Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Acetylcystein Mylan Brustablett 200mg Plaströr, 100(4x25) tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: cystein Varunummer: 159683 Apotekets varuid: 7099
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD ÄR ACETYLCYSTEIN MYLAN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

  Brustabletterna är plana, runda och vita med en diameter på 18 mm.

  Acetylcystein Mylan löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Acetylcystein används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).

  Acetylcystein som finns i Acetylcystein Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Acetylcystein Mylan

  200 mg brustabletter

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD ÄR ACETYLCYSTEIN MYLAN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
  2. INNAN DU ANVÄNDER ACETYLCYSTEIN MYLAN
  3. HUR DU ANVÄNDER ACETYLCYSTEIN MYLAN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. FÖRVARING AV ACETYLCYSTEIN MYLAN
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Mylan AB

  Box 23033

  104 35 Stockholm

  Tillverkare

  Hochland Pharma GmbH

  Hans-Urmiller-Ring 52

  82515 Wolfratshausen

  Tyskland

  1. VAD ÄR ACETYLCYSTEIN MYLAN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

  Läkemedlets utseende:

  Brustabletterna är plana, runda och vita med en diameter på 18 mm.

  Vad används dåAcetylcystein Mylan för?

  Acetylcystein Mylan löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Acetylcystein används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).


  Acetylcystein som finns i Acetylcystein Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. INNAN DU ANVÄNDER ACETYLCYSTEIN MYLAN

  Använd inte Acetylcystein Mylan:

  Använd inte Acetylcystein Mylan om du är allergisk (överkänslig) mot acetylcystein eller något av övriga innehållsämnen i Acetylcystein Mylan.

  Var särskilt försiktig med Acetylcystein Mylan:

  Tala om för din läkare om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören, innan du börjar använda Acetylcystein Mylan.

  Graviditet

  Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga din läkare innan du tar Acetylcystein Mylan under graviditet.

  Amning

  Det är okänt om acetylcystein går över i modersmjölk. Rådfråga din läkare innan du tar Acetylcystein Mylan under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner:

  Acetylcystein Mylan påverkar inte förmågan att framföra fordon eller sköta maskiner.

  Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Acetylcystein Mylan:

  Acetylcystein Mylan innehåller laktos och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Acetylcystein Mylan läkemedel innehåller 99,3 mg natrium per brustablett. Detta bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost.

  Användning av andra läkemedel:

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  3. HUR DU ANVÄNDER ACETYLCYSTEIN MYLAN

  Använd alltid Acetylcystein Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos är 1 brustablett 2-3 gånger per dygn.


  Brustabletten upplöses i 1/2-1 glas vatten.

  Om du använder mera Acetylcystein Mylan än du borde:

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du glömt att ta Acetylcystein Mylan:

  Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Acetylcystein Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, diarré.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Buksmärtor, kramp i luftrören.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelfeber.


  Sluta att ta Acetylcystein Mylan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  - svårigheter att svälja

  - nässelutslag och andningssvårigheter.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. FÖRVARING AV ACETYLCYSTEIN MYLAN

  Tillslut röret väl. Fuktkänsligt.

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Exp”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är acetylcystein. Varje brustablett av Acetylcystein Mylan innehåller 200 mg acetylcystein.

  Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos, vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfri natriumkarbonat , mannitol, natriumcitrat, citronsmakämne (sorbitol, mannitol, glukonolakton, maltodextrin, kolloidal vattenfri kiseldioxid, citronolja), natriumcyklamat, sackarinnatrium.


  Förpackningsstorlekar:

  25, 100 (4x25), 300 (3x4x25) och 300 (12x25) brustabletter.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-05-09.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.