Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Addex®-Kalium Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2mmol/ml Injektionsflaska, 10x10ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Kaliumhydroxid, dikaliumfosfattrihydrat Varunummer: 490292 Apotekets varuid: 12870
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Addex-Kalium är och vad det används för

  Addex-Kalium är ett koncentrat till infusionsvätska som ges av sjukvårdspersonal som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Den tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolytlösningar som används vid elektrolytbrist. Addex-Kalium används vid kaliumbrist och pågående kaliumförluster, t.ex. då du får vätska eller näring via dropp.

  Kaliumhydroxid och dikaliumfosfattrihydrat som finns i Addex-Kalium kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Addex-Kalium

  2 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
  kaliumhydroxid och dikaliumfosfattrihydrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Addex-Kalium är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Kalium
  3. Hur du ges Addex-Kalium
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Addex-Kalium ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Addex-Kalium är och vad det används för

  Addex-Kalium är ett koncentrat till infusionsvätska som ges av sjukvårdspersonal som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Den tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolytlösningar som används vid elektrolytbrist. Addex-Kalium används vid kaliumbrist och pågående kaliumförluster, t.ex. då du får vätska eller näring via dropp.


  Kaliumhydroxid och dikaliumfosfattrihydrat som finns i Addex-Kalium kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Kalium

  Du ska inte ges Addex-Kalium

  • om du är allergisk mot kaliumhydroxid eller dikaliumfosfattrihydrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har höga nivåer av kalium i blodet, t.ex. vid nedsatt njurfunktion, chocktillstånd eller uttorkning. Sjukvårdspersonalen kontrollerar detta.

  Varningar och försiktighet

  Läkemedlet måste spädas före användning.


  Addex-Kalium skall användas med försiktighet vid

  • nedsatt njurfunktion,

  • onormalt låg urinproduktion,

  • uttorkning.

  Sjukvårdspersonalen kontrollerar detta.


  Addex-Kalium höjer osmolaliteten (antalet lösta molekyler) i infusionslösningen och kan öka risken för tromboflebit (inflammation i ett ytligt blodkärl). Tala med läkare eller sjuksköterska om du upplever rodnad och smärta i närheten av stället där du fick droppet.


  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Addex-Kalium.

  Andra läkemedel och Addex-Kalium

  Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Inga kända risker vid rekommenderade doser.

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du ges detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga kända effekter.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du ges Addex-Kalium

  Du kommer vanligtvis att få detta läkemedel på sjukhus genom dropp i ett blodkärl (intravenös infusion) efter det att lösningen är utspädd. Infusionshastigheten och mängden lösning som du får beror på dina behov, den sjukdom som behandlas och den maximala dygnsdosen. Din läkare kommer att avgöra vad som är rätt dos för dig.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Då givna doseringsanvisningar följts har inga biverkningar av Addex-Kalium rapporterats.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Addex-Kalium ska förvaras

  Sjukvårdspersonalen är ansvariga för förvaring av Addex-Kalium och eventuellt avfall. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är kaliumhydroxid och dikaliumfosfattrihydrat.

  • Övriga innehållsämnen är koncentrerad ättiksyra och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Addex-Kalium är en steril, klar lösning. Den levereras i ampuller eller injektionsflaskor av plast.

  Förpackningsstorlek: ampull 20 x 10 ml, injektionsflaska 10 x 10 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av försäljningstillstånd

  Fresenius Kabi AB

  SE-751 74 Uppsala


  Tillverkare

  Fresenius Kabi Norge AS

  NO-1753 Halden


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-12-12


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.