Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Advocate® för stora hundar Spot-on, lösning 250mg/62,5mg Dospipett, 3st (2,5ml)

Snabbfakta
Varunummer: 014527 Apotekets varuid: 15276
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För hundar som lider av, eller riskerar samtidig infektion med flera parasiter:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning
  Bayer Animal Health GmbH
  D-51368 Leverkusen
  Tyskland


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
  Projensdorfer Str. 324, 241 06 Kiel
  Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Advocate 40 mg / 10 mg spot-on, lösning för små hundar, Advocate 100 mg / 25 mg spot-on, lösning för medelstora hundar, Advocate 250 mg / 62,5 mg spot-on, lösning för stora hundar, Advocate 400 mg / 100 mg spot-on, lösning för mycket stora hundar, imidakloprid, moxidektin

  3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Varje dosenhet pipett innehåller:

  Dosenhet

  Imidakloprid

  Moxidektin

  Advocate för små hundar (≤ 4 kg)

  0,4 ml

  40 mg

  10 mg

  Advocate för medelstora hundar
  (>4-10 kg)

  1,0 ml

  100 mg

  25 mg

  Advocate för stora hundar
  (>10-25 kg)

  2,5 ml

  250 mg

  62,5 mg

  Advocate för mycket stora hundar (>25-40 kg)

  4,0 ml

  400 mg

  100 mg

  Hjälpämne: Bensylalkohol, 1 mg/ml butylhydroxytoluen (E 321; som antioxidant)

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  För hundar som lider av, eller riskerar samtidig infektion med flera parasiter:

  • behandling och profylax av loppangrepp (Ctenocephalides felis),

  • behandling av pälsätande löss (Trichodectes canis),

  • behandling mot angrepp av öronskabb (Otodectes cynotis), rävskabb (orsakad av Sarcoptes scabiei var. canis), demodikos (orsakad av Demodex canis),

  • profylax av hjärtmaskinfektion (Dirofilaria immitis larvstadier L3 och L4),

  • behandling av cirkulerande mikrofilarier (Dirofilaria immitis),

  • behandling av kutan dirofilarios (hudmask) (vuxna stadier av Dirofilaria repens),

  • profylax mot kutan dirofilarios (hudmask) (larvstadie L3 av Dirofilaria repens),

  • reduktion av cirkulerande mikrofilarier (Dirofilaria repens),

  • profylax mot angiostrongylos (larvstadie L4 och outvecklade vuxna stadier av Angiostrongylus vasorum),

  • behandling av Angiostrongylus vasorum och Crenosoma vulpis,

  • profylax mot Spirocerca lupi,

  • behandling av infektioner med inälvsmask (larvstadie L4, outvecklade vuxna och vuxna stadier av Toxocara canis (spolmask), Ancylostoma caninum (hakmask) och Uncinaria stenocephala (hakmask), vuxna stadier av Toxascaris leonina (spolmask) och Trichuris vulpis (piskmask)).
   Läkemedlet kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk hudreaktion (FAD) orsakad av loppor.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Får ej ges till valpar under 7 veckors ålder.


  Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.


  Skall inte ges till hundar med hjärtmaskinfektion (D. immitis) i klass 4 eftersom läkemedlets säkerhet inte har utvärderats hos denna djurgrupp.


  För katter, måste motsvarande läkemedel ”Advocate för katt”, som innehåller 100 mg/ml imidakloprid och 10 mg/ml moxidektin, användas.


  För illrar skall inte ”Advocate för hund” användas. Endast ”Advocate för små katter och illrar” (0,4 ml) får användas.


  Får ej ges till kanariefåglar.

  6. BIVERKNINGAR

  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  • Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

  Läkemedlet kan orsaka övergående klåda hos hund. I sällsynta fall kan den orsaka fet päls, hudrodnad och kräkning. Dessa symtom försvinner utan ytterligare behandling. Läkemedlet kan i sällsynta fall orsaka lokala hypersensitiva reaktioner. Om djuret slickar på applikationsstället efter behandling, kan neurologiska symtom (mestadels övergående) som ataxi, skakningar, ögonsymtom (dilaterade pupiller, svag pupill reflex, nystagmus), onormal andning, salivering och kräkningar observeras i mycket sällsynta fall.


  Läkemedlet har bitter smak. Salivation kan emellanåt uppstå om djuret slickat på applikationsstället omedelbart efter behandling. Detta är inte ett tecken på förgiftning och försvinner inom några minuter utan någon behandling. Korrekt applikation minimerar slickande av applikationsställena.


  Läkemedlet kan i mycket sällsynta fall orsaka en känsla vid applikationsstället som resulterar i övergående beteendestörningar såsom tröghet, oro och aptitlöshet.


  En fältstudie har visat att hos hjärtmaskpositiva (D. immitis) hundar med mikrofilaremi finns risk för svåra respiratoriska symtom (hosta, takypné och andnöd) som kan kräva omedelbar veterinärmedicinsk behandling. I studien var dessa reaktioner vanliga (sågs hos 2 av 106 behandlade hundar). Gastrointestinala symtom (kräkningar, diarré, aptitlöshet) och letargi är också vanliga biverkningar efter behandling av sådana hundar.


  I händelse av oavsiktligt oralt intag (via munnen), skall symptomatisk behandling sättas in av veterinär.
  Det finns inget känt motgift. Användande av aktivt kol kan vara fördelaktigt.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Endast för utvärtes bruk.
  Appliceras lokalt på huden mellan skulderbladen.


  Doseringsschema:


  Rekommenderad minimidos är 10 mg/kg kroppsvikt imidakloprid och 2,5 mg/kg kroppsvikt moxidektin, vilket motsvaras 0,1 ml/kg kroppsvikt Advocate för hund.


  Behandlingsplanen fastställs av veterinär mot bakgrund av diagnos och lokala smittoförhållanden.

  Hundens vikt
  [kg ]

  Pipettstorlek som skall användas

  Mängd [ml]

  Imidakloprid
  [mg/kg kroppsvikt]

  Moxidektin
  [mg/kg kroppsvikt]

  ≤ 4 kg

  Advocate för små hundar

  0,4

  Minst 10

  minst 2,5

  > 4–10 kg

  Advocate för medelstora hundar

  1,0

  10–25

  2,5–6,25

  > 10–25 kg

  Advocate för stora hundar

  2,5

  10–25

  2,5–6,25

  > 25–40 kg

  Advocate för mycket stora hundar

  4,0

  10–16

  2,5–4

  > 40 kg

  passande kombination av pipetter

  Behandling och profylax av loppor


  En behandling skyddar mot ytterligare loppangrepp i 4 veckor. Puppor som finns i omgivningen kan fortsätta utvecklas i 6 veckor eller längre efter behandlingen startat, beroende på klimatförhållanden. Därför kan det vara nödvändigt att kombinera Advocate behandling med åtgärder i den omgivande miljön för att bryta loppans livscykel. Detta kan ge en snabbare minskning av mängden loppor i hemmet. Läkemedlet bör ges en gång i månaden när den används som en del av behandling mot allergisk hudreaktion orsakad av loppor.


  Behandling av pälsätande löss (Trichodectes canis)


  En engångsdos ska administreras. Det rekommenderas ytterligare en veterinärundersökning 30 dagar efter behandlingen eftersom vissa djur behöver en andra behandling.


  Behandling mot angrepp av öronskabb (Otodectes cynotis)


  En enkeldos av läkemedlet appliceras. Löst sittande smuts och hudflagor skall försiktigt avlägsnas från den yttre hörselgången vid behandlingen. En ny veterinärundersökning rekommenderas 30 dagar efter behandling eftersom vissa djur kan behöva en andra behandling. Applicera inte direkt i hörselgången.


  Behandling av Rävskabb (orsakad av Sarcoptes scabiei var, canis)


  En enkeldos appliceras 2 gånger med 4 veckors mellanrum.


  Behandling av Demodikos (orsakad av Demodex canis)


  En enkeldos applicerad var 4:e vecka under 2 till 4 månader är effektivt mot Demodex canis och leder till en märkbar förbättring av symtomen speciellt vid milda till måttfulla fall. Särskilt svåra fall kan kräva en längre och mer frekvent behandling. För att uppnå bästa möjliga resultat vid dessa svåra fall kan, efter bedömning av veterinären, Advocate appliceras en gång i veckan under en längre tid. Vid samtliga fall är det nödvändigt att behandlingen fortsätter tills hudavskrapningar är negativa under åtminstone 2 på varandra följande månatliga tillfällen. Behandlingen skall avbrytas hos hundar som inte visar någon förbättring eller svarar på kvalsterräkning efter 2 månaders behandling. Alternativ behandling skall administreras. Rådfråga din veterinär.


  Demodikos är en sjukdom som kan ha flera orsaker och därför rekommenderas att man också behandlar eventuellt bakomliggande sjukdomar på lämpligt vis.


  Profylax av hjärtmaskinfektion (D. immitis) och kutan dirofilarios (D. repens)


  Hundar som vistas eller rest i områden där hjärtmasken förekommer (ej i Sverige för närvarande), kan vara infekterade av vuxna stadier av hjärtmask. Därför skall man beakta råden i avsnittet ”SÄRSKILDA VARNINGAR” innan behandling med läkemedlet påbörjas.


  För att skydda mot hjärtmask och kutan dirofilarios, måste läkemedlet appliceras regelbundet med en månads mellanrum under den period av året när myggorna (mellanvärden som bär och överför D. immitis och D. repens-larver) är närvarande. Läkemedlet kan ges under hela året eller åtminstone en månad innan risk för myggbett finns. Behandlingen bör fortsätta regelbundet med en månads mellanrum fram till en månad efter att risk för myggbett upphört. För att fastställa en behandlingsrutin, rekommenderas att samma dag eller datum används varje månad. Om man ersätter ett annat hjärtmaskförebyggande läkemedel i ett hjärtmaskförebyggande program, skall första behandlingen med Advocate ges inom 1 månad från den sista behandlingen av den tidigare medicineringen.


  I områden där hjärtmask inte förekommer bör det inte vara någon risk att hundar har hjärtmask. De kan därför behandlas utan speciella försiktighetsåtgärder.


  Behandling av mikrofilarier (D. immitis)


  Advocate ska administreras en gång i månaden under två månader i följd.


  Reduktion av mikrofilarier (D. repens)


  Läkemedlet skall administreras en gång i månaden under fyra efterföljande månader. Effekt mot vuxna maskar har inte påvisats. Vuxna maskar kan eventuellt fortsätta att producera mikrofilarier.


  Behandling och profylax av Angiostrongylus vasorum


  En engångsdos ska administreras. Det rekommenderas ytterligare en veterinärundersökning 30 dagar efter behandlingen eftersom vissa djur behöver en andra behandling.
  Regelbunden applicering var 4:e vecka i områden där Angiostrongylus vasorum förekommer, förebygger angiostrongylos och etablerad infektion med Angiostrongylus vasorum.


  Behandling av Crenosoma vulpis


  En engångsdos ska administreras.


  Profylax mot Spirocerca lupi:


  Läkemedlet ska administreras en gång i månaden.


  Spol-, hak- och piskmaskbehandling


  I områden där hjärtmasken förekommer, minskar behandling en gång i månaden märkbart risken för återinfektion orsakad av spolmask, hakmask och piskmask. I områden där hjärtmasken inte förekommer, kan läkemedlet användas som en del av ett säsongsförebyggande program mot loppor och inälvsmask.


  Studier har visat att månatlig behandling av hundar skyddar mot infektioner orsakade av Uncinaria stenocephala (hakmask).

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Ta ur en pipett ur förpackningen. Håll sedan pipetten upprätt, vrid och dra av huven. Vänd huven och använd den att vrida av och avlägsna pipettens försegling, se bild.

  Håll pipetten upprätt, dra av huven

  Vänd huven

  Vrid av och avlägsna pipettens försegling

  För hundar upp till 25 kg:


  Hunden skall stå upp, dela pälsen mellan skulderbladen så att huden blir synlig. Appliceras om möjligt endast på oskadad hud. Placera pipettens topp på huden och kläm pipetten kraftigt flera gånger tills innehållet är tömt direkt på huden.

  Applicera mellan skulderbladen

  För hundar över 25 kg:


  För att underlätta applikationen skall hunden stå upp. Pipettens hela innehåll appliceras jämnt på tre eller fyra ställen längs ovansidan av hundens rygg, från mellan skulderbladen till svansroten. Dela pälsen vid varje ställe så att huden blir synlig. Appliceras om möjligt endast på oskadad hud. Placera pipettens topp på huden och kläm försiktigt för att fördela pipettens innehåll direkt på huden. Undvik att applicera för mycket av lösningen på något ställe eftersom detta kan orsaka att en del av lösningen rinner utmed hundens sidor.

  Applicera längs hundens rygg

  10. KARENSTID

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 30°C.


  Använd inte detta veterinärmedicinska läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  Särskilda varningar för respektive djurslag:


  Det är osannolikt att kortvarig kontakt med vatten för djuret vid ett eller två tillfällen mellan månatliga behandlingar signifikant reducerar effekten av läkemedlet. Däremot, kan frekvent schamponering eller bad i vatten efter behandling minska effekten av läkemedlet


  Resistens hos parasiter mot någon särskild klass av maskmedel kan utvecklas vid frekvent, upprepad användning av maskmedel i den klassen. Därför ska användningen av detta läkemedel baseras på bedömning av varje enskilt fall och på lokal epidemiologisk information om artens rådande känslighet, för att begränsa risken för framtida resistens.

  Användningen av läkemedlet ska samtidigt baseras på säkerställd diagnos av blandinfektion (eller risk för infektion, då profylax tillämpas) (se även avsnitt 4 och 8).


  Läkemedlet har inte uppvisat adulticidal effekt mot D. repens.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:


  Behandling av djur som väger mindre än 1 kg skall baseras på risk-nytta bedömning av veterinär.


  Erfarenheten är begränsad av behandling av sjuka och försvagade djur med denna produkt, således bör läkemedlet endast användas för dessa djur baserad på risk/nytta-bedömning av veterinär.


  Försiktighet skall iakttagas för att undvika att innehållet i pipetten kommer i kontakt med djurets eller andra djurs ögon eller mun. Låt inte nyligen behandlade djur putsa varandra. När läkemedlet applicerats på 3 till 4 olika ställen, skall man vara uppmärksam så inte djuret slickar på applikationsställena.


  Detta läkemedel innehåller moxidektin (en makrocyklisk lakton), därför skall särskild försiktighet tagas till collies, old english sheepdogs och närbesläktade raser eller blandraser med dessa, så att läkemedlet administreras korrekt såsom beskrivs under avsnittet ”ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING”. Särskilt skall oralt upptag av läkemedlet till det behandlade djuret och/eller andra djur i nära kontakt förhindras.


  Advocate får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer: moxidektin är mycket giftigt för vattenorganismer. Hundar skall inte tillåtas simma i vattendrag förrän tidigast 4 dagar efter behandling.


  Säkerheten hos läkemedlet har endast utvärderats hos hundar med hjärtmasksjukdom (D. immitis) klass 1 och 2 i laboratoriestudier och hos ett fåtal hundar i klass 3 i en fältstudie. Därför skall användning hos hundar med tydliga eller svåra sjukdomssymtom baseras på en noggrann nytta/riskbedömning av ansvarig veterinär.


  Fastän experimentella studier på överdosering har visat att läkemedlet kan ges utan risk till hundar infekterade med vuxna hjärtbandmaskar, har den ingen effekt mot vuxna hjärtmaskar. Därför rekommenderas att alla hundar från 6 månaders ålder och äldre, som lever i områden där hjärtmask förekommer, testas för förekomst av infektion av vuxna hjärtmaskar innan behandling med läkemedlet påbörjas. På veterinärs bedömning ska infekterade hundar behandlas med adulticidal terapi för borttagande av vuxna hjärtmaskar. Säkerheten med Advocate har inte utvärderats när det getts samma dag som adulticidal terapi.


  Imidakloprid är giftigt för fåglar, särskilt kanariefåglar.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:


  Undvik kontakt med hud, ögon eller mun.
  Intag av mat och dryck samt rökning skall undvikas vid behandlingstillfället.
  Tvätta händerna noggrant efter behandling.
  Undvik direkt kontakt med behandlade djur, tills området där läkemedlet applicerats är torrt.
  Vid oavsiktligt spill på huden, tvätta omedelbart med tvål och vatten.
  Personer med känd överkänslighet mot bensylalkohol, imidakloprid eller moxidektin skall hantera det veterinärmedicinska läkemedlet med försiktighet. I mycket sällsynta fall kan läkemedlet orsaka hudsensibilisering eller övergående hudreaktioner (t.ex. domningar, irritation, eller brännande/stickande känsla).
  I mycket sällsynta fall kan läkemedlet orsaka irritation i luftvägarna hos känsliga individer.


  Om läkemedlet av misstag kommer i ögonen skall ögonen noga spolas med vatten.
  Om hud- eller ögonirritation kvarstår eller om läkemedlet oavsiktligt svalts, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.


  Lösningsmedlet i Advocate kan missfärga eller skada vissa material såsom, läder, textilier, plast eller behandlade ytor. Låt applikationsstället torka innan kontakt med dessa material tillåts.


  Dräktighet och digivning:


  Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och digivning. Laboratoriestudier med antingen imidakloprid eller moxidektin på råtta och kanin har inte givit belägg för teratogena, fetotoxiska eller modertoxiska effekter. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:


  Under behandling med Advocate skall inga andra medel mot parasiter innehållande makrocykliska laktoner användas.


  Inga interaktioner mellan Advocate och rutinmässigt använda veterinärläkemedel, medicinska eller kirurgiska procedurer har observerats.


  Säkerheten med Advocate har inte utvärderats när det getts samma dag som adulticidal terapi för borttagande av vuxna hjärtmaskar.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):


  Upp till 10 gånger rekommenderad dos har tolererats utan skadliga eller oönskade bieffekter hos vuxna hundar. Fem gånger den rekommenderade minimumdosen applicerad med veckovisa intervall under 17 veckor har undersökts hos hundar äldre än 6 månader och tolererades utan tecken på biverkningar eller oönskade kliniska tecken.

  Läkemedlet har administrerats till valpar med upp till 5 gånger rekommenderad dos varannan vecka med 6 behandlingar utan allvarliga biverkningar. Övergående pupilldilatation, salivering, kräkning och övergående snabb andhämtning har observerats.

  Efter oavsiktligt oralt intag eller överdos kan neurologiska symtom (mestadels övergående) som ataxi, skakningar, ögonsymtom (dilaterade pupiller, svag pupill reflex, nystagmus), onormal andning, salivering och kräkningar uppstå i mycket sällsynta fall.

  Ivermektin-känsliga collies tolererade upp till 5 gånger den rekommenderade dosen upprepad med månadsvisa intervall utan några bieffekter men säkerheten vid applicering med veckovisa intervall har inte undersökts hos ivermektin-känsliga collies. När 40 % av dosen gavs oralt observerades svåra neurologiska tecken. Oraladministration av 10 % av den rekommenderade dosen gav inte några skadliga effekter.

  Hundar som är infekterade med vuxna hjärtmaskar tolererade upptill 5 gånger rekommenderad dos varannan vecka med 3 behandlingar utan några skadliga effekter.


  I händelse av oavsiktligt oralt intag, skall symptomatisk behandling sättas in.

  Det finns ingen känd specifik antidot. Användande av aktivt kol kan vara fördelaktigt.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2016-05-20. Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  imidakloprid är verksamt mot såväl larvstadier som vuxna loppor. Lopplarver i djurets omgivning dör efter kontakt med ett djur som behandlats med läkemedlet.


  Förpackningsstorlekar

  0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml och 4,0 ml per pipett

  Blister innehållande 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 eller 42 dospipetter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  België/Belgique/Belgien
  Bayer SA-NV
  J.E. Mommaertslaan 14
  BE–1831 Diegem (Machelen)
  Tel/Tél: +32 2 535 66 54

  Lietuva
  Magnum Veterinaaria AS
  Vae 16
  EE-76401 Laagri
  Tel: +372 650 1920


  Република България
  Възраждане-Касис ООД
  бул. България 72
  BG Ловеч 5500
  Teл: + 359 68 604 111

  Luxembourg/Luxemburg
  Bayer SA-NV
  J.E. Mommaertslaan 14
  BE–1831 Diegem (Machelen)
  Belgique/Belgien
  Tél/Tel: +32 2 535 66 54


  Česká republika
  BAYER s.r.o.,
  Animal Health
  Siemensova 2717/4
  CZ-155 00 Praha 5
  Tel: +420 2 66 10 14 71

  Magyarország
  Bayer Hungária Kft.
  HU-1123 Budapest
  Alkotás u. 50
  Tel: +36 1 487 4100

  Danmark
  Bayer A/S, Bayer HealthCare
  Animal Health Division
  Arne Jacobsens Allé 13
  DK-2300 København S
  Tlf: +45 4523 5000

  Malta
  Bayer Animal Health GmbH
  DE-51368 Leverkusen
  Germany
  Tel: +49 2173 38 4012

  Deutschland
  Bayer Vital GmbH
  Geschäftsbereich Tiergesundheit
  DE-51368 Leverkusen
  Tel: +49 214 301

  Nederland
  Bayer B.V., Animal Health Division
  Energieweg 1
  NL–3641 RT Mijdrecht
  Tel: +31 297 280 666

  Eesti
  Magnum Veterinaaria AS
  Vae 16
  EE-76401 Laagri
  Tel: +372 650 1920

  Norge
  Bayer AS
  Bayer HealthCare
  Animal Health Division
  Drammensveien 147 B
  NO-0277-Oslo
  Tlf: +47 24 11 18 00

  Ελλάδα
  Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

  Σωρού 18-20

  EL–151 25 Μαρούσι, Αθήνα

  Τηλ: +30 210 6187 500


  PROVET S.A.

  Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων

  Θέση Βραγκό

  EL–193 00 Ασπρόπυργος, Αττική

  Τηλ: +30 210 5575770-3

  info@provet.gr

  Österreich
  Bayer Austria GmbH
  Geschäftsbereich Tiergesundheit
  Herbststraβe 6-10
  AT-1160 Wien
  Tel: +43 1 71146 2850

  España

  Bayer Hispania, S.L.

  División Sanidad Animal

  Av. Baix Llobregat, 3-5

  ES-08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

  Tel: +34 93 4956500

  Polska

  Bayer Sp. z o.o. Animal Health
  Al. Jerozolimskie 158
  PL-02-326 Warszawa
  Tel: +48 22 572 35 00

  France

  Bayer HealthCare

  Division Animal Health

  13, rue Jean Jaurès FR–92807 Puteaux Cedex

  Tél: +33 1 49 06 56 00

  Portugal

  Bayer Portugal, Lda.

  Divisão de Saúde Animal

  Rua da Quinta do Pinheiro, 5

  2794-003 Carnaxide

  Tel: +351 21 4172121

  Hrvatska

  BAYER d.o.o.

  Radnička cesta 80

  HR-10000 Zagreb

  Tel.: +385 1 65 99 935

  România
  S.C. Bayer S.R.L.
  Sos. Pipera nr. 42, sector 2
  Bucuresti 020112 - RO
  Tel: +40 21 529 5900

  Ireland
  Bayer Limited, Animal Health Division
  The Atrium
  Blackthorn Road
  IE - Dublin 18
  Tel: +353 1 2999313

  Slovenija
  Bayer d.o.o.
  Bravničarjeva 13
  SI-1000 Ljubljana
  Tel: +386 1 5814 451

  Ísland
  Icepharma hf.
  Lynghálsi 13
  IS-110 Reykjavík
  Sími: +354 540 8000

  Slovenská republika
  BAYER s.r.o.,
  Animal Health
  Siemensova 2717/4
  CZ-155 00 Praha 5
  Česká republika
  Tel: +420 2 66 10 14 71

  Italia
  Bayer S.p.A.
  Viale Certosa, 130
  IT-20156 Milano
  Tel: +39 02 3978 1

  Suomi/Finland
  Orion Oyj
  ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET
  Tengströminkatu 8, PL/PB 425
  FI-20101 Turku/Åbo
  Puh/Tel: +358 10 4261

  Κύπρος
  ACTIVET Ltd.

  Αντρέα Μιαούλη 50

  CY-2415 Έγκωμη, Λευκωσία

  Τηλ: +357-22-591918

  Sverige
  Bayer A/S, Bayer HealthCare
  Animal Health Division
  Arne Jacobsens Allé 13
  DK-2300 Köpenhamn S
  Danmark
  Tel: +46 (0)8-580 223 00

  Latvija
  Magnum Veterinaaria AS
  Vae 16
  EE-76401 Laagri
  Tel: +372 650 1920

  United Kingdom
  Bayer plc, Animal Health Division,
  Bayer House,
  Strawberry Hill,
  Newbury,
  Berkshire RG14 1JA-UK
  Tel: +44 1635 563000


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.