Elektroniskt expertstöd

Visste du att du snabbt och enkelt kan få veta om dina läkemedel kan kombineras utan att påverka varandra? Vi kan också hjälpa dig att se om du tar rätt dos av ditt läkemedel eller om ett läkemedel är olämpligt att ta vid en viss sjukdom. Denna tjänst är gratis och finns tillgänglig på alla våra apotek. 


Om du har läkemedel på recept kan du be farmaceuten på apoteket att gå igenom dem med hjälp av Elektroniskt expertstöd (EES). EES är ett hjälpmedel som farmaceuten kan använda i samband med receptexpedition för att visa hur du får bäst nytta av dina läkemedel. EES underlättar för farmaceuten att upptäcka om det kan behövas någon justering av din medicinering.

Så här kan Elektroniskt expertstöd hjälpa dig

När du hämtar ut läkemedel på recept kan farmaceuten använda sig av EES för att ta reda på om du redan har en bra medicinering, eller om något behöver göras för att förbättra den. Till exempel kan EES upptäcka om du har:

  • Flera läkemedel med samma verkan
  • Läkemedel som krockar med varandra
  • Läkemedel som är olämpliga på grund av din ålder
  • För hög dosering (gäller speciellt barn och äldre)

 

Elektroniskt expertstöd tar hänsyn till alla dina recept

Syftet med EES är att förbättra din läkemedelsanvändning så att du får så stor nytta som möjligt av din behandling. Farmaceuten gör alltid en professionell bedömning för att säkerställa att det går bra att expediera det/de läkemedel du vill hämta ut. EES hjälper farmaceuten att få en samlad bild av alla dina aktuella läkemedel, det vill säga även sådana du har hämtat ut vid andra tillfällen. Får du ett nytt läkemedel på recept är det därför bra att du ber om att EES används igen.Vad behöver du göra?

Du kan själv be om en genomgång med EES när du hämtar ut dina läkemedel, men det kan också vara farmaceuten som föreslår att EES ska användas. En förutsättning är att dina recept är sparade elektroniskt.


Källa: eHälsomyndigheten

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.