Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Aciclovir Ranbaxy Tablett 400mg Blister, 70tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Aciklovir Varunummer: 004059 Apotekets varuid: 18857
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Aciclovir Ranbaxy är och vad det används för

  Aciclovir Ranbaxy innehåller aciklovir och tillhör en grupp läkemedel som är effektiva mot virusinfektioner.

  Aciclovir Ranbaxy används

  Aciclovir som finns i Aciclovir Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Aciclovir Ranbaxy

  200 mg, 400 mg, 800 mg tabletter
  aciklovir

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Aciclovir Ranbaxy är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir Ranbaxy
  3. Hur du tar Aciclovir Ranbaxy
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Aciclovir Ranbaxy ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Aciclovir Ranbaxy är och vad det används för

  Aciclovir Ranbaxy innehåller aciklovir och tillhör en grupp läkemedel som är effektiva mot virusinfektioner.

  Aciclovir Ranbaxy används

  • mot infektioner orsakade av herpes simplex-virus i hud eller slemhinnor t.ex. förkylningsblåsor och genital herpes (exklusive herpes simplex-virus hos nyfödda och hos barn med nedsatt immunförsvar med svår herpes simplex virusinfektion).

  • som förebyggande behandling av herpes simplex-infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar.

  • för behandling av bältros och vattenkoppor.

  Aciclovir som finns i Aciclovir Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir Ranbaxy

  Ta inte Aciclovir Ranbaxy

  • om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


  Varningar och försiktighet

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Aciclovir Ranbaxy.

  • om du har problem med njurarna

  • om du är äldre

  • om du tidigare har behandlats med aciclovir och det inte har hjälpt.

  Informera din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om ovanstående gäller dig.

  Barn

  Aciklovir tabletter används främst för behandling av icke-allvarliga hud- och slemhinneinfektioner orsakade av herpes simplex virus (HSV). Ditt barns läkare kan rekommendera aciklovir för infusion vid behandling av neonatal HSV och svår HSV infektion, om ditt barns immunförsvar är nedsatt.


  Andra läkemedel och Aciclovir Ranbaxy

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Särskilt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel.

  • Probenecid (används för behandling av gikt och tillsammans med andra antibiotika för behandling av allvarliga infektioner)

  • Cimetidin (används för att behandla magsår)

  • Mykofenolatmofetil (för att dämpa immunförsvaret hos patienter som genomgått transplantation)

  • Teofyllin (används vid astma och andra andningsbesvär).

  Aciclovir Ranbaxy med mat och dryck

  Aciclovir Ranbaxy kan tas med eller utan mat. Om du tar höga doser av aciklovir, om du är äldre eller om du har problem med njurarna, bör du dricka mycket vatten för att förebygga risken för njurskador.


  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är inte känt om Aciclovir Ranbaxy påverkar din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Vissa biverkningar som dåsighet eller sömnighet och yrsel kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga. Undvik att framföra fordon eller använda maskiner innan du vet hur du påverkas av Aciclovir Ranbaxy.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Aciclovir Ranbaxy

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Aciclovir Ranbaxy tabletter kan lösas i 50 ml vatten före intag eller sväljas hela med lite vatten.


  Dosering

  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för Dig. Den första dosen bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.

  Rekommenderad dos är följande, men din läkare kan besluta att justera dosen och behandlingstiden beroende på ditt tillstånd, särskilt om kroppens naturliga förmåga att bekämpa infektioner är nedsatt.

  Om du får ett nytt utbrott av herpes virusinfektion medan du tar aciklovir, kontakta din läkare.


  Vuxna:

  Behandling av herpes simplexinfektioner:

  200 mg aciklovir 5 gånger dagligen, cirka var 4:e timme under den vakna delen av dygnet. Påbörja behandlingen så snart tecken på symtomen uppkommer. Behandlingstiden är vanligtvis 5 dagar, men kan vid svåra infektioner förlängas.

  Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt upptag från mag-tarmkanalen kan dosen dubbleras till 400 mg eller alternativt kan intravenös behandling övervägas.


  Förebyggande behandling mot återkommande herpes simplexinfekton

  200 mg aciklovir 4 gånger dagligen, var 6:e timme.

  Eller

  400 mg aciklovir 2 gånger dagligen, var 12:e timme. Använd inte det här läkemedlet längre än 6-12 månader åt gången utan att först diskutera med din läkare om du fortfarande behöver ta det.


  Förebyggande behandling mot herpes simplexinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar:

  200 mg aciklovir 4 gånger dagligen, var 6:e timme.

  Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt upptag från mag-tarmkanalen kan dosen dubbleras till 400 mg. Behandlingen bör pågå så länge det finns en infektionsrisk.

  Alternativt kan intravenös behandling övervägas.


  Behandling av vattkoppor och bältros

  Vanlig dosering är 800 mg aciklovir 5 gånger dagligen, var 4:e timme under den vakna delen av dygnet, under 7 dagar.

  Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt upptag från mag-tarmkanalen kan intravenös behandling övervägas.


  Användning för barn och ungdomar

  Behandling av herpes simplexinfektioner och förebyggande mot herpes simplexinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar

  Barn som är två år och äldre kan ges vuxendos som beskrivits ovan.

  Barn under två år kan ges halv vuxendos.


  Behandling av vattenkoppor

  6 år och äldre: 800 mg aciklovir 4 gånger dagligen

  2-5 år: 400 mg aciklovir 4 gånger dagligen

  Under 2 år: 200 mg aciklovir 4 gånger dagligen

  Behandlingstiden är 5 dagar.


  Äldre:

  Dosen bör vara samma som för vuxna om inte njurfunktionen är nedsatt. Dosreduktion bör beaktas hos äldre med nedsatt njurfunktion.

  Äldre som behandlas med höga orala doser av aciklovir ska inta tillräckligt med vätska.


  Dosering vid nedsatt njurfunktion

  Försiktighet rekommenderas när aciklovir ges till patienter med nedsatt njurfunktion.


  Behandling av herpes simplexinfektion

  Vid kraftigt nedsatt njurfunktion ska inte dosen aciklovir överstiga 200 mg 2 gånger dagligen, var 12:e timme.


  Behandling av bältros

  Vid kraftigt nedsatt njurfunktion ska inte dosen aciklovir överstiga 800 mg 2 gånger dagligen, var 12:e timme.

  Vid lätt nedsatt njurfunktion bör dosen aciklovir inte överstiga 800 mg 3 gånger dagligen var 8:e timme.


  Om du har nedsatt njurfunktion, måste du se till att ditt intag av vätska är tillräckligt.

  Om du upplever att effekten av Aciklovir Ranbaxy är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.

  Om du har tagit för stor mängd av Aciclovir Ranbaxy

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. (09) 4711 i Finland, 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har glömt att ta Aciclovir Ranbaxy

  Om du glömmer ta en tablett bör du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta tabletterna enligt föreskrift. Glömmer du flera doser, kontakta din läkare.

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fördela doserna så jämt som möjligt över dagen.


  Om du slutar att ta Aciclovir Ranbaxy

  Ta tabletterna enligt anvisningarna som så länge kuren varar, sluta inte även om du känner dig bättre, då symtomen kan återkomma.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Allvarliga biverkningar

  Om du upplever något av följande, sluta ta Aciclovir Ranbaxy och kontakta läkare eller uppsök sjukhus omedelbart.

  Svåra allergiska reaktioner såsom utslag, klåda eller nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen. Dessa är mycket allvarliga och sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 personer).


  Andra biverkningar

  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • Hudutslag, ljuskänslighet,

  • klåda,

  • feber,

  • huvudvärk,

  • illamående, kräkningar,

  • diarré, buksmärta,

  • yrsel,

  • överdriven trötthet

  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • Nässelutslag, ökat håravfall.

  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  • Andningsvårigheter.

  Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

  • Oro eller förvirring,

  • skakningar eller darrningar,

  • hallucinationer,

  • kramper,

  • onormalt sömnig eller dåsig,

  • ostadig gång och oförmåga att samordna rörelser,

  • talsvårigheter,

  • psykotiska symtom med konstiga eller störande tankar eller sinnestämning,

  • medvetslöshet (koma)

  • förlamning av delar eller hela kroppen, störningar av beteende, tal och ögonrörelser, nackstelhet och ljuskänslighet.

  Biverkningarna ovan förekommer främst hos patienter med njurproblem.

  • Minskning av antalet blodceller som kan öka risken för blåmärken, halsont, näsblod, infektioner, överdriven trötthet, andfåddhet vid ansträngning eller onormalt blek hud.

  • Inflammation i lever, gulfärgning av ögon och hud (tecken på gulsot).

  • Njurproblem med liten eller ingen urin, njursmärta som kan vara förknippad med njursvikt eller kristalluri (förekomst av kristaller i urinen).

  Provsvar

  I sällsynta fall har blodprover visat ökningar av urea och kreatinin och tillfälliga förändringar av leverfunktionen och mängden bilirubin.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Aciclovir Ranbaxy ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är aciklovir 200 mg, 400 mg respektive 800 mg.

  • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykollat, pregelatiniserad stärkelse och vattenfri kolloidal kiseldioxid

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit till benvit, kapselformad, bikonvex, odragerad tablett märkt ”200”, ”400” respektive ”800” på ena sidan och ”ACV” på andra sidan.


  Förpackningsstorlekar

  Aciclovir Ranbaxy 200 mg: 25, 60 och 100 tabletter

  Aciclovir Ranbaxy 400 mg: 56, 60, 70 och 100 tabletter

  Aciclovir Ranbaxy 800 mg: 35, 60 och 100 tabletter


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Ranbaxy (UK) Limited

  Building 4, Chiswick Park

  566 Chiswick High Road

  London, W4 5YE

  Storbritannien


  Tillverkare

  Ranbaxy Ireland Ltd

  Spafield, Cork Road

  Cashel, Co.Tipperary

  Irland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-08-07


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.