Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Advocate® för stora katter Spot-on, lösning 80mg/8mg Dospipett, 3st (0,8ml)

Snabbfakta
Varunummer: 014465 Apotekets varuid: 12578
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För katter som lider av, eller riskerar samtidig infektion med flera parasiter:

  För illrar som lider av, eller riskerar infektion med flera parasiter samtidigt:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning
  Bayer Animal Health GmbH
  D-51368 Leverkusen
  Tyskland


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
  Projensdorfer Str. 324, 241 06 Kiel
  Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Advocate 40 mg / 4 mg spot-on, lösning för små katter och illrar. Advocate 80 mg / 8 mg spot-on, lösning för stora katter. Imidakloprid, moxidektin

  3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Varje dosenhet pipett innehåller:

  Dosenhet

  Imidakloprid

  Moxidektin

  Advocate för små katter (≤ 4 kg) och illrar

  0,4 ml

  40 mg

  4 mg

  Advocate för stora katter (> 4-8 kg)

  0,8 ml

  80 mg

  8 mg

  Hjälpämne: Bensylalkohol, 1 mg/ml butylhydroxytoluen (E 321; som antioxidant)

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  För katter som lider av, eller riskerar samtidig infektion med flera parasiter:

  • behandling och profylax av loppangrepp (Ctenocephalides felis),

  • behandling mot angrepp av öronskabb (Otodectes cynotis),

  • behandling av skabb (Notoedres cati),

  • profylax av hjärtmaskinfektion (Dirofilaria immitis larvstadier L3 och L4),

  • behandling av infektioner med inälvsmaskar (larvstadie L4, outvecklade vuxna och vuxna stadier av Toxocara cati (spolmask) och Ancylostoma tubaeforme) (hakmask).

   Läkemedlet kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk hudreaktion (FAD) orsakad av loppor.

  För illrar som lider av, eller riskerar infektion med flera parasiter samtidigt:

  • behandling och profylax av loppangrepp (Ctenocephalides felis),

  • profylax av hjärtmaskinfektion (Dirofilaria immitis larvstadier L3 och L4).

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Får ej ges till kattungar under 9 veckors ålder.


  Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.


  Till illrar skall inte ”Advocate för stora katter” (0,8 ml) eller ”Advocate för hund” (alla storlekar) användas.


  För hundar, måste motsvarande läkemedel ”Advocate för hund”, som innehåller 100 mg/ml imidakloprid och 25 mg/ml moxidektin, användas.


  Får ej ges till kanariefåglar.

  6. BIVERKNINGAR

  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  • Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

  Läkemedlet kan orsaka övergående klåda hos katt. I sällsynta fall kan den orsaka fet päls, hudrodnad och kräkning. Dessa symtom försvinner utan ytterligare behandling. Läkemedlet kan i sällsynta fall orsaka lokala hypersensitiva reaktioner. Om djuret slickar på applikationsstället efter behandling, har i mycket sällsynta fall neurologiska symtom (mestadels övergående) som ataxi, skakningar, ögonsymtom (dilaterade pupiller, svag pupill reflex, nystagmus), onormal andning, salivering och kräkningar observerats.


  Läkemedlet har bitter smak. Salivation kan emellanåt uppstå om djuret slickat på applikationsstället omedelbart efter behandling. Detta är inte ett tecken på förgiftning och försvinner inom några minuter utan någon behandling. Korrekt applikation minimerar slickande av applikationsstället.


  Läkemedlet kan i mycket sällsynta fall orsaka en känsla vid applikationsstället som resulterar i övergående beteendestörningar såsom tröghet, oro och aptitlöshet.


  I händelse av oavsiktligt oralt intag (via munnen), skall symptomatisk behandling sättas in av veterinär.


  Det finns inget känt motgift. Användande av aktivt kol kan vara fördelaktigt.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Katt, iller.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Endast för utvärtes bruk.


  Appliceras lokalt på huden inom ett begränsat område i nacken för att förhindra att djuret slickar på applikationsstället.


  Doseringsschema för katt:


  Rekommenderad minimidos är 10 mg/kg kroppsvikt imidakloprid och 1,0 mg/kg kroppsvikt moxidektin, vilket motsvarar 0,1 ml/kg kroppsvikt Advocate för katt.


  Behandlingsplanen fastställs av veterinär mot bakgrund av diagnos och lokala smittoförhållanden.

  Kattens vikt
  [kg ]

  Pipettstorlek som skall användas

  Mängd [ml]

  Imidakloprid
  [mg/kg kroppsvikt]

  Moxidektin
  [mg/kg kroppsvikt]

  ≤ 4 kg

  Advocate för små katter

  0,4

  Minst 10

  minst 1

  > 4 – 8 kg

  Advocate för stora katter

  0,8

  10 - 20

  1-2

  > 8 kg

  passande kombination av pipetter


  Behandling och profylax av loppor


  En behandling skyddar mot ytterligare loppangrepp i 4 veckor. Puppor som finns i omgivningen kan fortsätta utvecklas i 6 veckor eller längre efter behandlingen startat, beroende på klimatförhållanden. Därför kan det vara nödvändigt att kombinera Advocate behandling med åtgärder i den omgivande miljön för att bryta loppans livscykel. Detta kan ge en snabbare minskning av mängden loppor i hemmet. Läkemedlet bör ges en gång i månaden när den används som en del av behandling mot allergisk hudreaktion orsakad av loppor.


  Behandling mot angrepp av öronskabb (Otodectes cynotis)


  En enkeldos av läkemedlet appliceras. En ny veterinärundersökning rekommenderas 30 dagar efter behandling eftersom vissa djur kan behöva en andra behandling. Applicera inte direkt i hörselgången.


  Behandling av skabb (Notoedres cati)


  En engångsdos av läkemedlet ska administreras.


  Profylax av hjärtmaskinfektion.


  Katter som vistas eller rest i områden där hjärtmasken förekommer (ej i Sverige för närvarande), kan vara infekterade av vuxna stadier av hjärtmask. Därför skall man beakta råden i avsnittet ”SÄRSKILDA VARNINGAR” innan behandling med läkemedlet påbörjas.


  För att skydda mot hjärtmask, måste läkemedlet appliceras regelbundet med en månads mellanrum under den period av året när myggorna (mellanvärden som bär och överför hjärtmasklarver) är närvarande. Läkemedlet kan ges under hela året eller åtminstone en månad innan risk för myggbett finns. Behandlingen bör fortsätta regelbundet med en månads mellanrum fram till en månad efter att risk för myggbett upphört. För att fastställa en behandlingsrutin, rekommenderas att samma dag eller datum används varje månad. Om man ersätter ett annat hjärtmaskförebyggande läkemedel i ett hjärtmaskförebyggande program, skall första behandlingen med Advocate ges inom en månad från den sista behandlingen av den tidigare medicineringen.


  I områden där hjärtmask inte förekommer bör det inte vara någon risk att katter har hjärtmask. De kan därför behandlas utan speciella försiktighetsåtgärder.


  Spolmask- och hakmaskbehandling


  I områden där hjärtmasken förekommer, minskar behandling en gång i månaden märkbart risken för återinfektion orsakad av spolmask och hakmask. I områden där hjärtmask inte förekommer, kan läkemedlet användas som en del av ett säsongsförebyggande program mot loppor och inälvsmask.


  Doseringsschema för iller:


  En pipett Advocate spot-on, lösning för små katter (0,4 ml) per djur skall administreras.
  Överskrid inte rekommenderad dos.


  Behandlingsschemat bör baseras på den lokala epidemiologiska situationen.


  Behandling och profylax av loppor


  En behandling skyddar mot ytterligare loppangrepp i 3 veckor. Vid stor påfrestning av loppor kan upprepad administrering efter 2 veckor vara nödvändigt.


  Profylax av hjärtmaskinfektion.


  Illrar som vistas eller rest i områden där hjärtmasken förekommer, kan vara infekterade av vuxna stadier av hjärtmask. Därför skall de givna råden under avsnitt ”SÄRSKILDA VARNINGAR” beaktas innan behandling med Advocate.


  För att skydda mot hjärtmask, måste läkemedlet appliceras regelbundet med en månads intervall under den period av året när myggorna (mellanvärden som bär och överför hjärtmasklarver) är närvarande. Läkemedlet kan administreras under hela året eller åtminstone en månad före den första förväntade exponeringen av mygg. Behandlingen skall fortsätta regelbundet med en månads intervall framtill en månad efter senaste mygg-exponeringen.
  I områden där hjärtmask inte förekommer bör det inte vara någon risk att illrar har hjärtmask. De kan därför behandlas utan speciella försiktighetsåtgärder.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Ta ur en pipett ur förpackningen. Håll pipetten upprätt, vrid och dra av huven. Vänd huven och sätt den på pipetten, vrid av och avlägsna förseglingen, se bild.

  Håll pipetten upprätt, dra av huven

  Vänd huven

  Vrid av och avlägsna pipettens försegling

  Dela pälsen i djurets nacke tills huden är synlig. Placera pipettens topp på huden och kläm pipetten kraftigt flera gånger tills innehållet är tömt direkt på huden. Applikation i nacken minimerar möjligheten för djuret att slicka i sig läkemedlet. Appliceras endast på oskadad hud.

  Dela pälsen i kattens nacke

  Applicera i kattens nacke

  Applicering iller

  10. KARENSTID

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 30°C.


  Använd inte detta veterinärmedicinska läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  Särskilda varningar för respektive djurslag:


  Läkemedlets effekt har inte testats hos illrar som väger över 2 kg och därför kan effektens varaktighet vara kortare hos dessa djur.


  Det är osannolikt att kortvarig kontakt med vatten för djuret vid ett eller två tillfällen mellan månatliga behandlingar märkbart minskar effekten av läkemedlet. Däremot kan ofta upprepad schamponering eller bad i vatten efter behandling minska effekten av läkemedlet.


  Resistens hos parasiter mot någon särskild klass av maskmedel kan utvecklas vid frekvent, upprepad användning av maskmedel i den klassen. Därför ska användningen av detta läkemedel baseras på bedömning av varje enskilt fall och på lokal epidemiologisk information om artens rådande känslighet, för att begränsa risken för framtida resistens.

  Användningen av läkemedlet ska samtidigt baseras på säkerställd diagnos av blandinfektion (eller risk för infektion, då profylax tillämpas) (se även avsnitt 4 och 8).


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur


  Behandling av katter som väger mindre än 1 kg och illrar som väger mindre än 0.8 kg skall baseras på risk-nyttabedömning av veterinär.


  Erfarenheten är begränsad av behandling av sjuka och försvagade djur med denna produkt, således bör läkemedlet endast användas för dessa djur baserad på risk-nyttabedömning av veterinär.


  Försiktighet skall iakttagas för att undvika att innehållet i pipetten kommer i kontakt med djurets eller andra djurs ögon eller mun. Låt inte nyligen behandlade djur putsa varandra.

  Oralt upptag av läkemedlet bör förhindras för collies, old english sheepdogs och närbesläktade raser eller blandraser med dessa.


  För att skydda katter och illrar som lever i eller reser till områden där hjärtmask förekommer mot hjärtmasksjukdomar, rekommenderas behandling en gång per månad.


  Exakt diagnos av hjärtmask är svår att ställa. Trots detta rekommenderas att man försöker kontrollera hjärtmaskstatus för samtliga katter och illrar äldre än 6 månader, innanprofylax påbörjas. Hos katt och iller som är infekterad med vuxna stadier av hjärtmask kan profylax med läkemedlet orsaka allvarliga skadliga effekter, inklusive död. Om infektion med vuxna hjärtmaskar diagnostiserats, skall infektionen behandlas i enlighet med befintligt vetenskapligt kunnande.


  Hos vissa kattindivider kan angrepp av Notoedres cati vara svåra. I dessa grava fall är samtidig stödbehandling nödvändig då behandling enbart med detta läkemedel kan vara otillräcklig för att förhindra djurets död.


  Imidakloprid är giftigt för fåglar, särskilt kanariefåglar.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:


  Undvik kontakt med hud, ögon eller mun.
  Intag av mat och dryck samt rökning skall undvikas vid behandlingstillfället.
  Tvätta händerna noggrant efter behandling.
  Undvik direkt kontakt med behandlade djur, tills området där läkemedlet applicerats är torrt.
  Vid oavsiktligt spill på huden, tvätta omedelbart med tvål och vatten.
  Personer med känd överkänslighet mot bensylalkohol, imidakloprid eller moxidektin skall hantera det veterinärmedicinska läkemedlet med försiktighet. I mycket sällsynta fall kan läkemedlet orsaka hudsensibilisering eller övergående hudreaktioner (t.ex. domningar, irritation, eller brännande/stickande känsla).
  I mycket sällsynta fall kan läkemedlet orsaka irritation i luftvägarna hos känsliga individer.


  Om läkemedlet av misstag kommer i ögonen skall ögonen noga spolas med vatten.
  Om hud- eller ögonirritation kvarstår eller om läkemedlet oavsiktligt svalts, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.


  Lösningsmedlet i Advocate kan missfärga eller skada vissa material såsom, läder, textilier, plast eller behandlade ytor. Låt applikationsstället torka innan kontakt med dessa material tillåts.


  Dräktighet och digivning:


  Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och digivning. Laboratoriestudier med antingen imidakloprid eller moxidektin på råtta och kanin har inte givit belägg för teratogena, fetotoxiska eller modertoxiska effekter. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:


  Under behandling med Advocate skall inga andra medel mot parasiter innehållande makrocykliska laktoner användas.


  Inga interaktioner mellan Advocate och rutinmässigt använda veterinärläkemedel, medicinska eller kirurgiska procedurer har observerats.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)


  Upp till 10 gånger rekommenderad dos har tolererats utan skadliga eller oönskade bieffekter hos katt.

  Läkemedlet har administrerats till kattungar med upp till 5 gånger rekommenderad dos varannan vecka med 6 behandlingar utan allvarliga biverkningar. Övergående pupilldilatation, salivering, kräkning och övergående snabb andhämtning har observerats.

  Efter oavsiktligt oralt intag eller överdos kan neurologiska symtom (mestadels övergående) som ataxi, skakningar, ögonsymtom (dilaterade pupiller, svag pupill reflex, nystagmus), onormal andning, salivering och kräkningar uppstå i mycket sällsynta fall.

  Läkemedlet har administrerats till illrar med 5 gånger rekommenderad dos varannan vecka med 4 behandlingar utan tecken på biverkningar eller oönskade kliniska effekter.


  I händelse av oavsiktligt oralt intag, skall symtomatisk behandling sättas in.

  Det finns ingen känd specifik antidot. Användande av aktivt kol kan vara fördelaktigt.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2016-05-20. Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  imidakloprid är verksamt mot såväl larvstadier som vuxna loppor. Lopplarver i djurets omgivning dör efter kontakt med ett djur som behandlats med läkemedlet.


  Förpackningsstorlekar

  0,4 ml och 0,8 ml per pipett

  Blister innehållande 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 eller 42 dospipetter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  België/Belgique/Belgien
  Bayer SA-NV
  J.E. Mommaertslaan 14
  BE–1831 Diegem (Machelen)
  Tel/Tél: +32 2 535 66 54


  Lietuva

  Magnum Veterinaaria AS

  Vae 16

  EE-76401 Laagri

  Tel.: +372 650 1920


  Република България
  Възраждане-Касис ООД
  бул. България 72
  BG Ловеч 5500
  Teл: + 359 68 604 111


  Luxembourg/Luxemburg
  Bayer SA-NV
  J.E. Mommaertslaan 14
  BE–1831 Diegem (Machelen)
  Belgique/Belgien
  Tél/Tel: +32 2 535 66 54


  Česká republika
  BAYER s.r.o.,
  Animal Health
  Siemensova 2717/4
  CZ-155 00 Praha 5
  Tel: +420 2 66 10 14 71


  Magyarország
  Bayer Hungária Kft.
  HU-1123 Budapest
  Alkotás u. 50
  Tel: +36 1 487 4100


  Danmark
  Bayer A/S, Bayer HealthCare
  Animal Health Division
  Arne Jacobsens Allé 13
  DK-2300 København S
  Tlf: +45 4523 5000


  Malta
  Bayer Animal Health GmbH
  DE-51368 Leverkusen
  Germany
  Tel: +49 2173 38 4012


  Deutschland
  Bayer Vital GmbH
  Geschäftsbereich Tiergesundheit
  DE-51368 Leverkusen
  Tel: +49 214 301


  Nederland
  Bayer B.V., Animal Health Division
  Energieweg 1
  NL–3641 RT Mijdrecht
  Tel: +31 297 280 666


  Eesti
  Magnum Veterinaaria AS
  Vae 16
  EE-76401 Laagri
  Tel: +372 650 1920


  Norge
  Bayer AS
  Bayer HealthCare
  Animal Health Division
  Drammensveien 147 B
  NO-0277-Oslo
  Tlf: +47 24 11 18 00


  Ελλάδα
  Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

  Σωρού 18-20

  EL–151 25 Μαρούσι, Αθήνα

  Τηλ: +30 210 6187 500


  PROVET S.A.

  Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων

  Θέση Βραγκό

  EL–193 00 Ασπρόπυργος, Αττική Τηλ: +30 210 5575770-3

  info@provet.gr


  Österreich
  Bayer Austria GmbH
  Geschäftsbereich Tiergesundheit
  Herbststraβe 6-10
  AT-1160 Wien
  Tel: +43 1 71146 2850


  España
  Bayer Hispania, S.L.
  División Sanidad Animal
  Av. Baix Llobregat, 3-5
  ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
  Tel: +34 93 4956500


  Polska

  Bayer Sp. z o.o. Animal Health
  Al. Jerozolimskie 158
  PL-02-326 Warszawa
  Tel: +48 22 572 35 00


  France
  Bayer HealthCare

  Division Animal Health
  13, rue Jean Jaurès
  FR–92807 Puteaux cédex
  Tél: +33 1 49 06 56 00


  Portugal
  Bayer Portugal, Lda.

  Divisão de Saúde Animal

  Rua da Quinta do Pinheiro, 5

  2794-003 Carnaxide

  Tel: +351 21 4172121


  Hrvatska

  BAYER d.o.o.

  Radnička cesta 80

  HR-10000 Zagreb

  Tel.: +385 1 65 99 935


  România
  S.C. Bayer S.R.L.
  Sos. Pipera nr. 42, sector 2
  Bucuresti 020112 - RO
  Tel: +40 21 529 5900


  Ireland
  Bayer Limited, Animal Health Division
  The Atrium
  Blackthorn Road
  IE - Dublin 18
  Tel: +353 1 2999313


  Slovenija
  Bayer d.o.o.
  Bravničarjeva 13
  SI-1000 Ljubljana
  Tel: +386 1 5814 451


  Ísland
  Icepharma hf.
  Lynghálsi 13
  IS-110 Reykjavík
  Sími: +354 540 8000


  Slovenská republika
  BAYER s.r.o.,
  Animal Health
  Siemensova 2717/4
  CZ-155 00 Praha 5
  Česká republika
  Tel: +420 2 66 10 14 71


  Italia
  Bayer S.p.A.
  Viale Certosa, 130
  IT-20156 Milano
  Tel: +39 02 3978 1


  Suomi/Finland
  Orion Oyj
  ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET
  Tengströminkatu 8, PL/PB 425
  FI-20101 Turku/Åbo
  Puh/Tel: +358 10 4261


  Κύπρος
  ACTIVET Ltd.

  Αντρέα Μιαούλη 50

  CY-2415 Έγκωμη, Λευκωσία

  Τηλ: +357-22-591918


  Sverige
  Bayer A/S, Bayer HealthCare
  Animal Health Division
  Arne Jacobsens Allé 13
  DK-2300 Köpenhamn S
  Danmark
  Tel: +46 (0)8-580 223 00


  Latvija
  Magnum Veterinaaria AS
  Vae 16
  EE-76401 Laagri
  Tel: +372 650 1920


  United Kingdom
  Bayer plc, Animal Health Division,
  Bayer House,
  Strawberry Hill,
  Newbury,
  Berkshire RG14 1JA-UK
  Tel: +44 1635 563000


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.