipin Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Amlodipin Accord

  5 mg och 10 mg tabletter
  amlodipin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD AMLODIPIN ACCORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER AMLODIPIN ACCORD
  3. HUR DU ANVÄNDER AMLODIPIN ACCORD
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR AMLODIPIN ACCORD SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD AMLODIPIN ACCORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Amlodipin Accord innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp mediciner som kallas kalciumantagonister.

  Amlodipin Accord används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp(angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.

  Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Accord genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.


  Amlodipin som finns i Amlodipin Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU ANVÄNDER AMLODIPIN ACCORD

  Använd inte Amlodipin Accord

  • om du är allergisk mot amlodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller mot någon annan kalciumantagonist. Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller andningssvårigheter.

  • om du har mycket lågt blodtryck. (hypotoni).

  • om du har en förträngning i aortaklaffen (aortastenos) kardiogen chock (ett tillstånd som innebär att hjärtat inte orkar förse kroppen med tillräckliga mängder blod).

  • om du har hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt.

  Var särskilt försiktig med Amlodipin Accord

  Berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande:

  • hjärtinfarkt under senare tid

  • hjärtsvikt

  • mycket högt blodtryck (hypertensiv kris)

  • leversjukdom

  • om du är äldre och din dos behöver ökas


  Barn och ungdomar

  Amlodipin Accord har inte studerats på barn under 6 år. Amlodipin Accord tabletter bör endast användas för att behandla hypertoni på barn och ungdomar mellan 6 till 17 år (se avsnitt 3).

  För mer information, tala med din läkare.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Amlodipin Accord tabletter kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, som:

  • ketokonzol, itrakonazol (läkemedel mot svamp)

  • ritonavir, indinavir, nelfinavir (så kallade proteashämmare som används för att behandla HIV)

  • rifampicin, erytromycin, klaritomycin (antiobiotikum)

  • hypericum perforatum (Johannesört)

  • verapamil, diltiazem (hjärtmedicin)

  • dantrolen (infusion vid allvarliga störningar på kroppstemperaturen).

  • simvastatin (används för att sänka förhöjda kolesterolnivåer i blodet)


  Amlodipin Accord kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.

  Användning av Amlodipin Accord med mat och dryck

  Om du tar Amlodipin Accord ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av den blodtryckssänkande effekten av Amlopidin Accord.

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Säkerheten för amlopidin under graviditet har inte fastställts. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Amning

  Det är okänt om amlopidin passerar över till bröstmjölk. Om du ammar eller just ska börja amma måste du berätta det för läkaren innan du börjar ta Amlodipin Accord tabletter.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Amlodipin Accord kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Om du mår illa, blir yr eller trött eller får huvudvärk av tabletterna ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kontakta omedelbart din läkare.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU ANVÄNDER AMLODIPIN ACCORD

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderas inledande dos är 5 mg Amlopodin Accord tabletter en gång dagligen. Dosen kan ökas till 10 mg Amlopodin Accord tabletter en gång dagligen.


  Du kan ta läkemedlet före eller efter mat eller dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag med ett glas vatten. Ta inte Amlopodin Accord tillsammans med grapefruktjuice.


  Användning för barn och ungdomar

  Den rekommenderade vanliga startdosen för barn och ungdomar (6–17 år) är 2,5 mg dagligen. Maximal rekommenderad dos är 5 mg dagligen. Amlodipin 2,5 mg är för närvarande inte tillgänglig och 2,5 mg dosen kan inte erhållas med Amlopodin Accord 5 mg eftersom dessa tabletter inte är tillverkade på ett sätt som gör att de kan delas i två lika stora delar.


  Det är viktigt att du tar tabletterna hela tiden. Vänta inte tills tabletterna är slut innan du går till läkaren.

  Om man tar för många tabletter kan blodtrycket bli lågt eller till och med farligt lågt. Du kan känna dig yr, ostadig, svimfärdig eller svag. Om blodtrycket sjunker tillräckligt lågt kan man drabbas av chock. Huden känns då kall och fuktig och man kan bli medvetslös. Sök omedelbar vård om du tagit för stor mängd Amlodipin Accord.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Amlodipin Accord

  Oroa dig inte. Om du glömmer att ta en tablett ska du bara strunta i den dosen. Ta nästa dos i rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dosen.

  Om du slutar att använda Amlodipin Accord

  Läkaren kommer att ange hur länge du ska ta medicinen. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar ta medicinen tidigare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  omedelbart till läkaren om du får någon av följande mycket sällsynta och allvarliga biverkningar när du har tagit detta läkemedel.

  • plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas

  • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

  • svullnad i tunga och svalg som gör det mycket svårt att andas

  • svåra hudreaktioner som kraftiga utslag, nässelutslag, rodnad över hela kroppen, svår klåda, blåsor, hudavflagning och svullnad, inflammerade slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom) eller andra allergiska reaktioner

  • hjärtinfarkt, onormal hjärtfrekvens (puls)

  • inflammation i bukspottkörteln, som kan ge svåra buk- och ryggsmärtor och kraftig sjukdomskänsla.


  Följande vanliga biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar över en vecka ska du kontakta din läkare.


  Vanliga biverkningar som kan drabba upp till 1 av 10 personer:

  • huvudvärk, yrsel, sömnighet (särskilt i början av behandlingen)

  • hjärtklappning (du känner av hjärtslagen)

  • vallningar

  • buksmärtor, illamående

  • svullna anklar (ödem), trötthet.


  Andra biverkningar som rapporterats finns i följande lista. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Mindre vanliga biverkningar som kan drabba upp till 1 av 100 personer:

  • humörsvängningar, ångest, depression, sömnlöshet

  • darrningar, smakförändring, svimning, svaghet

  • domningar eller stickningar i armar och ben, oförmåga att känna smärta

  • synrubbningar, dubbelseende, öronringningar

  • lågt blodtryck

  • nysningar/rinnande näsa på grund av inflammation i nässlemhinnan (rinit)

  • förändrade tarmvanor, diarré, förstoppning, matsmältningsbesvär, muntorrhet, kräkningar

  • håravfall, ökad svettning, kliande hud, röda fläckar på huden, hudmissfärgning

  • urineringsbesvär, ökat urineringsbehov på natten, ökad urineringsfrekvens

  • impotens, obehag från eller förstorade bröst hos män

  • svaghet, smärtor, sjukdomskänsla

  • led- eller muskelsmärtor, muskelkramper, ryggsmärtor

  • viktökning eller viktminskning.


  Sällsynta biverkningar som kan drabba upp till 1 av 10 000 personer:

  • Förvirring


  Mycket sällsynta biverkningar som kan drabba upp till 1 av 10 000 personer:

  • minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar som kan leda till blåmärken eller att man blöder lätt (skador på röda blodkroppar)

  • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

  • en nervrubbning som kan orsaka svaghet, stickningar eller domningar

  • hosta, svullet tandkött

  • uppsvullen buk (gastrit)

  • onormal leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgad hud (gulsot), förhöjda leverenzymer som kan påverka vissa medicinska tester

  • ökad muskeltonus (muskelspänning)

  • inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag

  • ljuskänslighet

  • sjukdomar som kombinerar rigiditet, tremor, och/eller rörelsestörningar


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR AMLODIPIN ACCORD SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg.dat.:/EXP”

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Amlodipin Accord 5 mg:

  Den aktiva substansen är amlodipin. Varje tablett innehåller 5 mg amlodipin (som besilat).

  Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, dinatriumvätecitrat, krospovidon, kroskarmellosnatrium.


  Amlodipin Accord 10 mg:

  Den aktiva substansen är amlodipin. Varje tablett innehåller 10 mg amlodipin (som besilat).

  Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, dinatriumvätecitrat, krospovidon, kroskarmellosnatrium.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Amlodipin Accord 5 mg:

  Vita, ca 6,6 mm runda, bikonvexa tabletter.


  Amlodipin Accord 10 mg:

  Vita, ca 8,5 mm runda, bikonvexa tabletter


  Förpackningsstorlekar

  Blister:

  5 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 och 100 tabletter

  10 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 och 100 tabletter

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Accord Healthcare Limited

  Sage House, 319, Pinner Road,

  North Harrow, Middlesex,

  HA1 4HF, Storbritannien

  Accord Healthcare Limited

  Sage House, 319, Pinner Road,

  North Harrow, Middlesex,

  HA1 4HF, Storbritannien


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014-02-21

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.