Välvald – apotekens guide till ökad transparens

 

Vi vet att våra kunder vill bidra till en mer hållbar värld genom att välja produkter som är miljömärkta. När det kommer till läkemedel finns det idag inga sådana märkningar. Det finns heller inga krav på att läkemedelstillverkarna ska redovisa hur och var produkterna tillverkas. Därför saknar vi tillräcklig kunskap om miljöpåverkan från de läkemedel som säljs på apotek i Sverige. 


Vi vill ändra på det här! Och som ett första steg har vi, tillsammans med alla andra apotekskedjor i Sverige, tagit fram en gemensam guide som visar vilka företag som uppfyller våra krav om att vara transparenta med sitt hållbarhetsarbete.


De läkemedelsföretag som uppfyller våra krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete får symbolen Välvald i anslutning till produkt.

Kraven för Välvald 2021

  • Företaget ska omfattas av en externt granskad hållbarhetsredovisning
  • Företaget, eller dess koncernbolaget ska vara medlem i organisationen PSCI som arbetar för transparens och hållbarhet inom läkemedelsindustrin


Kraven för Välvald kommer att skärpas allt eftersom. Tillsammans kan vi visa läkemedelsföretagen att vi vill se ökad transparens gällande deras miljö- och hållbarhetsarbete. Undantag: produkter som innehåller diklofenak undantas från Välvald. Sveriges apotek har sedan tidigare en branschöverenskommelse om hyllkantsinformation angående att diklofenak kan påverka naturen negativt och därför bör användas med eftertanke.

Läs mer om Välvald på sverigesapoteksforening.se

 

Märkningen Välvald på apotekhjärtat.se

Välj med Hjärtat har blivit Välvald

2017 lanserade vi på Apotek Hjärtat vår egen symbol Välj med Hjärtat för att visa kunderna vilka läkemedelsföretag som är öppna med sitt hållbarhetsarbete. Vår målsättning var från start att göra det här till en branschfråga för att symbolen skulle finnas på alla svenska apotek. Och 2021 blev det verklighet.

Varje gång du väljer en produkt med Välvald-symbolen hjälper du den svenska apoteksbranschen att ställa högre krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete hos våra leverantörer. Ett apotek kan göra skillnad, men tillsammans kan vi skapa förändring. Vi är därför väldigt stolta över att du som tidigare har valt produkter med vår symbol Välj med Hjärtat nu kan välja Välvald på vilket apotek du än besöker.

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.