Läkemedel påverkar miljön, lämna in dem till apoteket.


Överblivna läkemedel som spolas ner i toaletten eller kastas i soporna kan ställa till med stor skada. Eftersom reningsverk inte klarar att helt rena avloppsvattnet från läkemedel, kan de spridas till grundvattnet, sjöar och vårt dricksvatten. Det finns också en risk för oönskad spridning och läckage till miljön via hushållssoporna.

Lämna in läkemedel

 
Det behövs inga stora mängder läkemedel i naturen för att det ska få följder. Man vet att hormoner från p-piller och hormonplåster gör vissa fiskarter tvåkönade. Antibiotika som kommer ut i naturen kan leda till att bakterier blir motståndskraftiga (resistenta) mot antibiotika. Detta är ett allvarligt problem eftersom det kan göra bakterierna svårare att bekämpa när vi blir sjuka. Man vet ännu inte exakt på vilka olika sätt läkemedel påverkar miljön. Att de påverkar är däremot helt säkert.

 

Sex enkla tips för en bättre miljö

  • Hämta inte ut mer läkemedel än du behöver.
  • Spola aldrig ner läkemedel i handfatet eller toaletten.
  • Lämna alltid in dina överblivna läkemedel till apoteket.
  • Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apoteket.
  • Lämna läkemedelsplåster, till exempel hormonplåster, både använda och oanvända till apoteket.
  • Sortera och lämna tomma läkemedelsförpackningar som andra förpackningar.

  

Vill du veta mer?

Fråga gärna oss på Apotek Hjärtat om dina överblivna läkemedel. Du kan också ringa Kundkontakt på 0771 - 405 405.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.